Digisprong op Het Archief voor Onderwijs

Met de Digisprong zet Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de komende jaren volop in op de digitalisering van het leerplichtonderwijs. In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht investeert Vlaanderen in een grote digitale sprong voorwaarts voor alle scholen, leerlingen en leerkrachten. Ons onderwijsplatform Het Archief voor Onderwijs ondersteunt mee.

Uitdaging

Omdat heel wat scholen te kampen hadden met een ICT-achterstand, lanceerde Vlaanderen de zogeheten Digisprong. Voor de digitalisering van het leerplichtonderwijs wordt een aanzienlijk bedrag vrijgemaakt binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Ook voor de doorontwikkeling van Het Archief voor Onderwijs worden middelen voorzien. Zo kunnen we scholen nog beter ondersteunen bij hun digitale sprong.

Onze rol

Binnen deze Digisprong staan vier speerpunten centraal:

  1. Een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur voor alle scholen van het leerplichtonderwijs.

  2. Een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-schoolbeleid.

  3. ICT-competente leerkrachten en lerarenopleiders en aangepaste digitale leermiddelen.

  4. Een kennis- en adviescentrum ‘Digisprong’ ten dienste van het onderwijsveld.

Ons onderwijsplatform speelt een rol in speerpunt 3. Voor de doorontwikkeling van Het Archief voor Onderwijs wordt binnen Digisprong 512.000 euro vrijgemaakt. Deze middelen zullen we benutten om digitaal lesgeven nog meer te stimuleren. Concreet onderzoeken en ontwikkelen we een aantal extra functionaliteiten.

Aanpak

In dit project zetten we in op drie pijlers:

1. Uitwisseling tussen leerkrachten bevorderen

Opdrachten deelbaar en doorzoekbaar maken

Op Het Archief voor Onderwijs kunnen lesgevers gericht zoeken in een schat aan beeld- en geluidsfragmenten en inspirerende, lesklare collecties van onze redactie. Gebruikers van het platform kunnen zelf collecties samenstellen en delen voor andere gebruikers. Ze kunnen ook opdrachten voor leerlingen secundair aanmaken. Momenteel is het echter nog niet mogelijk om die opdrachten ook te delen of doorzoekbaar te maken. We analyseren en ontwikkelen deze functionaliteit zodat leerkrachten bij elkaar inspiratie kunnen opdoen over activerende lesvormen.

Samenwerking tussen gebruikers mogelijk maken

Voorlopig kunnen leerkrachten enkel individueel collecties samenstellen of opdrachten maken. We willen deze functionaliteiten opentrekken zodat lesgevers samen aan lesvoorbereidingen kunnen werken, in functie van bijvoorbeeld duobanen, stages of vakoverschrijdende projecten.

Gedeelde opdrachten vindbaar maken op KlasCement en i-Learn

Ten slotte bekijken we of en hoe opdrachten met audiovisueel materiaal ook op leermiddelenplatformen zoals KlasCement en i-Learn vlot vindbaar én uitwisselbaar kunnen gemaakt worden.

2. Vlotte toegankelijkheid door samenwerking onderwijsplatformen

Audiovisueel aanbod embedden

Leerkrachten en leerlingen hebben naast Het Archief voor Onderwijs ook heel wat andere digitale tools in hun instrumentenkoffer. Omdat leerkrachten hun leerlingen willen bereiken waar ze zelf al actief zijn, onderzoeken we of het audiovisueel materiaal van op Het Archief voor Onderwijs geëmbed kan worden op andere (onderwijs)platformen. Deze ontwikkeling vraagt om een grondige analyse op zowel juridisch, business als technisch vlak.

Vlotte toegankelijkheid via oAuth en single sign-on (SSO)

Om de toegankelijkheid voor onze eindgebruikers zo laagdrempelig mogelijk maken, onderzoeken we met welke onderwijspartners we een OAuth-koppeling kunnen uitbouwen. Zo zouden gebruikers zich met één uniek paswoord kunnen aanmelden op de gekoppelde platformen.

Bovendien werken we met Het Archief voor Onderwijs mee aan een proof of concept voor de ontwikkeling van een single sign on-infrastructuur door de Vlaamse overheid. Hierdoor zullen leerkrachten en leerlingen zich met één centrale account kunnen aanmelden op verschillende onderwijsplatformen, waaronder Het Archief voor Onderwijs. Een enorme stap voorwaarts!

3. Nieuwe didactische werkvormen voor blended leren

Interactief beeld en geluid

Digitale werkvormen en blended leren hebben heel wat voordelen. Vooral bij gepersonaliseerd en gedifferentieerd lesgeven bewijzen deze werkvormen hun nut. Video blijkt hierin een onmisbare tool. Leerkrachten willen zelf interactieve elementen kunnen toevoegen aan audiovisueel materiaal, zoals bijvoorbeeld (meerkeuze)vragen en drag-and-dropbewerkingen. Op die manier kan het gebruik van audiovisueel materiaal in de klas evolueren van eerder passief kijken en luisteren naar actief verwerken. We willen deze vraag naar interactief beeld en geluid onderzoeken en doorvertalen naar een proof of concept.

Partners

  • Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid

  • Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts

  • KlasCement en i-Learn

De doorontwikkeling van Het Archief voor Onderwijs kadert binnen Digisprong en het relanceplan Vlaamse Veerkracht, en wordt gerealiseerd met de steun van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid.

Meemoo speelt ook een rol in andere lijnen binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht, met name in de GIVE-projecten, het traject van de Vlaamse erfgoeddatabanken en de begeleiding van cultuurorganisaties bij hun projecten rond digitale collectieregistratie.

We halen de pagina op, even geduld...