Historiek

In 2020 hielden we meemoo, Vlaams instituut voor het archief, boven de doopvont. De nieuwe naam betekende voor ons een nieuwe visie en missie, een nieuwe stijl en website, maar vooral een eengemaakte organisatie die naar een gezamenlijk doel streeft: organisaties in cultuur, media en overheid ondersteunen bij hun digitale archiefwerking en samen het gebruik van digitaal archiefmateriaal doen groeien. 

De beslissing om de drie organisaties VIAA, PACKED en Lukas in één organisatie onder te brengen werd in september 2018 genomen door de Vlaamse Regering en de toenmalige minister van Cultuur. Administratief was onze integratie vanaf 1 januari 2019 een feit, waarna ze op 20 mei 2019 decretaal verankerd werd.

De drie organisaties gaan echter verder terug dan 2018 en ook als aparte organisaties werkten we al nauw samen. Een beknopte geschiedenis lees je hieronder.

VIAA

VIAA, kort voor het Vlaams Instituut voor (Audiovisuele) Archivering, werd in 2012 door de Vlaamse Regering opgericht als een projectorganisatie met tijdelijke financiering onder iMinds (vandaag imec). De organisatie groeide uit tot een volwaardige zelfstandige vzw, gefinancierd door de Vlaamse Regering, in 2016. Focus van de dienstverlening was het digitaliseren, archiveren en ontsluiten van beeld- en geluidsmateriaal van meer dan 150 contentpartners.

PACKED

PACKED vzw werd in 2005 als partnerorganisatie opgericht door Argos – centrum voor kunst en media, M HKA, S.M.A.K. en Museum Dhondt-Dhaenens. De focus lag oorspronkelijk op de archivering en conservering van audiovisuele kunsten. Om zijn draagvlak te vergroten, legde PACKED vzw zich al snel toe op de uitdagingen van digitaal cultureel erfgoed in het algemeen. Sinds 1 januari 2011 erkend als landelijk expertisecentrum digitaal cultureel erfgoed, verbreedde PACKED zijn werking in 2013 naar de kunstensector.

Lukas

In 2003 werd het Reproductiefonds opgericht met als doelstelling een gecentraliseerde beeldenbank te bouwen van hoogwaardige digitale reproducties van het Vlaamse kunstpatrimonium. De organisatie, die later tot Lukas herdoopt werd, werkte als dienstverlener voor het digitaliseren en ter beschikking stellen van kunstwerken uit Vlaamse collecties voor een breed internationaal publiek.