ErfgoedBrugge.be: Grenzeloos Digitaal Erfgoed

Onderzoekers en reizigers uit de hele wereld kennen de Brugse erfgoedcollecties. Maar het portaal ErfgoedBrugge.be, dat deze waardevolle collecties online ontsluit, bereikt nauwelijks internationale, niet-Nederlandstalige doelgroepen. Aangezien jaarlijks zes miljoen toeristen het Brugs erfgoed komen bezoeken, wil Brugge het portaal laten evolueren tot een meertalig portaal. In dit project onderzoekt de stad, met ondersteuning van onder andere meemoo, hoe ze door meertaligheid van de data een internationaal publiek beter kan bereiken met dit portaal.

Screenshot website erfgoedbrugge.be

Uitdaging

De website ErfgoedBrugge.be bevat de collectie van Musea Brugge: foto’s, oude krantenpagina’s, oude kaarten, historische bronnen. De beelden kunnen interessant zijn voor anderstaligen, maar de data zijn op dit moment enkel beschikbaar in het Nederlands. Het online platform wordt namelijk gevoed door een centrale datalaag die enkel in het Nederlands bestaat. De uitdaging is dus de beelden op een meer taalonafhankelijke manier toegankelijk te maken.

Maar welke informatie is dan juist interessant voor de internationale bezoeker aan Brugge? En in welke talen moet die informatie aangeboden worden? Deze vragen wil de stad Brugge in dit project beantwoorden, en uiteindelijk vertalen in concrete aanpassingen aan het portaal.

Onze rol

Meemoo ondersteunt het project bij de identificatie van de noden van specifieke doelgroepen en de technische vereisten waar het portaal aan zal moeten voldoen. In een eerste fase van het project werd een gebruikersonderzoek gevoerd en hier hielpen we mee bepalen welke vragen beantwoord moesten worden en welke doelgroepen we zouden bevragen.

Ook helpen we bij het verkennen van de technische aspecten rond (automatische) meertaligheid. We werkten mee aan het definiëren van de technische vereisten en de analysemogelijkheden van een app die kon testen welke talen en informatie het vaakst opgevraagd werden.

In een latere fase van het project zullen we ook opleidingen geven aan Erfgoed Brugge rond open data en Wikimedia-platformen. Deze opleidingen zullen een beter inzicht geven in standaardisatie en verrijking van metadata, een belangrijk onderdeel van dit project. Uiteindelijk zullen we ook helpen bij het opstellen van een draaiboek rond meertalige, digitale erfgoeddata.

Aanpak

Fase 1 (2019-2020) Onderzoek naar het potentieel van meertaligheid op de centrale datalaag van ErfgoedBrugge.be

De eerste fase van het project bestond uit een gebruikersonderzoek uit op ErfgoedBrugge.be. Dit gaf meer inzicht in de reeds bereikte doelgroepen, hun verwachtingen en de moeilijkheden die ze ondervinden bij het gebruik van het platform.

Daarnaast werd in samenwerking met Open Summer of Code 2019 de online applicatie LearnMore.be ontwikkeld waarmee gemeten kan worden welke talen en informatie worden opgevraagd. De app maakt gebruik van data van verschillende bronnen: Wikidata, Wikipedia, de barok-themasite van de Vlaamse Kunstcollectie (VKC) en Brugge in beeld, de mediabank van Brugge. We testten de app uit in twee pilootprojecten in het Groeningemuseum en op de Burg, waarmee in totaal meer dan 3000 bezoekers bereikt werden. De wensen van deze doelgroepen bleken sterk te verschillen van het huidige publiek van ErfgoedBrugge.be (bv. beknopte informatie, voorkeur voor foto’s).

Tenslotte werd er onderzoek gedaan rond de mogelijkheid tot hergebruik van bestaande erfgoeddata binnen een toeristische context. Er werd vastgesteld dat een eenvoudige vertaling van metadata en koppeling van verschillende bronnen (bv. eigen database, Wikimedia en VKC) niet volstaat. Een redactie van teksten en beelden die rekening houdt met het doelpubliek en met het medium (bv. een online applicatie), blijft noodzakelijk.

Fase 2 (2020-2021) Grenzeloos Digitaal Erfgoed: internationale ontsluiting en meertalige doorzoekbaarheid van data uit ErfgoedBrugge.be

In de tweede projectfase verkenden we methodes om data te ontsluiten voor internationale doelgroepen door deze als meertalige en dankzij linked data doorzoekbare en verrijkte data te publiceren. Meemoo ondersteunde in de context van onze Wikimedia uploadworkshop Erfgoed Brugge om een set objecten van het archeologische depot Raakvlak te ontsluiten op Wikidata en Wikimedia Commons. Tenslotte experimenteerden we met visualisaties van de data op basis van SPARQL-queries.

Fase 3 (2021-2022)

In deze fase zal de implementatie van start gaan en stellen we een draaiboek op voor de cultureelerfgoedsector over hoe digitale erfgoeddata tot bij internationale doelgroepen kunnen worden gebracht.

Op 26 oktober organiseert Erfgoed Brugge de Studiedag Grenzeloos Digitaal waar ze de resultaten uit de doeken doen van het project. Alle info vind je hier.

Heb je een vraag?
Contacteer Sam Donvil
Medewerker Expertise
We halen de pagina op, even geduld...