Projectbegeleiding van A-Z bij de inhaalbeweging digitale collectiedata

Voor de derde keer lanceerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media in het najaar van 2020 de subsidieoproep voor een inhaalbeweging omtrent digitale collectieregistratie. Het doel: de achterstanden op het vlak van digitale collectieregistratie wegwerken. Meemoo voorziet een intensieve begeleiding voor deelnemende organisaties.

Uitdaging

Uit de evaluatie van het vorige reglement bleek dat er binnen de sector een grote nood was aan projectbegeleiding, zowel in de aanvraagfase als bij de uitvoering. Bij deze derde oproep moet de registratie bovendien vertrekken vanuit een overkoepelende digitale visie van de organisatie. Daarbij moeten de nieuwe en verbeterde digitale collectiedata gebruikt worden met de nadruk op het maatschappelijk valoriseren ervan. De duurzame verankering van de resultaten staat hierbij centraal.

Bundesarchiv, Bild 183-S15390 / CC-BY-SA 3.0

Onze rol

Meemoo was al lid van de collegagroep digitale collectieregistratie en kreeg nu de vraag van het Departement om organisaties te begeleiden bij het opmaken van een subsidieaanvraag en het uitvoeren van de goedgekeurde projecten. Onze begeleiding zal lopen tot het einde van de looptijd van het subsidiereglement: eind 2023.

Aanpak

In de eerste fase van deze projectbegeleiding hebben 12 organisaties hun subsidieaanvraag bij ons gepitcht. Op basis van onze suggesties en feedback konden ze hun aanvraag daarna uitschrijven en verder verfijnen. Op 15 oktober 2020 dienden 16 instellingen een dossier in bij het Departement. Het schrijven van 15 aanvragen hebben wij intensief opgevolgd. Zo is ieder begeleid dossier door minstens drie van onze collega’s uit het team expertise nagelezen. Er werden vooral meerjarige projecten ingediend.

Waarover gaan de dossiers?

De collecties in kwestie gaan van fotocollecties en audiovisuele collecties, over prenten en grafiekcollecties, objecten en bouwplannen tot meubelcollecties. In de projecten wordt gewerkt rond:

  • het opstellen, opschonen en verrijken van vaktechnische thesauri;

  • het standaardiseren van iconografische beschrijvingen;

  • de implementatie van nieuwe structurele werkprocessen m.b.t. schenkingen, digitaliseringsacties en het klaren van rechten;

  • beeld- en gezichtsherkenning;

  • reconciliëlering met linkedopendatabronnen;

  • het gebruik van licenties (Creative Commons) en rechtenverklaringen (Rightsstatements.org).

De collectiedata zal gevaloriseerd worden door het uitwisselen van beeldmateriaal m.b.v. IIIF, door ze in te zetten op eigen en overkoepelende kanalen, door de data toegankelijk te maken via Wikimedia-platformen en door datasets te ontsluiten via de opendataportalen en datahubs van steden en Vlaanderen.

Samenwerken en het delen van kennis in en tussen projecten was een belangrijk aandachtspunt in de begeleiding in de aanvraagfase. We zien dat verschillende instellingen die een aanvraag hebben ingediend, ook optreden als partner binnen andere aanvragen.

Eind 2020 kregen 11 organisaties subsidies toegekend door de minister van Cultuur, op basis van een advies van CJM en een externe jury. Het gaat om projecten van Amsab, ADVN, Designmuseum, Hof van Busleyden, Industriemuseum, KMSKA, M Leuven, MoMu, Musea Brugge, Samenwerkingsverband Kunstmusea Antwerpen (getrokken door Museum Mayer van den Bergh) en VAi. In totaal werd 648.000 euro aan subsidies toegekend.

>> Lees meer over de verschillende goedgekeurde projecten en subsidiebedragen

Benieuwd wat de projectbegeleiding concreet inhoudt? Bekijk dan hier de presentatie over onze begeleiding bij de inhaalbeweging digitale collectieregistratie:

Heb je een vraag?
Contacteer Astrid Vergauwe
Medewerker Expertise & Accountmanager archieven en erfgoedbibliotheken
We halen de pagina op, even geduld...