Linked (open) data

Auteur(s):

Alina Saenko
5/2021

Bootcamp open culturele data 2021 in ‘t kort

 • Verslag

Deze zomer organiseerden we een vierde succesvolle editie van het bootcamp rond open culturele data. Sinds de start namen ruim vijftig geïnteresseerden uit de cultureelerfgoedsector deel. Zij hebben nu de kennis in huis om terug na te denken over open culturele data en de toepassing ervan in hun sector.

De digitale transformatie van erfgoedinstellingen is in opmars. Fundamenteel voor het (her)gebruik van hun collecties is open data, maar de praktijk wijst uit dat het niet zo simpel is. Digitalisering en open data verzekeren zelf geen (her)gebruik en garanderen niet dat alle digitale collecties en hun metadata als open data worden vrijgegeven. De principes van open culturele data proberen hierop een antwoord te bieden.

Even recapituleren, wat zijn nu weer de principes van open culturele data?

 • Bruikbaar

 • Open

 • Vindbaar

 • Bereikbaar

 • Zichtbaar

Programma

Het online bootcamp bestond uit een reeks webinars en een deel zelfstudie aan de hand van opgenomen screencasts. Dit jaar onderzochten we met vijftien deelnemers vijf dagen lang elk principe, om daarna de vertaling te maken van theorie naar praktijk. Dit telkens met voorbeelden uit de erfgoedsector.

Vijf boeiende gastsprekers illustreerden hoe zij de principes van open culturele data in de praktijk toepassen.

 • Vindbaar: meemoo/NDE (Miel Vander Sande)

 • Zichtbaar: VAi (Wim Lowet)

De deelnemers waren alvast enthousiast:

Dit bootcamp is zo ongeveer het interessantste wat ik ooit gevolgd heb en zou verplicht te volgen moeten zijn voor iedereen uit onze sector. Chapeau!

Bedankt voor de interessante bootcamp, en jullie aanhoudend enthousiasme/inzet voor de sector!

Nieuw op het programma stond:

 • een brainstorm over de bruikbaarheid en leesbaarheid van data voor mensen en machines;

 • het belang van een digitale strategie en een duurzame digitale infrastructuur om data intern en extern goed bereikbaar te maken;

 • een digitale hands-on workshop over specifieke tools;

 • een rechtenmetadaquiz;

Zeker de laatste sessie was productief voor de deelnemers. Aan de hand van voorbeelden uit hun eigen collectie zagen ze het verschil tussen data registreren in traditionele collectiebeheersystemen en hoe het in de toekomst kan gebeuren: als een netwerk van data gelinkt aan andere open data.

Bij momenten vond ik het pittig, maar dat is natuurlijk het idee van een bootcamp.

Next steps: een zomertaak en kandidaatprojecten

Voor de zomer kregen de deelnemers een thuisopdracht. Zo konden ze de opgedane kennis gebruiken om een actieplan op te stellen voor een project rond data. Als opvolging hebben we in de loop van augustus en september met elke deelnemer een apart gesprek gevoerd om de opdracht en hun specifieke vragen te overlopen.

Vooruitgang

Na vier edities merken we dat er al veel vooruitgang is in het beheersen van deze materie. Hierdoor zien we een stijging in de kwaliteit van de projectaanvragen in het kader van de inhaalbeweging digitale collectieregistratie. Maar liefst 31 organisaties hebben dit najaar een kandidaatproject ingediend bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media. 26 daarvan werden door meemoo ondersteund bij hun aanvraag. In december beslist een jury dan welke projecten van start kunnen gaan.

Heb je een vraag?
Contacteer Alina Saenko
Medewerker Expertise & Accountmanager musea
We halen de pagina op, even geduld...