Jaarverslagen

Bij meemoo rapporteren we jaarlijks over onze verwezenlijkingen, zoals we die uitgezet hebben in ons strategisch plan. De samenvatting van deze jaarverslagen vind je hieronder. Zowel de kernopdracht van meemoo als de verschillende projecten waar we onze schouders onder gezet hebben, komen aan bod, gekaderd in onze missie en doelstellingen.

Ons iedere dag inzetten voor het rijke archiefmateriaal in Vlaanderen kan door onze beheersovereenkomst met de Vlaamse Regering. In dit kader ontvangt meemoo een vijfjaarlijkse financiering, waarvoor we telkens een concreet meerjarenplan opzetten. De samenvatting voor de periode 2019-2023 lees je hier.

Dieper duiken in de verwezenlijkingen van een jaar? Hieronder vind je samenvattingen van onze jaarverslagen vanaf 2018. Pas vanaf 2019 publiceren we geïntegreerde jaarverslagen van de fusieorganisatie. Ben je geïnteresseerd in oudere jaarverslagen, dan kunnen we je de samenvattingen bezorgen op aanvraag via ons contactformulier.