Sociale media archiveren: laatste sprint van start

29 sep 2022

Scroll jij ook regelmatig door je Facebook-tijdlijn? Dan ben je niet alleen. Sociale media zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, maar toch wordt de vluchtige content onvoldoende gearchiveerd. In het project Best practices voor de archivering van sociale media in Vlaanderen in Brussel onderzoeken we hoe we deze boodschappen kunnen capteren en archiveren. Inmiddels zijn we klaar voor de laatste spurt.

In dit project van KADOC met meemoo als hoofdpartner ontwikkelen we workflows en best practices om de waardevolle online informatie op sociale media te capteren. Een overzicht van alle resultaten vind je op CEST. Nu fase 2 achter de rug is, kan je er enkele nieuwe deliverables raadplegen.

Betalende tools onderworpen aan de test

Eerder kon je al lezen dat we in de opstart van dit project enkele gratis opensourcetools voor het capteren van sociale media onderwierpen aan de test. Hoe werkbaar zijn ze in de archivering van Facebook-, Instagram-, YouTube- en Twitter-accounts? Conclusie: geen enkele tool biedt de totaaloplossing.

De afgelopen maanden was het de beurt aan commerciële tools. In een herneming van de pilootprojecten uit fase 1 hebben we een resem tools zorgvuldig getest. Wat bleek? Ook deze betalende varianten bieden niet dé oplossing. Daarom zochten we naar een geschikte tool op maat van ieder platform, en niet naar één tool voor alle platformen. In dit rapport ontdek je welke workflows volgens ons het meest geschikt zijn.

We trokken op juridisch onderzoek

Het archiveren van sociale media is een complex domein vol juridische vraagstukken, en zonder pasklare antwoorden. Door een samenkomst van verschillende rechtsdomeinen die volop in beweging zijn, is het bovendien erg moeilijk om een definitieve oplossing voor ieder obstakel uit te tekenen. Daarom zetten we verdere stappen in het onderzoek naar de juridische voorwaarden voor de captatie en archivering van sociale media. Op een uitgebreid eindrapport is het nog even wachten. Wie toch al aan de slag wil, kan terecht bij deliverable 5 waar je een synthese van de huidige stand van zaken vindt.

En nu?

Deze maand ging de derde en laatste fase van start. Hierin onderzoeken we de mogelijkheden voor het ontsluiten van de gecapteerde content. Daarover later meer.

We halen de pagina op, even geduld...