Advies geven over digitaalerfgoedprocessen

Digitaalerfgoedprocessen bestaan uit verschillende stappen en aspecten, en zijn bovendien altijd in verandering. Partners en organisaties in cultuur, media en erfgoed hierover adviseren, is één van onze kerntaken. We bekijken wat een haalbare oplossing kan zijn, bijvoorbeeld door je uitdaging gefaseerd aan te pakken.

Advies geven doen we voornamelijk door loketvragen te beantwoorden. Dat zijn vragen die ons gesteld worden over de verschillende aspecten van de digitale levenscyclus van erfgoed. We helpen erfgoedorganisaties, kunstenorganisaties en kunstenaars graag bij hun zoektocht naar het juiste antwoord hierop.

Verder maken we deel uit van collegagroepen en klankbordgroepen van partnerorganisaties en ontwikkelden we ook enkele tools waar je meteen mee aan de slag kan.

Aspecten van digitaalerfgoedprocessen waarover wij je kunnen adviseren

  1. Voor je het proces in gang zet, zijn visievorming en het ontwikkelen van een digitale strategie de eerste stap waar we graag mee onze schouders onder zetten. Zo werken wij mee aan de opleiding Digitaal leiderschap in de cultuursector.

  2. Vanuit onze werking hebben we een bijzondere expertise over gedigitaliseerd of digitaal geboren content. Je kan bij ons dus terecht met vragen over de creatie van en digitaliseringsrichtlijnen voor dit materiaal.

  3. We verstrekken ook advies over het registreren en beschrijven van erfgoed. Dat doen we op verschillende manieren, onder andere met twee handboeken, namelijk het Invulboek Objecten en het Invulboek Publicaties.

  4. Over het opslaan en duurzaam bewaren van digitale bestanden geven we advies aan groot en klein. Ben je een individuele kunstenaar, kunstenorganisatie of erfgoedorganisatie? We beantwoorden graag je vragen over onder andere archiveringsformaten en back-upstrategieën.

  5. Erfgoed toegankelijk maken is één van de pijlers van onze werking. Zo delen we informatie en geven we advies over bijvoorbeeld linked (open) data en hoe je kan omgaan met de beperkingen die het auteursrecht en het recht op privacy stellen.

  6. Heb je vragen over hergebruik van digitaal erfgoed? Uitzoeken onder welke voorwaarden je digitaal erfgoed mag gebruiken en jouw afgeleide werken verder mag verspreiden kan best complex zijn. Geef ons dus een seintje en we helpen je verder.

Tools om je te adviseren

We bieden ook enkele handige tools aan om je verder te helpen:

Ons basisadvies is altijd gratis. Overstijgt je vraag die basisdienstverlening, dan kunnen we samen bekijken of we een project opzetten of tegen vergoeding een uitgebreide dienst op maat aanbieden.

Heb je een vraag?
Contacteer Rony Vissers
Manager Expertise