Extra oproep projectsubsidie inhaalbeweging digitale collectieregistratie

21 mei 2021

De Vlaamse Regering wil na de coronacrisis de veerkracht, welvaart en het welzijn van de Vlamingen versterken. Enter: het Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’. In dit kader organiseert het Departement Cultuur, Jeugd en Media een extra aanvraagronde voor de inhaalbeweging digitale collectieregistratie, met enkele gewijzigde regels. Zowel erkende collectiebeherende als dienstverlenende organisaties kunnen een nieuw project indienen, waarvoor meemoo begeleiding en ondersteuning voorziet.

Wil jij als collectiebeherende instelling kostbare stappen zetten op vlak van digitale registratie, digitalisering en valorisatie? Je kan in deze vierde subsidieoproep ten laatste op 1 oktober een nieuw project indienen om een inhaalbeweging in te zetten inzake digitale collectiedata. Wil je volledig mee zijn met het nieuwe reglement en andere onmisbare informatie? Lees dan zeker verder.

Aanvraagronde voor nieuwe projecten

Deze oproep staat los van de aanvraagronde die op 15 oktober georganiseerd wordt. De extra oproep richt zich specifiek op nieuwe projecten waarvan wij nog niet op de hoogte zijn. De meerjarige projecten die vorig jaar werden goedgekeurd zullen op 15 oktober opnieuw een aanvraag kunnen indienen om middelen voor een volgende fase aan te vragen.

Meemoo’s begeleiding

Meemoo kreeg in de subsidielijn inhaalbeweging digitale collectieregistratie de opdracht om alle projecten te begeleiden en ondersteunen van aanvraag tot uitvoering, en dat geldt ook voor deze extra aanvraagronde. Zo kunnen wij de organisaties bijstaan bij het opzetten van duurzame en kwalitatieve projecten.

>> Lees meer over onze projectbegeleiding

Aangepast reglement

Wat deze keer verandert, is het reglement. Wel wordt verder ingezet op het inhalen van achterstanden op het vlak van digitale collectieregistratie en moet de registratie nog steeds vertrekken vanuit een overkoepelende digitale visie van de organisatie. Hierbij worden de nieuwe en verbeterde digitale collectiedata gebruikt met de nadruk op het maatschappelijk valoriseren ervan. De duurzame verankering van de resultaten staat hierbij centraal.

Wat verandert er concreet?

 1. De criteria voor de kandidaat-indieners worden uitgebreid:

  • Alle organisaties die een werkingssubsidie op basis van het Cultureelerfgoeddecreet hebben, kunnen een aanvraag indienen.

  • Naast landelijk ingedeelde collectiebeherende instellingen kunnen nu ook regionaal ingedeelde instellingen een project indienen.

  • Daarnaast kunnen dit jaar zowel collectiebeherende als dienstverlenende organisaties die een werkingssubsidie op basis van het Cultureelerfgoeddecreet ontvangen, een aanvraag indienen.

   • Collectiebeherende organisaties kunnen zelf een aanvraag indienen of kunnen optreden als coördinator voor een samenwerkingsverband van meerdere collectiebeherende organisaties, waarvan steeds minimaal één organisatie een werkingssubsidie op basis van het Cultureelerfgoeddecreet dient te ontvangen.

   • Dienstverlenende organisaties kunnen optreden als coördinator voor een samenwerkingsverband van meerdere collectiebeherende organisaties. Let op: minimaal één van deze organisaties dient een werkingssubsidie op basis van het Cultureelerfgoeddecreet te ontvangen.

 2. De middelen worden in één keer uitbetaald. Instellingen moeten geen tussentijdse verantwoording geven voor de projecten, maar wel een eindverantwoording.

 3. De projecten dienen zo snel mogelijk opgestart te worden. Een project indienen dat pas in 2023 van start gaat, kan niet.

Wanneer kan je indienen en voor welk subsidiebedrag?

Nieuwe projecten kunnen tot 1 oktober ingediend worden. Het relanceplan wil instellingen een boost bieden op korte termijn. Daarom kunnen projecten maximum 2 jaar duren en uiterlijk ten einde lopen eind december 2023.

Projecten met een duur van twee jaar krijgen als richtbedrag 150.000 euro. Voor projecten van één jaar telt dit richtbedrag 75.000 euro. Samenwerkingen van meerdere collectiebeherende organisaties kunnen rekenen op een aangepast bedrag. Op basis van het aantal deelnemers kunnen zij een hoger bedrag motiveren.

Online infosessie en pitchmoment

Heb je nog vragen over de subsidieoproep? Het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseert samen met meemoo een online informatiemoment op donderdag 24 juni 2021 om 10u. Tijdens dit informatiemoment zullen het reglement, de voorwaarden en criteria toegelicht worden. Daarnaast zullen we onze begeleidende rol verder toelichten, het verloop van het pitchmoment en onze verwachtingen kaderen en is er tijd voor vragen.

Heb je interesse, maar weet je niet goed waar te beginnen? Op 25 en 26 augustus 2021 organiseren wij een online pitchmoment voor projectaanvragen-in-wording. Tijdens deze pitch krijg je de kans om je projectvoorstel toe te lichten en advies te krijgen.

Zit je nog met vragen?

Met vragen over het pitchmoment en onze begeleiding kan je steeds terecht bij Astrid Vergauwe. Voor meer informatie en vragen bij het reglement kan je terecht bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Stuur een mail naar marc.bastijns@vlaanderen.be of cultureelerfgoed@vlaanderen.be.

Deel van een breder relanceplan

De hierboven beschreven oproep kadert in een breder relanceplan collectiedigitalisering waarvoor een totaalbedrag van 5 miljoen euro uitgetrokken wordt. Hier maakt ook een nieuw digitaliseringsproject, gecoördineerd door meemoo, deel van uit. Daarover lees je hier meer. Ook spelen we een rol in het traject van de Vlaamse Erfgoeddatabanken en de Digisprong van het onderwijs.

We halen de pagina op, even geduld...