Bijeenkomst Collegagroep Digitale Collectieregistratie

31 mrt 2022 | Bruxelles

In samenwerking met FARO en het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseren we op 31 maart 2022 een collegagroep digitale collectieregistratie. Tijdens deze bijeenkomst brengen we projecten in het kader van de inhaalbeweging digitale collectiedata samen. Zin om ervaringen te delen met collega’s uit de cultureelerfgoedsector? De collegagroep is de uitgelezen kans.

Wat gaan we doen?

Eerst en vooral stellen acht collega’s kort hun project voor dat in 2021 werd goedgekeurd in het kader van de extra oproep binnen de subsidielijn inhaalbeweging digitale collectie. Daarna nemen meemoo-collega’s Bert Lemmens, Astrid Vergauwe en Lise Ruts je mee in het kennisplatform CEST en de resultaten van het recente gebruikersonderzoek. Ook het Invulboek Objecten en de dataprofielen die het resultaat zijn van de OSLO-mapping komen aan bod.

In de namiddag delen vier collega's ervaringen uit de praktijk. Ontdek de resultaten van hun registratieproject en kom te weten wat de do's en don'ts zijn. Tussendoor is er steeds ruimte om vragen te stellen.

Voor wie?

De collegagroep staat open voor iedereen die deelneemt aan een lopend registratieproject, maar ook andere geïnteresseerden uit de cultureelerfgoedsector zijn welkom.

Praktisch

Deze bijeenkomst vindt plaats op 31 maart 2022 (10u30 tot 15u30) en gaat door op het kantoor van FARO in Brussel (Priemstraat 51).

Wat staat er op het programma?

10u30: 8 collega’s stellen in een korte pitch hun project voor:

 • Tijdschriften in the picture door KADOC. Digitale ontsluiting van periodieken via Wikimedia-platformen en voorbereiding van toekomstige digitalisering.

 • Naar een volledige collectieontsluiting van het STAM door STAM.

 • Increased Contextualisation of Humanist Intangible Cultural Heritage (ICHICH). Naar een verhoogde toegankelijkheid van digitale tijdschriften door CAVA.

 • Digit-all tegoare door Zuidwest. Zes museale collecties van historische archeologische sleutelsites uit West-Vlaanderen digitaal doorgrond.

 • Inhaalbeweging personalia MMP1917 door Memorial Museum Passchendaele 1917.

 • Beschreven door KOERS. Registratie, digitalisering en ontsluiting van vier verzamelingen wielerfotografische afdrukken m.b.v. tekstherkenning en crowdsourcing.

 • IMPRESSVM De wieg van de Vlaamse boekdrukkunst door Vlaamse Erfgoedbibliotheken.

 • Belgische schoenfabrieken als LOD en ontsluiting via Wiki-platformen: maatschappelijke valorisatie van de Belgische schoennijverheid en haar erfgoed door Eperon d'Or.

12u00: Broodjeslunch

13u00: Korte introductie over de cultureelerfgoedstandaardentoolbox (CEST), de mapping van OSLO-cultureel erfgoed en het Invulboek Objecten door meemoo-collega’s Bert Lemmens, Astrid Vergauwe en Lise Ruts.

13u30: Vier projecten van de inhaalbeweging stellen hun resultaten voor:

 • Duurzaam registreren en ontsluiten van collecties door middel van Iconclass door KMSKA.

 • Bouwtekeningen. Roerend en onroerend erfgoed gemapt en gelinkt door AMSAB-ISG.

 • EXHIBITED@Middelheim, digitale registratie, waardering en ontsluiting van de collectie tentoonstellingscatalogi van het Middelheimmuseum door Middelheimmuseum.

 • In beeld en geluid. Inhaalbeweging registratie audiovisuele collecties door Huis van Alijn en Industriemuseum.

15u30: Einde.

We halen de pagina op, even geduld...