Projectbegeleiding van A-Z bij de inhaalbeweging digitale collectiedata

In het voorjaar van 2021 lanceerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media voor de vierde keer een subsidieoproep voor een inhaalbeweging omtrent digitale collectieregistratie. Het doel: de achterstanden op het vlak van digitale collectieregistratie wegwerken. Sinds 2020 voorziet meemoo een intensieve begeleiding voor deelnemende organisaties.

Uitdaging

Uit de evaluatie van het vorige reglement bleek dat er binnen de sector een grote nood was aan projectbegeleiding, zowel in de aanvraagfase als bij de uitvoering. Bovendien moet de registratie vertrekken vanuit een overkoepelende digitale visie van de organisatie. Daarbij moeten de nieuwe en verbeterde digitale collectiedata gebruikt worden met de nadruk op het maatschappelijk valoriseren ervan. De duurzame verankering van de resultaten staat hierbij centraal. Sinds de vierde oproep gaat ook veel aandacht uit naar de implementatie van OSLO-Cultureel Erfgoed, de standaard om data op een uniforme manier uit te wisselen.

Bundesarchiv, Bild 183-S15390 / CC-BY-SA 3.0

Onze rol

Meemoo was al lid van de collegagroep digitale collectieregistratie en kreeg nu de vraag van het Departement om organisaties te begeleiden bij het opmaken van een subsidieaanvraag en het uitvoeren van de goedgekeurde projecten. Onze begeleiding zal lopen tot het einde van de looptijd van het subsidiereglement: eind 2023.

Aanpak

Sinds 2020 voorzien we begeleiding voor organisaties die een project indienen in het kader van de subsidieoproep. Concreet volgen we de derde en vierde oproep op. De projectbegeleiding gaat als volgt in zijn werk:

 • In een eerste fase organiseerden we telkens een pitchmoment waarbij organisaties hun project aan ons konden voorstellen.

 • Op basis van onze suggesties en feedback konden ze hun aanvraag uitschrijven en verder verfijnen. De deadline voor het indienen van de subsidiedossiers viel steeds in oktober (2020 voor de derde oproep, 2021 voor de vierde). Elk begeleid dossier werd intensief door ons opgevolgd en door minstens drie van onze collega's uit het team expertise nagelezen.

 • Eind 2020 en begin 2022 werden de goedgekeurde projecten van oproep 3 en 4 bekendgemaakt. Het gaat respectievelijk om 11 projecten (derde oproep) en 16 projecten (vierde oproep). Tijdens de loop van de projecten staan we in voor projectbegeleiding van a tot z. Dit wil zeggen dat we bij elke organisatie naar de verwachtingen peilen en samen afstemmen. Daarnaast dienen we als klankbord, verlenen we advies en verwijzen we - waar nodig - door naar andere instellingen uit de sector die bepaalde expertise in huis hebben.

Waarover gaan de dossiers?

Derde oproep: 11 goedgekeurde projecten (2020)

Eind 2020 kregen 11 organisaties subsidies toegekend door de minister van Cultuur, op basis van een advies van CJM en een externe jury. Het gaat om projecten van Amsab, ADVN, Designmuseum, Hof van Busleyden, Industriemuseum, KMSKA, M Leuven, MoMu, Musea Brugge, Samenwerkingsverband Kunstmusea Antwerpen (getrokken door Museum Mayer van den Bergh) en VAi. In totaal werd 648.000 euro aan subsidies toegekend. Lees er hier meer over.

De collecties in kwestie gaan van fotocollecties en audiovisuele collecties, over prenten en grafiekcollecties, objecten en bouwplannen tot meubelcollecties. In de projecten wordt gewerkt rond:

 • het opstellen, opschonen en verrijken van vaktechnische thesauri;

 • het standaardiseren van iconografische beschrijvingen;

 • de implementatie van nieuwe structurele werkprocessen m.b.t. schenkingen, digitaliseringsacties en het klaren van rechten;

 • beeld- en gezichtsherkenning;

 • reconciliëlering met linkedopendatabronnen;

 • het gebruik van licenties (Creative Commons) en rechtenverklaringen (Rightsstatements.org).

