CEST: de cultureelerfgoedstandaardentoolbox

Beheer je als cultureelerfgoedorganisatie een digitale erfgoedcollectie? Dan weet je dat er verschillende richtlijnen en standaarden zijn, ontworpen om digitale erfgoedcollecties te creëren, bewerken, beschrijven, beheren, bewaren en toegankelijk te maken. Weten welke standaarden er prioritair van toepassing zijn, kan echter een uitdaging zijn.

Daarom werd tussen februari en september 2010 CEST opgezet, door meemoo (toen nog als PACKED) en eDAVID vzw in opdracht van het Agentschap Kunsten en Erfgoed. We voegen regelmatig nieuwe informatie toe aan het wiki-platform, dat voor iedereen vrij raadpleegbaar is.

De cultureelerfgoedstandaardentoolbox (CEST) maakt je wegwijs in het gebruik van standaarden bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale erfgoedcollecties. Op deze wiki vind je:

  • Richtlijnen over welke standaarden je het best gebruikt voor een bepaald digitaliseringsproces.

  • Een register van standaarden die van toepassing zijn op de digitalisering van cultureel erfgoed.

  • Een register met een overzicht van softwarepakketten en andere instrumenten om je digitaal erfgoed te creëren, bewerken, beschrijven, beheren, bewaren en publiceren.

  • Een overzicht van publicaties die je helpen om richtlijnen, standaarden en software in de praktijk toe te passen.

  • Een lijst met vaktermen die te maken hebben met digitalisering van cultureel erfgoed.

Zelf een bijdrage schrijven voor CEST? Maak een account aan en neem contact op via info@meemoo.be.