Digitaliseren, digitaal bewaren en beheren

Vlaanderen heeft een schat aan archiefmateriaal en erfgoed. Dat gaat van audiovisueel materiaal dat de voorbije eeuw in steeds grotere mate geproduceerd werd, over kranten, foto’s en documenten tot kunstwerken en zelfs digitale data. Iedere dag groeit die schat verder aan.

Deze verzameling aan materiaal vertelt ons iets over de tijd waarin het gemaakt werd. Willen we ook in de toekomst een beeld kunnen vormen van wat er in het verleden gebeurd is, dan is de sleutel daartoe een duurzame bewaring van wat vandaag en gisteren gemaakt werd.

Daarom helpen wij cultuur, media en overheid bij het digitaliseren en digitaal archiveren van hun collecties. We digitaliseren audiovisueel materiaal (audio, video, film), en maken fotografische reproducties van kunst en erfgoed. Daarnaast laten we digitale collecties instromen - deze ingestroomde bestanden zijn zowel digitaal geboren als het resultaat van digitalisering. Hoe je iets duurzaam archiveert verschilt per medium en digitale bestanden duurzaam archiveren houdt meer in dan het materiaal te digitaliseren en het veilig in een kast of op een server te plaatsen.

Wat doen we precies?

Digitaliseren en digitaal migreren

Organisaties helpen met de digitalisering van hun dragers van beeld en geluid en collecties van kunst en erfgoed.

Lees meer over onze digitaliseringswerking >

Digitaal materiaal laten instromen

Digitale collecties van onze contentpartners laten instromen in ons digitaal archief.

Ontdek meer over digitale instroom >

Digitaal archiveren en preserveren

Content en metadata met zorg archiveren, zodat ze leesbaar, (her)bruikbaar en vindbaar blijven.

Lees hier hoe en waar wij dit doen >

Metadata organiseren

Van verrijking tot beheer: we benaderen metadata op een overkoepelende manier. We zetten extra in op de instroom en creatie van metadata, die cruciaal zijn om het gearchiveerde materiaal doorzoekbaar, (her)bruikbaar en toegankelijk te maken.

Onze inspanningen rond metadata >

Beheer

Contentpartners de tools geven om hun digitaal materiaal te beheren, ermee aan de slag te gaan en binnen ons algemeen afsprakenkader te beslissen op welke meemoo-kanalen het een plaats krijgt en wat anderen met het digitaal materiaal mogen doen.

Zo pakken we dit aan >

Dat digitaliseren en bewaren doen we samen met meer dan 170 contentpartners uit cultuur, media en overheid. Eens hun gedigitaliseerd of digitaal geboren materiaal in het meemoo-archiefsysteem opgenomen is, kunnen zij het zelf toegankelijk maken via hun eigen platformen en bekijken we op welke meemoo-kanalen het ook een plaats kan krijgen.

We hebben intussen heel wat expertise opgebouwd die we graag willen delen. De afgelopen jaren voerden we onder andere onderzoek uit naar fotodigitalisering, het documenteren van rechten en gebruiksbeperkingen, 3D-digitalisering, het optimaliseren van OCR-tekst (Optical Character Recognition) en de archivering van bepaalde complexe digitale bestanden.

Kenjedrager.be

Digitaliseren doen we enkel voor onze contentpartners, maar onze kennis delen we graag met iedereen. Heb je als particulier oude audiovisuele of fotografische dragers in je bezit en weet je niet wat je ermee aan moet? Op kenjedrager.be kom je te weten wat je precies in handen hebt, hoe je het veilig kan bewaren en bij wie je terecht kan voor digitalisering.

Naar kenjedrager.be