Samen een project opzetten

Samenwerken met andere actoren in cultuur, media en erfgoed is een belangrijke pijler in onze werking. Door een project op te zetten, gaan we praktisch aan de slag, komen we uitdagingen tegen en vinden we samen manieren om die te overstijgen.

Onze projecten ontstaan altijd uit een nood of behoefte die wij of onze partnerorganisaties zien in ons werkveld. Zo zijn er:

  • projecten die ontstaan uit een loketvraag.

    • Als de vereiste oplossing voor de vraag ons nieuwe nuttige expertise oplevert, of ook elders in het veld kan worden ingezet, bekijken we of het project past binnen onze beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid. Dan kan het met structurele middelen worden uitgevoerd.

    • Is dit niet het geval, dan starten we een project op maat tegen betaling op. Daarover lees je hier meer.

  • projecten die geïnitieerd worden door andere organisaties die onze deelname vragen.

  • onderzoeksprojecten om onze dienstverlening en platformen blijvend te verbeteren.

We voeren daarnaast ook projecten uit samen met onze contentpartners. Deze projecten zijn inherent aan onze dienstverlening rond digitaliseren, archiveren en het toegankelijk maken en gebruik stimuleren van content. Wil je graag weten wat het inhoudt om een contentpartner te worden? Ontdek hier de voorwaarden.

Wil je meemoo betrekken in één van je projecten?

Neem contact op met Rony. Hij helpt je graag verder.

Meerwaarde van projecten

Door de samenwerking en expertiseuitwisseling tijdens een project, kunnen uitdagingen en kansen langs verschillende kanten belicht worden en problemen gaandeweg opgelost. De kennis die we verwerven bij deze projecten delen we niet alleen met de projectpartners, maar ook in onze eigen werking en met actoren in cultuur, media en erfgoed.

Wat levert dat op? Nieuwe tools zoals bijvoorbeeld CultURIze en Datahub (in samenwerking met VKC), goede praktijken om te delen met het hele veld en heel wat kennis. Zo zetten we projecten op om lacunes in onze kennis op te vullen of om tools te voorzien voor andere organisaties.

In het verleden startten we bijvoorbeeld ‘Tools voor het bewust omgaan met auteursrechten en gebruiksbeperkingen op culturele content’. Dat project ontwikkelt tools en praktijken om rechten en gebruiksbeperkingen op content te identificeren en documenteren, en content maximaal toegankelijk en herbruikbaar te maken.

De initiatiefnemers van projecten willen de projectresultaten vaak graag delen met de rest van het veld (bijvoorbeeld omdat de subsidiegever dit verwacht). Dan wordt vaak een beroep op ons gedaan om bijvoorbeeld samen een afsluitende studiedag te organiseren of een publicatie te maken op CEST. Naast projecten helpen we organisaties ook graag verder via vormingen of door hen een advies te geven.

Heb je een vraag?
Contacteer Rony Vissers
Manager Expertise