De collectiedata zal gevaloriseerd worden door het uitwisselen van beeldmateriaal m.b.v. IIIF, door ze in te zetten op eigen en overkoepelende kanalen, door de data toegankelijk te maken via Wikimedia-platformen en door datasets te ontsluiten via de opendataportalen en datahubs van steden en Vlaanderen.

Samenwerken en het delen van kennis in en tussen projecten was een belangrijk aandachtspunt in de begeleiding in de aanvraagfase. We zien dat verschillende instellingen die een aanvraag hebben ingediend, ook optreden als partner binnen andere aanvragen.

Vierde oproep: 16 goedgekeurde projecten (2021)

In januari 2022 kregen 16 projecten subsidies toegekend, in totaal goed voor 1.764.500 euro. Het gaat om projecten van ADVN, CAVA, CAG, KOERS, Musea Brugge, Huis van Alijn, AGB Memorial Museum Passchendaele 1917, STAM, Red Star Line Museum, Middelheim Museum, Mu.ZEE, Vlaamse Erfgoedbibliotheken, KADOC-KU Leuven, erfgoedcel Zuidwest, MuHKA en Eperon d’Or.

De focus van hun collecties is erg uiteenlopend. Het gaat om schoenencollecties, personalia, periodieken, biografisch erfgoed, Vlaamse incunabelen, publicaties over, door en met kunstenaars, figuurtekeningen en notitieboekjes, werken op papier, poppenspelcollecties, archeologische museale collecties, wielerfotografische afdrukken, afleveringen van een tv-programma, tijdschriftenreeksen en diverse deelcollecties.

Ondanks de verschillende soorten collecties binnen de projectdossiers, zal bij de uitvoering soms gebruik gemaakt worden van dezelfde processen. Dit maakt verbinding en onderlinge uitwisseling mogelijk, wat bevorderlijk is voor de projectresultaten. Een overzicht van alle processen in deze ronde:

 • Implementatie van Persistent Identifiers (PID’s)

 • 3D-digitalisering

 • Registratie en ontsluiting van immaterieel cultureel erfgoed

 • Reconciliëring met linkedopendatabronnen

 • Gebruik van licenties en rechtenverklaringen

 • Documentatie en captatie van (vergankelijke) expertise en kennis van derden

 • Uitwerken van een IIIF-service

 • Tekstherkenning en OCR-optimalisatie

 • Implementatie van nieuwe structurele werkprocessen met betrekking tot rechten

 • Ontsluiten van geodata

De deelnemende instellingen hebben de intentie om hun data en resultaten zo open en toegankelijk mogelijk te ontsluiten. Dit maakt (her)gebruik via verschillende kanalen (zoals hun eigen en overkoepelende kanalen, Wikimedia-platformen en CEST) eenvoudiger. Daarnaast ligt de focus in deze ronde ook op de OSLO-standaard voor Cultureel Erfgoed. In een aantal projecten zullen de mogelijkheden wat betreft de toepassing van deze standaard onderzocht worden. Andere instellingen hebben al concrete plannen om de standaard te implementeren tijdens de uitvoering van hun project.

Net zoals bij voorgaande rondes zetten we ook in op samenwerking en kennisdeling. Ook bij deze vierde oproep zijn instellingen elkaars partner, indien er gelijkenissen zijn of er overlap aan bod komt in het projectdossier.

Benieuwd wat de projectbegeleiding concreet inhoudt? Bekijk dan hier de presentatie over onze begeleiding bij de inhaalbeweging digitale collectieregistratie:

Heb je een vraag?
Contacteer Astrid Vergauwe
Medewerker Expertise & Accountmanager archieven en erfgoedbibliotheken
Heb je een vraag?
Contacteer Lise Ruts
Medewerker Expertise
We halen de pagina op, even geduld...