Eerste projecten inhaalbeweging afgerond: we blikken terug met KMSKA en Amsab-ISG

20 okt 2022

Sinds 2020 voorziet meemoo een intensieve begeleiding voor deelnemers aan de subsidielijn inhaalbeweging digitale collectiedata. Twee jaar later, in 2022, lopen de allereerste projecten af, getrokken door Amsab-ISG en KMSKA. Geen beter moment om een gesprek aan te knopen over onze samenwerking, toch?

Wat houdt de projectbegeleiding in?

In 2020 kwam het Departement Cultuur, Jeugd en Media aankloppen met de vraag of wij organisaties wilden begeleiden tijdens hun project in kader van de inhaalbeweging digitale collectiedata. Dit doen we momenteel voor twee lichtingen (2020 en 2021), van aanvraag tot afronding. 

We nemen je kort mee in het opzet van die begeleiding:

  1. Tijdens een pitchmoment krijgen alle kandidaat-indieners de kans om hun projectvoorstel toe te lichten en om advies te krijgen.

  2. Als ze dit willen, helpen we de kandidaatprojecten bij het opmaken van hun subsidieaanvraag.

  3. We begeleiden de uiteindelijk goedgekeurde projecten gedurende het volledige traject. Ieder project is anders, daarom plooien we ons naar de noden van de deelnemende organisaties.

De projecten in een notendop

Amsab-ISG: Bouwtekeningen. Roerend en onroerend erfgoed gemapt en gelinkt

Het opzet van dit project met Amsab-ISG, Liberas, ADVN en Agentschap Onroerend Erfgoed was om bouwtekeningen te valoriseren, registreren, de fysieke collectie op een meer duurzame manier te conserveren, ze te digitaliseren en tot slot de gedigitaliseerde beelden duurzaam te bewaren, te ontsluiten en te linken met metadata.

Benieuwd? Lees alles op CEST, www.bouwtekeningen.amsab.be en via FARO.

KMSKA: Duurzaam registreren en ontsluiten van collecties door middel van Iconclass

Met dit project planden de schonekunstenmusea KMSKA, Mu.ZEE, MSK en M Leuven samen met projectpartners VKC en RKD om het intern en extern hergebruik van iconografische informatie te faciliteren en zo de vindbaarheid en doorzoekbaarheid van hun collecties te verhogen.

Nieuwsgierig naar meer? Verdiep je via KMSKA’s github of het handboek en de projectinfo op CEST.

Getipt door ervaringsdeskundigen

Uit ons gesprek met de twee organisaties kwamen heel wat mooie take-aways. Hieronder lichten we tien lessen uit die Kim Robensyn van Amsab-ISG en Nathalie Monteyne en Maaike De Prins van KMSKA trokken doorheen hun project. Wat zijn werkpunten voor de projectbegeleiding, wat kan jij als organisatie met een lopend project of plannen voor een toekomstig project meepikken, welke kennis kan de bredere cultureelerfgoedsector opdoen?

Les 1

Bereid je project grondig voor (krijg inzicht in je dataset, je noden, het te leveren werk, de mogelijke struikelblokken, de benodigde resources…). Het bepaalt de verdere richting van je project én is een grote meerwaarde om gericht te werk te gaan. Duik op voorhand ook dieper in je digitale collectiedata, dit kan helpen om vroegtijdig issues, zoals meer opschoonwerk dan verwacht, op te sporen.

- Nathalie, KMSKA

Les 2

Haalt jouw projectvoorstel het niet? Probeer dit voorbereidende werk dan niet als verloren te beschouwen: alle vooronderzoek en ideeën kunnen soms op andere manieren opgepikt en uitgevoerd worden.

- Kim, Amsab-ISG

Les 3

Een project met andere organisaties opzetten en in uitvoering brengen, biedt een enorme meerwaarde - iedereen brengt zijn eigen expertise en kennisnetwerk mee. Hierdoor kan je heel gegronde beslissingen nemen. Al is het niet evident om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Dus een tip van ons: stel een interdisciplinair projectteam samen en werk samen.

- Nathalie, KMSKA

Les 4

Iedere projectbegeleiding is op maat. Zelf hebben we bijvoorbeeld geen beroep gedaan op begeleiding tijdens de opmaak van onze subsidieaanvraag, maar konden we wel op meemoo rekenen voor het nalezen van de aanvraag. Dat was mooi meegenomen, want zo zetten we nog heel wat zaken op punt en wisten we wat onze aandachtspunten waren.

- Kim, Amsab-ISG

Les 5

De voorbereiding naar en de verantwoording na afloop van een project zijn best wel intensief. Idealiter zouden deze fases ook deel moeten uitmaken van het project en haar subsidies, denk aan personeelskost.

- Kim, Amsab-ISG

Les 6

Houd de meemoo-vormingen in de gaten, zoals de bootcamp open culturele data. Dankzij een inleiding tot Open Refine spaarden we zelf vele uren werk uit!

- Maaike, KMSKA

Les 7

De uitvoering van een project loopt nooit helemaal zoals het op papier op voorhand is uitgedacht. Heel wat zaken moeten tijdens het project zelf nog onderzocht en getest worden. Dat kan niet allemaal op voorhand. Laat je kop dus niet hangen als er iets niet helemaal verloopt zoals gepland. Ons persoonlijk struikelblok? De beperkingen die auteursrechten met zich meebrengen, en de balans die we zelf moesten zoeken tussen de juridische werkelijkheid en het breed ontsluiten van gedigitaliseerd materiaal.

- Kim, Amsab-ISG

Les 8

We vonden vooral de resultaatvoorstellingen tijdens de collegagroep digitale collectieregistratie boeiend. De voorstelling van goedgekeurde projecten was voor ons minder van tel.

- Kim, Amsab-ISG

Les 9

De bijeenkomsten van de collegagroep digitale collectieregistratie zijn een goed moment om contact te leggen met collega’s. Vaak blijkt dat je met gelijkaardige dingen bezig bent als collega's uit het veld. Deelname aan de collegagroep kan volgens ons nog steeds handig zijn na afloop van je eigen project: zo blijven we elkaar inspireren en van elkaar leren. Eventueel iets om op een meer structurele schaal te organiseren?

- Nathalie, KMSKA

Les 10

Een bijdrage leveren aan de werking van de Vlaamse erfgoedsector en onze projectresultaten delen met de sector via CEST, dé toolbox voor cultureelerfgoedstandaarden, gaf veel voldoening. Zeker als er dan reactie op komt. De info die al te vinden was op het platform vormde een goed startpunt: standaarden, richtlijnen, projectinformatie van anderen… Al kan er wel gewerkt worden aan het up-to-date houden van de omgeving. Heel wat externe linken zijn verouderd of vervallen.

- Maaike, KMSKA

Hoe wij op de projecten terugkijken?

Ik vind het erg leuk om instellingen in verbinding te brengen met elkaar. We merken dat de links tussen de projecten verrijkend zijn voor zowel de instellingen als voor de sector, dankzij de gedeelde kennis en expertise.

- Lise Ruts

Van een bevoorrechte positie gesproken: we mogen een hele resem aan waardevolle projecten van erg dichtbij meevolgen, en steken van elkaar heel wat op. Conclusie? Ik ben erg trots op deze twee eerste afgeronde projecten. Het zijn beide kwalitatieve projecten die de sector vooruit helpen.

- Astrid Vergauwe

We halen de pagina op, even geduld...