Collectie van de Gentenaar

Vele handen maken licht werk, luidt het spreekwoord. Daar hadden de initiatiefnemers van ‘Collectie van de Gentenaar’ alvast oren naar. Stad Gent, Design Museum Gent en District09 sloegen de handen ineen met de inwoners van Gent en een lange lijst partners uit academia en de privésector. Ook meemoo droeg zijn steentje bij om dit project werkelijkheid te maken.

In het kort

Explainer video gemaakt door Chase.

Zie je geen filmpje? Controleer even je cookie-instellingen, dan kunnen we deze inhoud ook aan jou tonen. Je cookie-instellingen aanpassen kan onderaan deze pagina. Klik op 'verander uw toestemming' vlak boven de tabel en vink 'voorkeuren' en 'statistieken' aan.

Uitdaging

Steden beschikken vaak over een schat aan cultureel erfgoed. Steeds meer Europese steden digitaliseren dat cultureel erfgoed, maar de data blijven vaak hangen binnen institutionele silo’s. Als gevolg komt die informatie niet tot bij het grote publiek en voelen burgers zich niet snel betrokken bij hergebruik van data. Soms hebben steden gewoonweg niet de tools ter beschikking om hen te betrekken. Nochtans hebben inwoners vaak wel de nodige kennis om extra context en waardevolle informatie toe te voegen aan collecties.

Uit deze problematiek groeide het idee om ‘Collectie van de Gentenaar’ (CoGhent) in het leven te roepen. Hiervoor bundelden verschillende projectpartners de krachten, maar ook Gentse burgers werden aangesproken om samen een digitale collectie van het stadserfgoed aan te leggen. Het project werd gesubsidieerd door het Urban Innovative Actions-initiatief voor duurzame stedelijke ontwikkeling van de Europese Unie.

https://persruimte.stad.gent/190284-bijna-5-miljoen-euro-europese-steun-voor-collectie-van-de-gentenaar

Na voltooiing krijgt de CoGhent-box een definitieve stek in de nieuwe vleugel van het Design Museum Gent. © Toekomstbeeld TRANS, Carmody Groarke en RE-ST

Onze rol

Meemoo doet niet alleen aan digitaliseren en archiveren, maar ondersteunt ook organisaties om hun content toegankelijk te maken. Daarom hebben we met veel goesting mee onze schouders onder ‘Collectie van de Gentenaar’ gezet. Bovendien is linked (open) data een belangrijk onderdeel van het project en laat dat nu net ook één van onze kennisdomeinen zijn. We delen onze kennis en expertise graag waar mogelijk.

Binnen het project werden 8 werkpakketten (WP’s) gedefinieerd:

 • WP1 - Project preparation

 • WP2 - Project Management

 • WP3 - Communication

 • WP4 - Innovation, user and business research

 • WP5 - Collection data

 • WP6 - Participation and co-creation

 • WP7 - Technology and visualisations

 • WP8 - Closure and knowledge transfer

Meemoo was betrokken bij drie ervan, namelijk WP4, WP5 en WP6.

Wat deden we concreet?

WP4: Innovation, user and business research

Dit werkpakket had als doel om een gebruikersgerichte oplossing te bieden om de data te visualiseren. Concreet hielp meemoo om de noden van stakeholders te definiëren, en reikten we expertise aan om de digitale strategie op poten te zetten. Zo wilde het project uiteindelijk sociale cohesie bevorderen en dit meetbaar maken.

WP5: Collection data

Dit werkpakket wilde de data op het einde van de rit open, uitwisselbaar en gelinkt te maken, conform internationale doelstellingen. Hierbij was meemoo co-auteur van het data-governance-plan, een plan voor de technische en juridische aspecten van het databeheer. Vervolgens trainden we projectpartners via een ‘train the trainer’-programma. Ten slotte gaf meemoo ook advies over IIIF en het ontwerp van een linked-data-graph aan de hand van een integratielaag. Met die integratielaag zorgden we ervoor dat data van Gentse digitale erfgoedcollecties die in eerste instantie nog vastzaten in institutionele silo’s, samen bevraagd en gebruikt konden worden.

WP6: Participation and co-creation

In dit werkpakket stonden participatie en cocreatie met de burger centraal. Meemoo nam een actieve rol op in het Cultural Data Lab, een werking met De Krook als uitvalsbasis. Enerzijds organiseerden we er allerlei vormingen en toonmomenten, anderzijds moedigden we er hergebruik in al zijn vormen aan. Zo ondersteunden we bijvoorbeeld het Cocreatiefonds, dat zowel burgers als bedrijven de kans gaf om een project rond (creatief) hergebruik uit te werken.

In het kader van het Cultural Data Lab vond er een demonstratie plaats over SPARQL. Met behulp van deze querytaal kon je data opvragen uit de datawolk van de Collectie van de Gentenaar.

Aanpak

Het project wilde culturele participatie en sociale cohesie verbeteren, aan de hand van linked (open) data. Zo toonden we wat de Gentenaars verbindt. Het doel was om het resultaat te visualiseren en te delen in een immersieve belevingsruimte, zodat de toeschouwer op een meeslepende manier ondergedompeld wordt in het Gentse cultureel erfgoed.

Met het project:

 • linkten we de beschikbare culturele data over verschillende Gentse erfgoedcollecties heen;

 • creëerden we tools en methodes om collectiedata makkelijker en sneller te ontsluiten;

 • visualiseerden we de data in een participatieve belevingsruimte;

 • reikten we burgers tools aan om verhalen en kennis over ons gedeelde cultureel erfgoed te crowdsourcen;

 • testten we de participatieve belevingsruimte in 3 verschillende Gentse buurten om de sociale impact ervan na te gaan.

In juni 2023 liep De Collectie van de Gentenaar af. Benieuwd naar de erfgoedobjecten uit de collecties van de deelnemende instellingen en uit persoonlijke verzamelingen van Gentenaars? Bekijk de online collectie. De projectresultaten vind je hier

Stakeholders

Dit project werd ondersteund door meerdere diensten van Stad Gent, onderzoeksgroepen, NGO's en privébedrijven om het huidige culturele ecosysteem te versterken en een hoge kwaliteit van de resultaten te garanderen. Andere directe en indirecte stakeholders werden verder in kaart gebracht en betrokken waar mogelijk.

Partners

 • Stad Gent (indiener)

 • AGB Kunsten en Design (Stad Gent)

 • AGB Erfgoed (Stad Gent)

 • District09

 • Universiteit Gent

 • meemoo

 • Studio Dott

 • iDrops

 • Chase

 • Inuits

 • Fisheye

Dit project werd mee gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het initiatief Urban Innovative Actions (UIA).

Heb je een vraag?
Contacteer Rony Vissers
Manager Expertise
We halen de pagina op, even geduld...