2020 in ‘t kort: expertise

Het verzamelen en delen van expertise bleef ook anno 2020 één van onze pijlers. Als speler in het culturele veld kon je zoals steeds (virtueel) bij ons aankloppen voor advies of ondersteuning. Ontdek hieronder welke inspanningen we in het coronajaar deden om onze expertisemolen draaiende te houden én om organisaties te blijven ondersteunen in hun digitale archiefwerking.

Adviesvragen en begeleiding

We kregen een recordaantal loketvragen in onze digitale bus: 297 om precies te zijn. Het merendeel (bijna driekwart) van de 156 vraagstellers is werkzaam in de erfgoedsector. Een tiende van de vragen kwam van actoren uit de kunstensector en een kleiner deel was afkomstig uit de hoek van onderwijs- en onderzoeksinstellingen, overheden, omroepen, bedrijven en privé-personen. De vragen behandelden een variëteit aan onderwerpen, met als populairste thema’s:

  • ontsluiting (74 vragen);

  • digitalisering (50 vragen);

  • hard- en software (45 vragen).

Bovenop de vragen die het afgelopen jaar ons digitaal loket bereikten, behandelden we nog een aantal resterende vraagstukken uit 2019.

Opvallend? Bijna een vijfde van de loketvragen werd gesteld door organisaties die door meemoo begeleid worden bij hun registratieproject - hoewel hun vragen veelal losstonden van dit onderwerp. Deze projecten kaderen in een inhaalbeweging rond digitale collectieregistratie. Omdat er op dat gebied nog heel wat te bereiken valt, lanceerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media het afgelopen jaar een subsidieoproep om de achterstand in te halen.

Uiteindelijk kregen elf projecten subsidies toegekend, waarbij wij de begeleiding op ons nemen.

Projectwerking

In 2020 gingen we 23 samenwerkingen aan met verschillende partners uit het culturele veld. Zo schoot bijvoorbeeld het ambitieuze samenwerkingsproject Collectie van de Gentenaar uit de startblokken, waarin we een ondersteunende rol opnemen en onze expertise over o.a. linked (open) data delen. We zetten onze schouders onder pilootprojecten op basis waarvan we goede praktijken ontwikkelen voor het archiveren van sociale media en rondden een intensief traject met Archiefbank Vlaanderen af. Honger naar meer? Je ontdekt alle projecten waar we afgelopen jaar aan meewerkten hier.

Vormingsactiviteiten

De thema’s die in de loketvragen aan bod komen, sluiten naadloos aan bij onze vormingsactiviteiten. Dat merken we ook aan de deelnemers: bijna de helft van de vraagstellers nam het voorbije jaar deel aan één of meerdere van onze vormingen. Als gevolg van de coronamaatregelen organiseerden we het leeuwendeel van onze events online. Afgezien van het uitgestelde Digital Repair Café en de afgelaste invulsessie rond het Scoremodel Digitale Duurzaamheid, slaagden we er toch in om alle geplande vormingen te laten doorgaan.

De virtuele variant van het Bootcamp Open Culturele Data bleek, net als de voorgaande fysieke edities, een succes! Ook de archiefdoorlichtingstrajecten voor muziekorganisaties i.s.m. CEMPER bleven trouw doorgaan. In november konden we zelfs van start gaan met de begeleiding van een tweede groep.

Tools

Met onze persoonlijke adviesverlening en ons vormingsaanbod spelen we in op de noden van de sector. Daarnaast ontwikkelen we handige tools om organisaties en actoren een deel van hun werklast uit handen te nemen. Zo sleutelden we het voorbije jaar aan de Publiekdomeintool, die na de jaarwisseling gelanceerd werd. Samen met enkele Nederlandse collega’s lanceerden we een Nederlandstalige versie van rightsstatements.org. Deze gestandaardiseerde rechtenverklaringen helpen je op weg om de auteursrechtelijke status van jouw digitale objecten aan het publiek te communiceren.

Collegagroepen

In samenwerking met de Vlaamse Erfgoedbibliotheken riepen we de nieuwe Collegagroep Digitalisering van Periodieken in het leven, die voor de lockdown één keer samenkwam. Deelnemers konden er naar hartelust ervaringen uitwisselen over de digitalisering van kranten en tijdschriften. Daarnaast waren we mede-organisator van de online bijeenkomsten van de Gebruikersgroep Cultureel Erfgoed en Auteursrecht en van de Collegagroep Digitale Collectieregistratie.

Partner in een digitale toekomst

Door de coronamaatregelen schakelden we met z’n allen een paar digitale versnellingen hoger. Ook voor de cultuursector werd het belang van digitale transformatie op scherp gezet. Onze expertise over dit onderwerp delen we graag met het brede culturele veld.

Zo gingen we in 2020 het gesprek aan met de Vlaamse Overheid en het Departement Cultuur, Jeugd en Media over de digitale transformatie van de cultuursector. We namen deel aan events zoals De Zaak Cultuur en Media & Culture Fast Forward, waar we samen met allerlei spelers uit het culturele veld de koppen bij elkaar staken over de digitale toekomst van de sector. Daarnaast namen we de digitale leiders van de toekomst onder onze vleugels als co-organisator en coach in het vormingstraject Digitaal Leiderschap in de Cultuursector.

2020, een jaar om nooit meer te vergeten? Ontdek hieronder wat we nog meer bereikten tijdens dit bijzondere jaar.

>> Ontdek onze digitaliseringsprojecten in cijfers

>> Verdiep je in onze archiefwerking anno 2020

>> Onze digitale interactieplatformen: relevanter dan ooit