2020 in 't kort

Zonder overdrijven kunnen we stellen dat 2020 een jaar voor de geschiedenisboeken - én de archieven - was. Elke organisatie kwam voor uitdagingen en verrassingen te staan, en bij meemoo was dat niet anders. Ook al was thuiswerk al ingeburgerd in onze infrastructuur en processen, toch was de impact op het team vanaf maart 2020 aanzienlijk. Bovendien kregen we meer vraag naar ondersteuning vanuit de sector en onze contentpartners, en deden we bijkomende inspanningen om leraren en leerlingen te ondersteunen met Het Archief voor Onderwijs.

Een heftig coronajaar dus, maar we slaagden er ondanks aanpassingen en vertragingen (bijvoorbeeld bij leveranciers) toch in om onze voornaamste mijlpalen te behalen. De doelstellingen uit ons meerjarenplan waren daarbij onze leidraad. In dit jaarverslag lees je de belangrijkste verwezenlijkingen van meemoo en onze partners.

Een nieuw jasje

2020 zou vooral het jaar van onze rebranding worden. Na de fusie in 2019 maakten we werk van een gezamenlijke visie en missie, een meerjarenplan, een nieuwe visuele identiteit én een nieuwe naam. Die kondigden we aan op 11 februari 2020 tijdens een event voor onze partners. VIAA, PACKED en Lukas werden samen meemoo, Vlaams instituut voor het archief. Met 163 partners en collega’s klonken we op meemoo én op het nieuwe jaar in het STAM (Stadsmuseum Gent).

In hun thuiskantoor schreef het communicatieteam een nieuwe website bijeen. Vanaf 28 mei kon iedereen meer te weten komen over onze eengemaakte organisatie op www.meemoo.be. Je leest hier onder andere over wat we doen, onze vormingen en events, publicaties, laatste nieuws en projecten. De website is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar.

Eens de nieuwe website live stond, konden we ook de nieuwsbrieven van de verschillende organisaties samensmelten tot één meemoo-nieuwsbrief. Met een tiental algemene updates per jaar zijn onze abonnees meteen mee met al het nieuws in onze werking en sector. (Wie de inschrijfknop zoekt, je vindt hem hier.)

In september 2020 werden onze statuten herzien: onze nieuwe naam werd nu ook officieel de naam van de vzw. Het doel van de vereniging werd aangepast in lijn met het decreet dat onze opdracht beschrijft, en de statuten zijn nu ook conform het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

Contente contentpartners

Eind 2020 klokten we af op 161 contentpartners. Dat zijn 161 organisaties die ons hun content toevertrouwen, deelnemen aan digitaliseringsprojecten en digitaal materiaal bij meemoo bewaren. Meer dan de helft van deze partners komen uit de cultureelerfgoedsector. De kunstensector is dan weer goed voor een derde van onze contentpartners. Omroepen (8,1%) en de Vlaamse overheid (5,6%) maken het kleinste deel uit.

In februari verwelkomden we onze contentpartners voor de bekendmaking van onze naam. In het najaar verzamelden ze zich virtueel voor ons online partnerevent. Tijdens acht verschillende sessies verspreid over vijf dagen kwamen 148 aanwezigen meer te weten over verschillende projecten en aspecten van onze werking. Er was ook ruimte voor inspraak en vragen van onze contentpartners zelf.

We houden contentpartners verder ook op de hoogte van onze werking via onze partnerupdates. Enkel wat voor hun specifieke sector en functie van belang is, krijgen ze in deze nieuwsbrief toegestuurd. Zo zorgen we dat onze samenwerking hen vooral ondersteunt, in plaats van tijd kost.

Meer over die samenwerking, de verschillende tools die we gebruiken en projecten waarin ze betrokken zijn, vinden partners terug op het partnerportaal. Ze kunnen er ook hun Dashboard raadplegen, met rapporten die inzicht geven over hun materiaal bij meemoo. In 2020 werd dat Dashboard volledig vernieuwd. De rapporteringsmodule werd opgeknapt, waardoor ze vlot uitbreidbaar is en minder tussenschakels bevat.

Mijlpaalmateriaal

Zo goed als al onze mijlpalen werden gehaald en dat is dankzij het meemoo-team dat in goede en kwade dagen zijn schouders onder onze platformen, projecten en dagelijkse werking zette. Ons team bestond op 31 december 2020 uit 42 vaste werknemers, aangevuld met mensen met een contract van tijdelijke duur, gedetacheerde leerkrachten en stagiairs. In 2020 werkten ze zo goed als voltijds van thuis, maar toch bleef de sfeer er in.

COVID-19 en de maatregelen die genomen werden, hadden dan wel een impact op onze werking, maar onze inkomsten bleven relatief stabiel. Die bestaan voornamelijk uit subsidies van het Departement Cultuur (5.280.000 euro) en het Departement Onderwijs (231.000 euro), en verschillende projectsubsidies. De inkomsten uit beeldverkoop waren hoger dan verwacht (58.000 euro) na afloop van het Van Eyck-jaar.

Aan de kostenzijde waren er daarentegen wel belangrijke verschillen. Zo werden er bijvoorbeeld digitaliseringsprojecten uitgesteld. In totaal waren er 133.262 euro minder kosten, en 226.369 euro meer inkomsten. Dit laatste hield enerzijds verband met bijkomende opdrachten, maar er was ook een eenmalige grote impact door een aanpassing in de manier waarop we investeringen boekhoudkundig behandelen.