Over onze samenwerking met contentpartners

Contentpartners zijn organisaties die ons hun content toevertrouwen. Ze nemen deel aan digitaliseringsprojecten en bewaren digitaal materiaal bij meemoo, met bijhorende afspraken rond de online toegankelijkheid van het materiaal. Sinds onze oprichting werden het aantal contentpartners geleidelijk uitgebreid, op basis van noden in het veld en de ons toegekende middelen.

Vandaag heeft meemoo meer dan 170 contentpartners en momenteel plannen we geen structurele uitbreidingen daarvan. Een minimale aangroei van enkele contentpartners per jaar is binnen de bestaande categorieën wel mogelijk. Bijvoorbeeld als nieuwe organisaties erkend worden of omdat bepaalde organisaties pas later beslissen aan boord te komen. Een eventuele structurele uitbreiding wordt bekeken in relatie tot de beschikbare middelen bij meemoo en gebeurt ook in overleg met onze raad van bestuur.

Wie kan contentpartner worden?

De volgende types organisaties komen in aanmerking als contentpartner:

  • omroepen (regionale en landelijke zenders);

  • structureel gesubsidieerde en/of erkende collectiebeherende cultureelerfgoedinstellingen in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet;

  • structureel gesubsidieerde erfgoedcellen in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet;

  • structureel gesubsidieerde podiumkunstenorganisaties in het kader van het Kunstendecreet;

  • stadsarchieven van de centrumsteden;

  • archieven van Vlaamse overheidsinstellingen: Vlaams Parlement en Vlaamse administraties.

Contentpartners zijn dus in eerste instantie collectiebeherende instellingen of organisaties die een duurzame werking rond archief opzetten. Particulieren kunnen op dit moment dus geen contentpartner worden. Niet-commerciële organisaties die niet tot bovenstaande types behoren, kunnen wel beroep doen op onze betalende diensten. We doen dan een voorstel op maat. Zo werken we samen met dienstenafnemers als de Plantentuin Meise voor de digitale opslag van hun gedigitaliseerd herbarium en UGent voor de duurzame archivering van onderzoeksdata.

Wat doen we voor onze contentpartners?

Onze dienstverlening naar contentpartners heeft verschillende pijlers:

  • We digitaliseren audiovisueel materiaal (voor alle contentpartners behalve de erfgoedcellen).

  • We archiveren de gedigitaliseerde – of reeds digitale – collecties op een duurzame manier.

  • We zetten ons in voor de toegankelijkheid en maatschappelijke valorisatie van de content van onze partners. Het delen van materiaal is in eerste instantie gericht op bepaalde doelgroepen en in onderling akkoord met onze contentpartners.

Onze dienstverlening is complementair aan Digitaal Archief Vlaanderen waarmee we op regelmatige basis afstemmen.

>> Lees meer over digitalisering, digitale archiveren en beheer

>> Lees meer over hoe we content toegankelijk maken

Hoe verloopt een samenwerking?

Wil een organisatie een contentpartner van meemoo worden, dan leggen we alle afspraken, rechten en plichten van de betrokken partijen vast in een intentieverklaring en samenwerkingsovereenkomst. Alle afspraken omtrent de voorbereidingsfase, de opslagkosten, hergebruik en deling van het materiaal en dergelijke meer, staan hierin genoteerd. Zo weet iedereen wat de diensten van meemoo precies inhouden, hoe wij ze realiseren en waar wij wel en niet voor garant staan. We werken momenteel aan een actualisering van de samenwerkingsovereenkomst.

Na het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst start onze dienstverlening en voorzien we opleidingen om onze contentpartners op weg te helpen, bijvoorbeeld bij de registratie van hun analoge dragers in een online tool en bij het beheren van digitale content. Elke contentpartner krijgt een accountmanager toegewezen als aanspreekpunt. Onze accountmanagers zijn de schakels tussen meemoo en zijn contentpartners, en kunnen vragen beantwoorden die hun eigen werkdomein overstijgen of doorverwijzen naar andere teams. Voor nieuws en documentatie specifiek voor onze contentpartners kunnen ze ook steeds op het meemoo-partnerportaal terecht.

Heb je een vraag?
Contacteer Debbie Esmans
Manager Beleid, Partnerwerking en Dienstenaanbod