TRACKS: toolbox en richtlijnen voor archief- en collectiezorg in de kunstensector

Toon me je archief en ik zeg je wie je bent: archieven en collecties weerspiegelen de eigenheid en identiteit van diegene die hen heeft gevormd. Ze brengen de unieke kennis en ervaringen van een kunstenaar of organisatie samen en vormen de neerslag van hun geschiedenis. Op hun beurt zijn die collecties een informatie- en inspiratiebron voor nieuwe creaties, hernemingen of promotie.

Wist je trouwens dat zorg dragen voor je eigen archief en collectie als verplichting is ingeschreven in het Kunstendecreet? Ook als je geen subsidie ontvangt, vraag je je misschien af hoe je je creaties het beste kan bewaren. Waar begin je eerst? En moet je alles wel bewaren?

Om die vragen heel concreet te beantwoorden, ging het project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ van start in 2013. Het doel: de zorg voor het eigen archief binnen de kunstensector stimuleren. Daarnaast sensibiliseert het project de kunstensector rond de aspecten duurzaamheid en preservering in creatie, ontsluiting en presentatie. Het project werd opgezet met verschillende partners en de uitvoering ervan is in onze handen.

Het platform, TRACKS, is opgebouwd als een koffer met de nodige instrumenten voor kunstenaars en kunstenorganisaties om zorg te dragen voor hun eigen archief en/of collectie(s). Je kan er terecht voor meer informatie over de basiszorg voor je archief, richtlijnen, tools, praktijkvoorbeelden en een glossarium. Naar projecttracks.be >

Partners

TRACKS startte als een online toolbox van meemoo (toen nog PACKED vzw) gerealiseerd in samenwerking met CEMPER (toen nog Het Firmament en Resonant) en met medewerking van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, Archiefbank Vlaanderen, Kunstenpunt (toen nog BAM, Muziekcentrum Vlaanderen en Vlaams Theater Instituut), Vai (toen nog CVAa), FARO, Forum voor Amateurkunsten. Ook de culturele archieven in Vlaanderen en Brussel en de musea voor hedendaagse kunst droegen bij aan de realisatie van de toolbox.

De huidige partners van projecttracks.be zijn

  • meemoo

  • Letterenhuis

  • CEMPER

  • Kunstenpunt

  • VAi

  • Archiefbank Vlaanderen

  • FARO

  • M HKA/CKV

  • AMVB

  • het Departement Cultuur, Jeugd & Media

Meer te weten komen?

Bezoek het platform.