Publicaties

Hier verzamelen we verschillende publicaties die je verder kunnen helpen in je digitale archiefpraktijk. Je vindt hier rapporten, verslagen, aanbestedingsdossiers en techblogs van meemoo.
Titel Publicatiedatum Type Categorieën

Aanbestedingsdossier digitaliseringsproject 5: Lak- en schellakplaten

2016 Aanbestedingsdossier Digitaliseren

Aanbestedingsdossier digitaliseringsproject: Aangetaste Film 2

2016 Aanbestedingsdossier Digitaliseren

'Deponering van digitale publicaties - een wettelijk kader voor België' door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek

2016 Rapport Digitaal archiveren Rechten & privacy

Eindrapport Gemeenschappelijke Thesaurus voor Uniforme Ontsluiting

2015 Rapport Digitaal archiveren Metadata

Eindrapport digitalisering Betamax (digitaliseringsproject 2)

2015 Rapport Digitaliseren

Eindrapport digitalisering openspoelvideo (digitaliseringsproject 2)

2015 Rapport Digitaliseren

Aanbestedingsdossier digitaliseringsproject: Aangetaste Film 1

2015 Aanbestedingsdossier Digitaliseren

Eindrapport haalbaarheidsstudie Unified Thesaurus

2014 Rapport Digitaal archiveren Metadata

Aanbestedingsdossier digitaliseringsproject 2: wasrollen

2014 Aanbestedingsdossier Digitaliseren

Aanbestedingsdossier digitaliseringsproject 3: Digital Betacam

2014 Aanbestedingsdossier Digitaliseren

Aanbestedingsdossier digitaliseringsproject 2: VCR

2014 Aanbestedingsdossier Digitaliseren

Aanbestedingsdossier digitaliseringsproject 2: audio-cd-r

2014 Aanbestedingsdossier Digitaliseren

Aanbestedingsdossier digitaliseringsproject 2: draadspoelopnames

2014 Aanbestedingsdossier Digitaliseren

Aanbestedingsdossier digitaliseringsproject: Nieuws van de Groote Oorlog

2014 Aanbestedingsdossier Digitaliseren

Aanbestedingsdossier digitaliseringsproject 2: openspoelvideo

2014 Aanbestedingsdossier Digitaliseren
Dit aanbestedingsdossier heeft betrekking op de digitalisering van schellak- en lakplaten; populair voor commerciële muziek en radio-opnames uit de eerste helft van de twintigste eeuw.
Dit dossier gaat over een tweede aanbesteding voor de digitalisering van aangetaste films.
Meemoo was partner van dit project, dat een vervolg is op de haalbaarheidsstudie ‘Deponering van digitale publicatie uit Vlaanderen’ in 2014.
Tussen september 2015 en juni 2016 voerden we samen met Beeld en Geluid onderzoek uit naar de mogelijkheid van een gemeenschappelijke thesaurus.
De digitalisering van Betamax-cassettes, onderdeel van meemoo's tweede digitaliseringsproject, werd afgerond in juli 2015.
In juli 2015 werd de digitalisering van de openspoelvideo, onderdeel van meemoo's tweede digitaliseringsproject, afgerond.
Dit dossier gaat over een eerste aanbesteding voor de digitalisering van aangetaste films.
In de loop van 2013 en 2014 onderzochten we met iMinds (nu imec) en enkele spelers uit de erfgoed- en cultuursector de haalbaarheid van een eengemaakte thesaurus, in het Unified Thesaurus-project.
Dit aanbestedingsdossier heeft betrekking op de digitalisering van wasrollen; na tinnen folie het oudste opnamemedium voor geluid.
Dit aanbestedingsdossier heeft betrekking op de digitalisering van Digital Betacam-cassettes.
Dit aanbestedingsdossier heeft betrekking op de digitalisering van 594 VCR-cassettes van 12 cultureelerfgoedinstellingen en één omroep.
Dit aanbestedingsdossier heeft betrekking op de digitale transfer van 1.209 audio-cd-r’s vanaf 2014.
Dit aanbestedingsdossier heeft betrekking op de digitalisering van draadspoelopnames; de gemagnetiseerde draad of wire recording is dunner dan een menselijk haar en wel twee kilometer lang
Dit aanbestedingsdossier heeft betrekking op de digitalisering van kranten en periodieken uit de Eerste Wereldoorlog. Deze papieren dragers werden verzameld in het project Nieuws van de Groote Oorlog.
Dit aanbestedingsdossier heeft betrekking op de digitalisering van 854 openspoelvideobanden.

Zoeken op CEST

Op projectcest.be vind je hoe je standaarden kan gebruiken bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van je digitale erfgoedcollecties.

Zoeken op TRACKS

Op projecttracks.be vind je hoe je als kunstenaar of kunstenorganisatie met tools en richtlijnen aan archief- en collectiezorg kan doen.