Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit

Op www.digitalematuriteit.be kunnen organisaties uit het brede culturele veld online hun digitale maturiteit inschatten. Op basis van stellingen krijg je een score en tips en inspiratie om je digitale maturiteit te verbeteren. Je kan de tool ook jaarlijks invullen en bekijken hoe je score - en de digitale maturiteit van je organisatie - evolueert.

Hoe werkt de Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit?

Je evalueert je organisatie aan de hand van 47 stellingen, opgedeeld in vijf categorieën:

  1. Hoe ga je beleidsmatig om met digitale evoluties? Denk je strategisch na over digitale aspecten binnen je organisatie?

  2. Hoe maak je gebruik van digitale toepassingen om de interactie met je doelgroepen te verbeteren?

  3. Kunnen een digitaal aanbod of een digitale dienstverlening een meerwaarde betekenen binnen je organisatie? Hoe ga je daar vandaag mee om?

  4. Digitale maturiteit is niet enkel een zaak van tools, maar ook van mensen. Slaag je erin om de juiste capaciteiten in huis te halen om je doelstellingen te verwezenlijken?

  5. Hoe organiseer je de digitale processen binnen je organisatie?

Aan het einde van de rit krijg je als organisatie een totaalscore en subscores op elk van de vijf categorieën, die je kan vergelijken met die van andere organisaties die in hetzelfde domein actief zijn.

Aan de slag met je score

Je totaalscore geeft aan hoe je de digitale maturiteit van je organisatie hebt ingeschat. Daarnaast krijg je ook subscores per categorie. Die helpen je om sterktes en zwaktes bloot te leggen. Zo helpt de tool je om op een doordachte manier prioriteiten te stellen. De categorie waar je organisatie het laagst op scoorde, wordt als eerste naar voren geschoven om vooruitgang te boeken. Daar zijn de noden immers het grootst en zullen je inspanningen het grootste verschil maken. Je wordt ook doorverwezen naar informatie en ondersteunende organisaties om je op weg te helpen.

Historiek

In september 2017 werd aangekondigd dat de brede cultuursector een zelfevaluatietool ter beschikking gesteld zou worden om hun digitale maturiteit te monitoren. De minister en het departement Cultuur, Jeugd en Media gaven ons de opdracht om een concept uit te werken en de ontwikkeling te begeleiden. Die ontwikkeling werd in het najaar van 2018 afgerond, en op 15 januari 2019 lanceerden we samen met het departement CJM de tool op het Cultuurforum.

Zelf aan de slag?

Ontdek hoe digitaal matuur jouw organisatie is.