Digitaliseren en digitaal reproduceren en overbrengen

Meemoo helpt zijn contentpartners om materiaal als digitale bestanden duurzaam te bewaren. Waarom? Digitalisering is niet alleen noodzakelijk om de inhoud van verouderde dragers te redden, maar ook om inhoud in het algemeen toegankelijk te maken.

Een digitaal bestand kan overal geraadpleegd worden, zonder dat de originele drager daaronder te lijden heeft. Door digitalisering kunnen we inhoud toegankelijk maken, vandaag en over honderd jaar.

Onder meemoo’s digitaliseringspijler zitten heel wat activiteiten. Zo digitaliseren we sinds 2013 bedreigde audiovisuele dragers als VHS, audiocassette en dvd. Bedreigde en aangetaste film, bijvoorbeeld door het azijnsyndroom, pakken we samen met de collega’s van CINEMATEK aan.

Musea, erfgoedinstellingen en organisaties die topstukken beheren, kunnen bij ons aankloppen voor fotografische reproducties van hun collectie. Na een tweedelig onderzoek naar fotodigitalisering en wat onze rol hierin kan zijn, zetten we de eerste stappen met het GIVE-glasplatenproject.

Collecties van musea en erfgoedinstellingen

Ontdek meer over fotografische reproducties >

Analoge fotocollectie Huis van Alijn

Analoge fotocollectie Huis van Alijn

Technologie in verandering

De beschikbare digitaliseringstechnieken evolueren door de technologische ontwikkeling snel en iedere dag worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd. Bij meemoo volgen we actuele tendensen op de voet. Denk bijvoorbeeld aan digitalisering in ultrahoge resolutie (door ‘stitching’, of samenvoeging van foto’s in hoge resolutie), 3D-digitalisering (door 3D-scanning, of creatie van 3D-representaties op basis van een reeks foto’s) en digitalisering waarbij specifieke delen van het lichtspectrum worden gebruikt (multi-spectrale fotografie).

Deze technieken kunnen we toepassen binnen onze eigen werking en stellen cultuurliefhebbers in staat om erfgoedobjecten op een nieuwe manier te beleven. Veel expertise die we graag delen met andere organisaties in cultuur, media en erfgoed.