31 kandidaatprojecten voor Inhaalbeweging Digitale Collectieregistratie

5 okt 2021

Op 1 oktober 2021 dienden 31 gegadigden hun subsidiedossier in bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media in het kader van de extra oproep binnen de Inhaalbeweging Digitale Collectiedata. Het doel van deze lijn is om achterstanden op het vlak van digitale collectieregistratie weg te werken én de resultaten publiek toegankelijk en herbruikbaar te maken. Tijdens een goedgevuld pitchmoment in augustus en september stonden onze meemoo-collega’s maar liefst 29 kandidaat-indieners bij met raad en daad. Welke projecten meedingen? Je ontdekt het hier!

Van de oorspronkelijk 35 potentiële projecten dienden op 1 oktober 31 kandidaten hun dossier in. Na het pitchmoment, waarbij we luisterden naar niet minder dan 29 voorstellen, stonden we in voor de revisie van 26 projectdossiers.

Van museum tot erfgoedcel

De verschillende kandidaatprojecten stellen allemaal hetzelfde hoofddoel voor ogen: een inhaalbeweging opzetten met betrekking tot digitale collectiedata. Zowel collectiebeherende instellingen als dienstverlenende organisaties in samenwerking met collectiebeherende instellingen dienden een dossier in. Concreet telden wij onder de 26 gereviseerde dossiers 14 musea, 4 archieven, 2 erfgoedcellen en 6 landelijke dienstverlenende instellingen en expertisecentra.

Door de uiteenlopende aard van de collecties is de inhoud van de projecten bovendien erg divers. De topics gaan van 3D-scans van objecten en focus stacking tot een blauwdruk voor de digitalisering van specifieke objecten en het uitwerken van geodata. Het belang van de projecten wordt geduid binnen de bredere (digitale) visie van de organisatie(s). Waar mogelijk streven de diverse instellingen de OSLO-standaard voor cultureel erfgoed na.

Wat ligt er in het verschiet?

Na het indienen van het dossier, de eerste deadline binnen deze specifieke oproepronde, zal een jury de koppen bijeen steken om in december een beslissing te nemen. De gekozen projecten zullen vanaf januari van start gaan en lopen ten laatste af in 2023.

Hoeveel projecten schieten in januari uit de startblokken? Met een totaal van 1,5 miljoen euro aan beschikbare middelen mikt de Vlaamse Regering op een tiental tweejarige projecten van gemiddeld 150.000 euro.

Opgelet! De deadline voor herhaalaanvragen voor de meerjarige projecten uit 2020 valt op 15 oktober en staat los van deze nieuwe reeks projectaanvragen.

Extra oproep binnen Inhaalbeweging Digitale Collectiedata

Meemoo kreeg in de subsidielijn Inhaalbeweging Digitale Collectieregistratie van de Vlaamse Overheid de opdracht om organisaties te voorzien van projectbegeleiding. Dit houdt in dat wij ondersteuning bieden van aanvraag tot uitvoering. Zo helpen we organisaties bij het opzetten van duurzame en kwalitatieve projecten, van start tot finish. De meest recente oproep van augustus 2021 was al de vierde in de subsidielijn en kadert binnen het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’.

Bijeenkomst collegagroep 2019, Beeld: meemoo CC BY-SA 3.0 NL

Bijeenkomst collegagroep 2019, Beeld: meemoo CC BY-SA 3.0 NL

Naast deze call kunnen dankzij de middelen uit dit relanceplan ook andere projecten van start gaan. Zo krijgt het project Vlaamse Erfgoeddatabanken een duwtje in de rug. Daarnaast coördineren we drie nieuwe digitaliseringsprojecten en één metadataproject onder de noemer GIVE en spelen we een rol in de Digisprong van het onderwijs.

Heb je een vraag?
Contacteer Astrid Vergauwe
Medewerker Expertise & Accountmanager archieven en erfgoedbibliotheken
Heb je een vraag?
Contacteer Lise Ruts
Medewerker Expertise
We halen de pagina op, even geduld...