Startschot voor 16 projecten Inhaalbeweging Digitale Collectiedata

25 jan 2022

In mei 2021 lanceerde het Departement voor Cultuur, Jeugd en Media een extra oproep binnen de subsidielijn Inhaalbeweging Digitale Collectiedata. In oktober dienden 31 organisaties een dossier in, waarvan 26 ondersteund werden door meemoo. 16 daarvan kunnen nu van start gaan met hun project.

Voor de goedgekeurde projecten wordt in totaal 1.764.500 euro vrijgemaakt door de Vlaamse Regering. Dat is meer dan initieel gepland, waardoor niet 10 maar uiteindelijk 16 organisaties belangrijke stappen kunnen zetten op het vlak van digitale registratie, digitalisering en valorisatie. Een opsteker! Het gaat om projecten van ADVN, CAVA, CAG, KOERS, Musea Brugge, Huis van Alijn, AGB Memorial Museum Passchendaele 1917, STAM, Red Star Line Museum, Middelheim Museum, Mu.ZEE, Vlaamse Erfgoedbibliotheken, KADOC-KU Leuven, erfgoedcel Zuidwest, MuHKA en Eperon d’Or.

Een breed scala aan projecten

Tot eind 2023 zullen deze organisaties zich toeleggen op het registreren, digitaliseren, opschonen, verrijken en (gelinkt en open) ontsluiten van zeer uiteenlopende collecties. Zo gaat het niet alleen om biografische, archeologische en museale collecties, maar ook om poppen-, prenten-, wielerfotografie-, sculpturen-, tijdschriften- en schoenenverzamelingen. Daarnaast komen ook personalia, immaterieel erfgoed, incunabelen, schenkingen en academische figuurtekeningen aan bod.

Een groep mensen, waaronder een vrouw en een marechaussee rond een tafel in een kleedkamer bekijken papieren, 1945, Anefo, CC0

Dit jaar zal er duchtig geëxperimenteerd worden met onder andere 3D-opnames, documentaire captatie van kennis, het uitwerken van collectiegerichte procedures voor het klaren van (privacy- en auteurs)rechten, automatische metadatering aan de hand van handschriftherkenning (HTR) en optische tekenherkenning (OCR), het borgen van geodata en het beschikbaar maken van beelden via IIIF-services.

De volgende stap?

Nu de projecten goedgekeurd zijn, kunnen ze uit de startblokken schieten. Meemoo voorziet hierbij in intensieve begeleiding. Wat dit concreet inhoudt? Tijdens een opstartgesprek met elke organisatie peilen we naar de verwachtingen en stemmen we samen af. Gedurende de loop van hun project kunnen de organisaties op het meemoo-team rekenen voor advies. Daarnaast verwijzen we ook door naar andere instellingen uit de sector die expertise in huis hebben. Door samen te werken en over het muurtje te kijken, geraken we verder.

Wegwijs in OSLO

Veel aandacht gaat dit jaar uit naar de implementatie van OSLO-Cultureel Erfgoed, de standaard om data op een uniforme manier uit te wisselen. Dit was één van de criteria binnen het reglement van de oproep.

Voor meer informatie over OSLO kan je terecht bij Informatie Vlaanderen en Digitaal Vlaanderen. Tijdens de laatste Collegagroep Digitale Collectieregistratie gaf Digitaal Vlaanderen een workshop over dit onderwerp. De presentatie vind je hier.

Op 27 januari vindt de OSLO-kickstart van de Collectie van de Gentenaar plaats. Tijdens deze webinar worden ervaringen met de standaard gedeeld én ontdek je de stappen die je moet doorlopen om er zelf mee aan de slag te gaan. Inschrijven kan hier.

Deze extra ronde van de inhaalbeweging kadert binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Meemoo is ook betrokken bij andere projecten binnen dit plan, waaronder GIVE, Digisprong en de integratie van de Vlaamse erfgoeddatabanken.

We halen de pagina op, even geduld...