Privacybeleid

Wij hechten veel belang aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die wij verwerken. Bovendien willen we heel duidelijk en transparant zijn over wat er gebeurt als we jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Vandaar dit privacybeleid.

Algemene privacyverklaring

Ons privacybeleid heeft ten eerste betrekking op de persoonsgegevens die wij verwerken naar aanleiding van de communicatie of interactie die wij met jou hebben. Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens namelijk wanneer jij onze website, platformen of sociale media gebruikt of met ons communiceert via e-mail, telefoon of een ander digitaal communicatiekanaal, als je je inschrijft voor een van onze nieuwsbrieven, solliciteert naar aanleiding van één van onze vacatures of met ons een overeenkomst sluit en in dat kader met ons communiceert als onze partner/gebruiker of leverancier.

Privacyverklaring archief

Wij verwerken, als archiefinstituut, ook persoonsgegevens die terug te vinden zijn in het archiefmateriaal dat wij duurzaam archiveren en waar mogelijk ook verder valoriseren. De privacywetgeving voorziet een afwijkend regime voor persoonsgegevens die te vinden zijn in (digitale) archiefbestanden die een archiefinstituut zoals meemoo ontvangt voor permanente bewaring. We hebben een aparte privacyverklaring opgesteld waarin we toelichten hoe we omgaan met deze persoonsgegevens.

Protocollen

Daarnaast kan je onze protocollen consulteren. Wij zijn een Vlaamse instantie, wat met zich meebrengt dat wanneer wij persoonsgegevens elektronisch uitwisselen met andere Vlaamse instanties zoals de Vlaamse overheidsadministraties of steden, wij met hen een protocol afsluiten.

Privacyverklaring evenementen

Meemoo organiseert soms ook vormingen of evenementen. Om dit vlot te laten verlopen, vragen we bij inschrijving een aantal persoonsgegevens op. Uiteraard verwerken we ook deze persoonsgegevens op een correcte en transparante manier. Als je hier meer over wil weten, verwijzen we je graag door naar onze privacyverklaring evenementen.

Cookiebeleid

Net als andere websites, maken ook wij voor onze websites gebruik van cookies. Deze cookies maken het correct functioneren van onze websites of platformen mogelijk of meten hoe bezoekers zoals jij onze websites gebruiken. Onze cookiebot maakt ook een handige keuze mogelijk. Voor meer informatie over ons cookiebeleid, verwijzen we je graag door naar de volledige tekst hierover.

Beantwoordt ons privacybeleid niet al je vragen?

Op basis van de wetgeving betreffende gegevensbescherming (in het bijzonder de GDPR/AVG en de wet van 30 juli 2018) heb je recht op bepaalde informatie. Heb je na het doornemen van bovenstaande documenten nog vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO). Dat kan via e-mail: privacy@meemoo.be.