Kennisdomeinen waar meemoo op inzet

Naast de kennis die we verzamelen bij het beantwoorden van loketvragen, zorgen onze vijf kennisdomeinen voor een extra focus. Door deze domeinen te selecteren, bouwen en delen we verder kennis rond onderwerpen die naar onze mening in de toekomst verder aan belang zullen winnen, of die als onderwerp cruciaal zijn voor ons werkveld.

Het zijn onderwerpen waar vandaag duidelijke lacunes in kennis en expertise over zijn bij onze stakeholders en waar wij onze expertise verder moeten uitbouwen in functie van onze eigen dienstverlening. We nemen de domeinen mee in verschillende aspecten van onze werking en delen de resultaten zoals gewoonlijk op onze kennisplatformen, in ons opleidingsaanbod, via tools en via onze partnerwerking.

Over deze domeinen willen we je meer kunnen vertellen:

Metadata:

Zowel voor het vindbaar en toegankelijk maken van digitale collecties als voor het beheer en de preservering ervan, zijn metadata cruciaal. Die noodzakelijke metadata zijn echter niet altijd beschikbaar en hun kwaliteit laat vaak te wensen over. Metadata manueel aanmaken en verbeteren is tijdsintensief. Daarom onderzoeken we hoe we die situatie kunnen verbeteren.

 • inzetten op metadatamapping, datacleaning en -verrijking

 • aanpak verkennen (semi-)automatische metadatacreatie

 • deelgebieden onderzoeken zoals expertise over collectieregistratie, authorities, standaarden en het inschakelen van machinelearning voor (semi-)automatische metadatacreatie

Rechten en privacy:

Kennis over de auteursrechtelijke status van content en de mogelijke beperkingen door de bescherming van persoonsgegevens of contractuele afspraken is noodzakelijk bij het toegankelijk maken van digitale collecties. Vaak weten onze contentpartners en andere culturele organisaties niet goed waarmee ze rekening moeten houden. Ook wij dienen goed op de hoogte te blijven van het veranderende wetgevende kader en hoe we daar het best mee omgaan.

 • grondige (toepasbare) kennis van auteursrechten, licenties en wetgeving rond privacy ontwikkelen

 • organisaties ondersteunen bij de uitdagingen die specifiek aan erfgoedmateriaal en archieven gesteld worden

Linked (open) data:

Het delen van digitale collecties gebeurt vandaag in grote mate via het web, waar data steeds meer met elkaar gekoppeld raken (zogenaamde linked data). Die koppelingen contextualiseren collecties en dragen bovendien bij aan hun vindbaarheid. Linked data wordt vaak maar niet noodzakelijk gecombineerd met open data, dat aangeeft dat de beperkingen op hergebruik tot een minimum beperkt worden. Zo wordt de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten gefaciliteerd.

 • standaarden, technologie en processen onderzoeken om het realiseren van linked (open) data makkelijker te maken

 • expertise opbouwen rond het gebruik van linked (open) data

Preservering van andere en nieuwe formaten:

Er ontstaan voortdurend nieuwe codecs, bestandsformaten en dragers, die meestal op relatief korte tijd weer in onbruik raken. Dat zorgt voor complexe uitdagingen bij het levend houden van de data in een digitaal archief.

 • expertise rond de preservering van beeld en geluid actueel houden en verder uitbreiden

 • de preservering van 3D-scans, van sociale media en websites maar ook van data op obsolete digitale dragers onderzoeken

 • nieuwe, breed inzetbare digitaliseringstechnieken evalueren op hun praktische waarde

Digitale strategie:

Digitalisering is niet louter de omzetting van analoge collecties in een digitale vorm. Het is ook de digitale transformatie van de werking van culturele organisaties (en zelfs van de samenleving als geheel). Dat betekent dat we goed moeten nadenken over hoe we digitale middelen al dan niet gaan inzetten om onze missie te verwezenlijken. Met andere woorden: hoe gaan we een digitale strategie ontwikkelen?

 • modellen en methodologieĆ«n voor digitale strategie verkennen

 • onderzoek naar hoe we organisaties het best kunnen begeleiden bij de formulering van doelstellingen voor zowel de content (het bruikbaar maken en inzetten op (her)gebruik), de doelgroepen, de inkomsten, als de structuur van de organisatie zelf.