Pitchmoment subsidieoproep inhaalbeweging digitale collectiedata

2 sep 2020 | Gent

In het kader van de subsidieoproep inhaalbeweging digitale collectiedata van Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseren we op woensdag 2 september 2020 een online pitchmoment voor projecten-in-wording. We voorzien intensieve projectbegeleiding zowel bij de projectaanvraag, als bij de uitvoering van projecten zelf.

In mei lanceerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media de 3de subsidieoproep voor een inhaalbeweging omtrent digitale collectiedata. Een subsidieaanvraag kan je uiterlijk op 15 oktober 2020 indienen. In aanloop naar die indiendatum kan je bij ons aankloppen voor begeleiding om je aanvraag zo goed mogelijk voor te bereiden. Het volledige reglement van het departement lees je hier na.

Om alle kandidaat-aanvragers zo goed mogelijk te begeleiden, organiseren we een pitchmoment. Zo brengen we in kaart welke aanvragen er in de maak zijn en kunnen we optimaal advies geven over de inhoud van de aanvragen, andere dienstverlenende organisaties betrekken en eventueel suggesties doen om, waar relevant, projectaanvragen te clusteren.

Inschrijven is mogelijk tot 30 augustus.

Voor wie?

De doelgroep van de oproep zijn collectiebeherende organisaties ingedeeld bij het Vlaamse niveau en de twee cultuureelerfgoedinstellingen (KMSKA en M HKA).

Organisaties die al in overleg zijn met meemoo over hun projectaanvraag, en die dus al eerder hun project aan ons voorgesteld hebben, hoeven op 2 september hun project niet nog eens opnieuw te pitchen. Het pitchmoment is bedoeld voor projecten waarvan we nog niet op de hoogte zijn, omdat kandidaat-indieners er nog geen contact over hebben opgenomen met ons.

Wat bieden we?

Je krijgt 15 minuten om in een videocall jouw projectvoorstel kort toe te lichten aan meemoo-medewerkers. Je krijgt ook de mogelijkheid om ons binnen dat pitchmoment enkele vragen te stellen. We zullen dan afspraken maken in verband met de verdere begeleiding van de subsidieaanvraag. Indien je subsidieaanvraag wordt goedgekeurd, voorzien we ook begeleiding tijdens de uitvoering van je project.

Wat verwachten we van je?

We vragen je tijdens de pitch toe te lichten hoe je zal tegemoetkomen aan de doelstellingen van het subsidiereglement:

  • achterstanden op vlak van collectieregistratie gericht wegwerken;

  • de collectiedata als open data inzetten en de collectie(data) zichtbaar maken / valoriseren;

  • reflecteren over hoe het project past binnen de bredere visie van je organisatie(s) op het gebruik van digitale technologie om de collectie en de collectiedata te beheren en zichtbaar te maken.

Aandachtspunten bij je voorstel zijn:

  • de kwaliteit van het inhoudelijke concept, de concrete uitwerking en de valorisatie;

  • de duurzame verankering van het project;

  • de aanwezige expertise, kennis en visie op het vlak van de toepassing van digitale technologie binnen de eigen organisatie;

  • de manier waarop er expertise wordt aangetrokken van externe partners, in het bijzonder via de begeleiding aangeboden door meemoo;

  • de financiĆ«le onderbouw en het realiteitsgehalte van de begroting.

Bekijk ook al eens het invulformulier op het platform KIOSK; daar zal je uiteindelijk je subsidieaanvraag doen. Om het formulier te bekijken maak je een login aan. Zo krijg je toegang tot de applicatie. Maak vervolgens een dossier 'Cultureel erfgoed: projectsubsidie inhaalbeweging digitale collectiedata' aan. Nu krijg je het formulier te zien dat je zal moeten invullen om je subsidieaanvraag te doen.

Bovenstaande doelstellingen en aandachtspunten zetten je op weg, maar het is niet noodzakelijk om al overal een antwoord op te hebben op het moment van de pitch.

Als je reeds partners hebben gecontacteerd om aan te sluiten bij je project, dan kan je die partners gerust betrekken bij de pitch-videocall.

Hoe kan je deelnemen?

Registreer je via onderstaande button. Wanneer alle tijdslots vol zijn, maar je toch graag wilt deelnemen, neem dan contact op met Rony Vissers.

Heb je een vraag?
Contacteer Rony Vissers
Manager Expertise
We halen de pagina op, even geduld...