Aan de slag met de datawolk van De Collectie van de Gentenaar

26 aug 2021

Er broeit iets in de Gentse Krook! Sinds dit voorjaar slaat het Cultural Data Lab er zijn tenten op. Het lab vormt een van de kernactiviteiten binnen De Collectie van de Gentenaar en is dé plaats voor experiment met gedigitaliseerd cultureel erfgoed in Gent.

Binnen De Collectie van de Gentenaar worden de data van verschillende Gentse musea en culturele instellingen verzameld. Door ze aan elkaar te koppelen worden ze rijker en krijgen ze meer betekenis. Volgend jaar doorkruist een mobiele box de Arteveldestad, tot de nok gevuld met data, verhalen en belevingen. Maar daar stopt het niet. In het Cultural Data Lab worden burgers, bedrijven, kennisinstellingen en overheden aangemoedigd om op een creatieve manier aan de slag te gaan met de data uit het project.

Cultural Data wat?

Het Cultural Data Lab is een speeltuin voor experiment waarbij (creatief) hergebruik van data centraal staat. De principes van cocreatie en participatie staan hierbij hoog op de agenda. Iedereen die zich op het kruispunt tussen cultuur, data en technologie bevindt is welkom om deel te nemen aan de activiteiten georganiseerd in de context van dit lab.

Dit najaar staan er heel wat inspirerende activiteiten op de planning. Zo kunnen deelnemers de voordelen van de SPARQL-taal leren kennen én er tijdens de SPARQL-party zelf mee experimenteren. In oktober komt het Cocreatiefonds van de grond en is het mogelijk om een projectsubsidie te versieren. Meer weten? Bekijk de activiteitenkalender hier.

Meemoo's rol?

Samen met District09 zetten we onze schouders onder de werking en de activiteiten van het Cultural Data Lab. Dat doen we vanuit de overtuiging dat het ontsluiten van digitaal erfgoed nog maar de eerste stap is. Data worden pas echt gevaloriseerd als het hergebruik ervan aangemoedigd wordt.

Viervoudig doel voor ogen

Met het lab willen we gedigitaliseerd cultureel erfgoed en het nut ervan in de verf zetten. Door deelnemers met verschillende achtergronden te verbinden, kunnen verrassende samenwerkingen ontstaan en worden bruggen gebouwd tussen onderzoek en praktijk enerzijds en amateurs en professionals anderzijds.

Het Cultural Data Lab biedt bovendien een platform aan mensen en bedrijven die willen experimenteren en innoveren. Om geïnteresseerden inzicht te geven in de werking van het lab, worden de resultaten en processen opengesteld en gedeeld met de buitenwereld.

Wil je zelf een vernieuwend project op poten zetten met de erfgoeddata van De Collectie van de Gentenaar? Dankzij het Cocreatiefonds kan je financiële steun verzilveren. Ontdek of je in aanmerking komt tijdens de infosessie op 5 oktober of neem deel aan de brainstorm en het netwerkmoment op 18 november. Je hebt tijd tot 1 februari 2022 om je aanvraag in te dienen.

Afbeelding door Franki Chamaki via Unsplash

We halen de pagina op, even geduld...