11 gesubsidieerde projecten inhaalbeweging digitale collectieregistratie kunnen van start

27 jan 2021

Vorig najaar pitchten 12 organisaties hun project voor een inhaalbeweging omtrent digitale collectieregistratie bij ons. Op basis van onze suggesties en feedback konden ze hun subsidieaanvraag daarna uitschrijven en verder verfijnen. Op 15 oktober 2020 dienden 16 instellingen een dossier in bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM). 15 van die aanvragen werden geschreven met intensieve opvolging van meemoo.

De projectoproep voor de inhaalbeweging digitale collectiegregistratie heeft drie doelstellingen:

  • het gericht wegwerken van achterstanden op het vlak van collectieregistratie;

  • het inzetten van de collectiedata als open data en het zichtbaar maken / valoriseren van de collectie(data);

  • het reflecteren over hoe het project past binnen de bredere visie van de organisatie(s) op het gebruik van digitale technologie in het beheren en zichtbaar maken van de collectie en de collectiedata.

Meemoo kreeg de opdracht van CJM om het schrijven van de projectvoorstellen en de uitvoering van de projecten te begeleiden.

Van de 16 ingediende projecten kregen er 11 subsidies toegekend door de minister van Cultuur, op basis van een advies van CJM en een externe jury. Het gaat om projecten van Amsab, ADVN, Designmuseum, Hof van Busleyden, Industriemuseum, KMSKA, M Leuven, MoMu, Musea Brugge, Samenwerkingsverband Kunstmusea Antwerpen (getrokken door Museum Mayer van den Bergh) en VAi.

Zij zullen werken rond het registreren, digitaliseren, opschonen, verrijken en ontsluiten van een meubelcollectie, een objectencollectie, bouwplannen, fotocollecties met verschillende dragers , prentencollecties, een historisch archief, grafiek, iconografische beschrijvingen en vakkundige thesauri (textiel en industrieel erfgoed).

In totaal werd 648.000 euro aan subsidies toegekend. Die toekenning betekent dat wij nu het tweede luik van onze samenwerking met CJM kunnen starten: de begeleiding bij het uitvoeren van deze projecten.

We halen de pagina op, even geduld...