Collegagroep Digitale Collectieregistratie

  • Verslag

Op 6 december 2019 kwam de collegagroep digitale collectieregistratie voor de vierde keer samen. Meemoo-medewerkers verzorgden er drie parallelle workshops en twee plenaire presentaties. Erfgoedwerkers stelden er ook hun nieuwe gesubsidieerde projecten voor.

Workshops

In de voormiddag begeleidden we drie workshops:

Workshop open data - Nastasia Vanderperren, meemoo

Nastasia schetste de verschillen tussen open data en linked open data, introduceerde enkele belangrijke termen m.b.t. het semantische web (zoals graph en triple) en ging in op de voordelen van linked open data. Daarnaast kwamen de verschillende eigenschappen aan bod waaraan de data moeten voldoen om ze als linked open data te kunnen inzetten. Dat zijn:

  • open (rechtenverklaringen en open formaten);

  • vindbaar (persistente identificatie);

  • bereikbaar (open platformen);

  • bruikbaar volgens de noden van de gebruiker;

  • herbruikbaar.

De workshop eindigde met een oefening waarbij de deelnemers een datapitch moesten schrijven. In de datapitch stelden de deelnemers voor welke data ze open wilden maken, voor wie en welk hergebruik ze wilden faciliteren.

Raadpleeg de presentatie:

Edit-a-thon Invulboek Objecten op CEST - Bert Lemmens, meemoo

Bert gaf een workshop ‘dataprofielen opstellen met behulp van het Invulboek Objecten’. Het Invulboek Objecten is de derde incarnatie van het MovE-invulboek en sinds 2018 onderdeel van het kennisplatform CEST. Naast een handleiding voor het registreren van erfgoedobjecten, bevat het invulboek nu ook verwijzingen naar overeenkomstige velden in verschillende collectiebeheersystemen. De deelnemers aan de workshop zijn allemaal bezig met het creëren of verrijken van collectiedata. Met behulp van een dataprofiel kunnen ze die data normaliseren en uitwisselbaar maken met de data van andere musea.

Raadpleeg de presentatie:

Workshop technische metadata in beelden - Rony Vissers, meemoo

Tijdens deze workshop legde Rony uit wat technische metadata zijn en welke andere types (ingebedde) metadata er bestaan. Hij introduceerde de belangrijkste standaarden op vlak van ingebedde metadata en toonde hoe je die metadata kan uitlezen met behulp van een gratis online tool, fotobewerkingssoftware en een standaard fotoviewer. Deelnemers leerden de voor- en nadelen van het inbedden van metadata in fotobestanden kennen.

Er volgden enkele praktijkvoorbeelden, zoals het gebruik van ingebedde metadata bij de kwaliteitscontrole bij digitaliseringsprojecten, en de weergave van ingebedde metadata in foto’s die voor hergebruik beschikbaar worden gemaakt op Wikimedia Commons. Rony toonde ook hoe erfgoedwerkers op een eenvoudige manier zelf ingebedde metadata in fotobestanden kunnen wijzigen en toevoegen, zowel met vertrouwde tools, fotobewerkingssoftware als met een command-line-tool als ExifTool.

Raadpleeg de presentatie:

Presentaties

Presentatie ‘Beeldherkenning voor het beschrijven en classificeren van erfgoedcollecties’ - Nastasia Vanderperren, meemoo

Nastasia gaf in deze presentatie een introductie tot automatische beeldherkenningsservices en hun mogelijke toepassing in het beschrijven en classificeren van erfgoedcollecties. Zij gebruikte hierbij drie concrete projecten als voorbeeld. VR4CH en Beeldherkenning in de registratiepraktijk zijn projecten van respectievelijk MoMu en FOMU in samenwerking met meemoo en Datable en verschillende contentpartners. Het derde voorbeeld is het onderzoek dat Nastasia in het kader van haar bachelorproef toegepaste informatica deed naar verschillende off-the-shelf beeldherkenningsservices aan de hand van een collectie snapshots van Huis van Alijn.

Raadpleeg de presentatie:

Presentatie ‘Hoe collectiedata beschikbaar stellen voor hergebruik?’ - Rony Vissers, meemoo

Rony introduceerde kort het begrip open data, en maakte aan de hand van Tim Berners-Lee’s vijfsterrenschema voor open data duidelijk hoe open data en linked open data zich tot elkaar verhouden. Ook benadrukte hij dat het realiseren van open data meer is dan een loutere juridische en technische kwestie. Open data is niet enkel het openstellen van data, maar vooral ook het ontwikkelen van een visie en beleid rond het bruikbaar, vindbaar, bereikbaar en zichtbaar maken van data. Instrumenten om zo’n beleid in de praktijk te realiseren zijn onder andere Creative Commons-licenties, persistente identifiers, opendataplatformen en hackathons.

Raadpleeg de presentatie:

Als afsluiting van de namiddag werden erfgoedwerkers gevraagd om aan hun collega’s hun nieuwe digitale collectieregistratieprojecten voor te stellen die onlangs werden gehonoreerd met een projectsubsidie.

Over de collegagroep

Dit initiatief van het Departement voor Cultuur, Jeugd en Media, FARO en meemoo brengt erfgoedwerkers bijeen die betrokken zijn bij de realisatie van projecten die door de Vlaamse overheid worden gesubsidieerd in het kader van de inhaalbeweging digitale collectieregistratie. Andere geïnteresseerden zijn ook welkom.

We halen de pagina op, even geduld...