Digisprong op school? Het Archief voor Onderwijs springt bij

20 jan 2022

De afgelopen jaren hebben leerkrachten, scholen en onderwijsorganisaties bergen verzet om zich digitaler te organiseren. Toch hinkte het Vlaams leerplichtonderwijs achterop als het op digitalisering aankomt. Daarom investeert Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts fors in de Digisprong op school, in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Ons onderwijsplatform helpt mee aan deze digitale sprong voorwaarts.

Met Het Archief voor Onderwijs hebben we een belangrijke rol te spelen in de digitalisering op school. Elke dag zetten we onze schouders onder een kwalitatief aanbod van audiovisueel archiefmateriaal én ondersteunen we leerkrachten met vlot inzetbare digitale leermiddelen en gratis workshops.

In het kader van de Digisprong maakt het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid 512.000 euro vrij voor de doorontwikkeling van Het Archief voor Onderwijs. Deze relancemiddelen zullen we tijdens de periode 2021-2024 benutten om digitaal lesgeven nog meer te stimuleren. Concreet willen we extra functionaliteiten onderzoeken en ontwikkelen. Daarbij zetten we in op drie pijlers:

  • het bevorderen van de uitwisseling tussen leerkrachten onderling;

  • het versterken van samenwerking en uitwisseling tussen onderwijsplatformen;

  • nieuwe didactische werkvormen ter bevordering van blended leren.

Daarnaast werken we mee aan de ontwikkeling van een single sign on-infrastructuur door de Vlaamse overheid. Hierdoor zullen leerkrachten en leerlingen zich met één centrale account kunnen aanmelden op verschillende onderwijsplatformen, waaronder Het Archief voor Onderwijs. Een enorme stap voorwaarts!

De doorontwikkeling van Het Archief voor Onderwijs kadert binnen Digisprong en het relanceplan Vlaamse Veerkracht, en wordt gerealiseerd met de steun van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid.

Meemoo speelt ook een rol in andere lijnen binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht, met name in de GIVE-projecten, het traject van de Vlaamse erfgoeddatabanken en de begeleiding van cultuurorganisaties bij hun projecten rond digitale collectieregistratie.

We halen de pagina op, even geduld...