Expertise verzamelen en delen

Archiefwerking staat niet stil en digitale archiefwerking al helemaal niet. Dat onze samenleving in snel tempo digitaliseert, betekent echter niet dat elke sector of actor al even ver staat in het omhelzen van digitale processen. Velen worstelen met hoe ze die digitale mogelijkheden kunnen benutten om hun werking te verbeteren, te versterken of te innoveren.

Daarom houden wij bij meemoo samen met ons kennisnetwerk de vinger aan de pols. Via projecten, adviestrajecten en natuurlijk uit onze eigen werking verzamelen wij actief heel wat kennis en ervaring. Ook bij het beantwoorden van loketvragen leren we zelf bij. Die expertise vertalen we naar organisaties en actoren in cultuur, media en overheid.

Kennis delen met cultuur, media en overheid

Onze belangrijkste tools om expertise te delen, zijn onze kennisplatformen.

Op projectcest.be vind je

  • standaarden en richtlijnen die je vertellen welke standaarden je best gebruikt bij het creĆ«ren, bewerken, beschrijven, beheren, bewaren en toegankelijk maken van je digitale erfgoedcollecties;

  • een overzicht van nuttige softwarepakketten en andere instrumenten;

  • publicaties uit tijdschriften die je helpen de standaarden, richtlijnen en software in de praktijk toe te passen.

Op projecttracks.be vind je

  • een omschrijving van basisarchiefzorg in de kunstensector (een criterium bij de toekenning van meerjarige werkingssubsidies binnen het Kunstendecreet);

  • richtlijnen die je vertellen wat je kan doen om in de kunstensector op een goede manier zorg te dragen voor je eigen archief en collectie(s);

  • praktijkvoorbeelden;

  • tools.

Rapporten, verslagen, aanbestedingsdossiers en techblogs lees je op onze kennisbank op deze website.

Daarnaast delen we ook heel wat inzichten, concrete tips en diepgaandere artikelen rond digitaalerfgoedprocessen via publicaties in tijdschriften en op websites van derden. Deze vind je na publicatie door derden terug op projectcest.be of projecttracks.be.

We delen onze kennis niet alleen online, maar ook op studiedagen en conferenties. Zelf organiseren we doorheen het jaar ook een reeks vormingen voor cultuur, media en overheid. Die kunnen zowel theoretisch zijn als heel praktisch en hands-on.

Wist je dat we vijf kennisdomeinen bepaald hebben waar we de komende jaren onder meer in onze vormingen extra op gaan inzetten? Ontdek hoe we welke domeinen geselecteerd hebben.

Blijf op de hoogte