Collectie van de Gentenaar

Vele handen maken licht werk, luidt het spreekwoord. Daar hadden de initiatiefnemers van ‘Collectie van de Gentenaar’ alvast oren naar. Stad Gent, Design Museum Gent en District09 slaan de handen ineen met de inwoners van Gent en een lange lijst partners uit academia en de privésector. Ook meemoo draagt zijn steentje bij om dit project werkelijkheid te maken.

In het kort

Explainer video gemaakt door Chase.

Zie je geen filmpje? Controleer even je cookie-instellingen, dan kunnen we deze inhoud ook aan jou tonen. Je cookie-instellingen aanpassen kan onderaan deze pagina. Klik op 'verander uw toestemming' vlak boven de tabel en vink 'voorkeuren' en 'statistieken' aan.

Uitdaging

Steden beschikken vaak over een schat aan cultureel erfgoed. Steeds meer Europese steden digitaliseren dat cultureel erfgoed, maar de data blijven vaak hangen binnen institutionele silo’s. Als gevolg komt die informatie niet tot bij het grote publiek en voelen burgers zich niet snel betrokken bij hergebruik van data. Soms hebben steden gewoonweg niet de tools ter beschikking om hen te betrekken. Nochtans hebben inwoners vaak wel de nodige kennis om extra context en waardevolle informatie toe te voegen aan collecties.

Uit deze problematiek groeide het idee om ‘Collectie van de Gentenaar’ (CoGhent) in het leven te roepen. Hiervoor bundelen verschillende projectpartners de krachten, maar ook Gentse burgers worden aangesproken om samen een digitale collectie van het stadserfgoed aan te leggen. Het project wordt gesubsidieerd door het Urban Innovative Actions-initiatief voor duurzame stedelijke ontwikkeling van de Europese Unie.

https://persruimte.stad.gent/190284-bijna-5-miljoen-euro-europese-steun-voor-collectie-van-de-gentenaar

Na voltooiing krijgt het project een definitieve stek in de nieuwe vleugel van het Design Museum Gent. © Toekomstbeeld TRANS, Carmody Groarke en RE-ST

Onze rol

Meemoo doet niet alleen aan digitaliseren en archiveren, maar ondersteunt ook organisaties om hun content toegankelijk te maken. Daarom zetten we met veel goesting mee onze schouders onder ‘Collectie van de Gentenaar’. Bovendien is linked (open) data een belangrijk onderdeel van het project en laat dat nu net ook één van onze kennisdomeinen zijn. We delen onze kennis en expertise graag waar mogelijk.

Binnen het project werden 8 werkpakketten (WP’s) gedefinieerd:

 • WP1 - Project preparation

 • WP2 - Project Management

 • WP3 - Communication

 • WP4 - Innovation, user and business research

 • WP5 - Collection data

 • WP6 - Participation and co-creation

 • WP7 - Technology and visualisations

 • WP8 - Closure and knowledge transfer

Meemoo is betrokken bij drie ervan, namelijk WP4, WP5 en WP6.

Wat doen we concreet?

WP4: Innovation, user and business research

Dit werkpakket heeft als doel om een gebruikersgerichte oplossing te bieden om de data te visualiseren. Concreet helpt meemoo om de noden van stakeholders te definiëren, en reiken we expertise aan om de digitale strategie op poten te zetten. Zo wil het project uiteindelijk sociale cohesie bevorderen en dit meetbaar maken.

WP5: Collection data

Dit werkpakket wil de data op het einde van de rit open, uitwisselbaar en gelinkt te maken, conform internationale doelstellingen. Hierbij zal meemoo co-auteur zijn van het data governance plan, een plan voor de technische en juridische aspecten van het databeheer. Vervolgens zullen we projectpartners trainen via een ‘train the trainer’-programma. Ten slotte geeft meemoo ook advies over IIIF en het ontwerp van een linked data graph aan de hand van een integratielaag. Met die integratielaag zorgen we ervoor dat data van Gentse digitale erfgoedcollecties die nu nog vastzitten in institutionele silo’s, samen bevraagd en gebruikt kunnen worden.

WP6: Participation and co-creation

In dit werkpakket staan participatie en cocreatie met de burger centraal. Meemoo neemt een actieve rol op in het Cultural Data Lab, een doorlopende werking met De Krook als uitvalsbasis. Enerzijds organiseren we er allerlei vormingen en toonmomenten, anderzijds moedigen we er hergebruik in al zijn vormen aan. Zo ondersteunen we bijvoorbeeld het Cocreatiefonds, dat zowel burgers als bedrijven de kans geeft om een project rond (creatief) hergebruik uit te werken.

In het kader van het Cultural Data Lab vond er een demonstratie plaats over SPARQL. Met behulp van deze querytaal kan je data opvragen uit de datawolk van de Collectie van de Gentenaar.

Aanpak

Het project wil culturele participatie en sociale cohesie verbeteren, aan de hand van linked (open) data. Zo tonen we wat de Gentenaars verbindt. Het doel is om het resultaat te visualiseren en te delen in een immersieve belevingsruimte, zodat de toeschouwer op een meeslepende manier ondergedompeld wordt in het Gentse cultureel erfgoed. Eens het project klaar is, krijgt het een permanente stek in de nieuwe vleugel van het Design Museum Gent.

Met het project zullen we:

 • de beschikbare culturele data linken over verschillende Gentse erfgoedcollecties heen;

 • tools en methodes creëren om collectiedata makkelijker en sneller te ontsluiten;

 • de data in een participatieve belevingsruimte visualiseren;

 • burgers tools aanreiken om verhalen en kennis over ons gedeelde cultureel erfgoed te crowdsourcen;

 • de participatieve belevingsruimte in 3 verschillende Gentse buurten testen om de sociale impact ervan na te gaan.

Stakeholders

Dit project wordt ondersteund door meerdere diensten van Stad Gent, onderzoeksgroepen, NGO's en privébedrijven om het huidige culturele ecosysteem te versterken en een hoge kwaliteit van de resultaten te garanderen. Andere directe en indirecte stakeholders worden verder in kaart gebracht en betrokken waar mogelijk.

Partners

 • Stad Gent (indiener)

 • AGB Kunsten en Design (Stad Gent)

 • AGB Erfgoed (Stad Gent)

 • District09

 • Universiteit Gent

 • meemoo

 • Studio Dott

 • iDrops

 • Chase

 • Inuits

 • Fisheye

Dit project wordt mee gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het initiatief Urban Innovative Actions (UIA).

Heb je een vraag?
Contacteer Sam Donvil
Medewerker Expertise
We halen de pagina op, even geduld...