CEST ontrafeld: resultaten van het gebruikersonderzoek

27 jan 2022

Sinds 2010 beheert meemoo de Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox, kortweg: CEST. Deze online toolbox toont erfgoedstellingen de weg doorheen het doolhof van standaarden bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale collecties. In 2016 werd het kennisplatform al eens grondig vernieuwd. Vandaag is het opnieuw aan een update toe. Hoe we dit willen aanpakken en welke stappen we al genomen hebben? Je leest het hier.

Eind 2009 kreeg PACKED (één van meemoo's voorlopers) samen met e-DAVID van het Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) de opdracht om CEST op te zetten. Het doel? Duidelijkheid verschaffen over welke standaarden er prioritair van toepassing zijn voor de archivering, de ontsluiting en de uitwisseling van digitale archivalische, documentaire, audiovisuele en museale objecten én objectrepresentaties.

In februari 2010 werd CEST boven de doopvont gehouden. Sindsdien kunnen professionals uit de erfgoedsector er hun expertise delen over duurzame creatie, beschrijving, bewaring en toegang tot digitaal erfgoed. In de jaren die volgden bouwden we CEST verder uit. Naast het standaardenregister publiceerden we richtlijnen over welke standaarden je het best gebruikt voor een bepaald digitaliseringsproces. Er volgden ook publicaties zoals handleidingen, gevalstudies en projectverslagen.

In 2016 werd de software geactualiseerd, de doorzoekbaarheid opgeschroefd en hergebruik mogelijk gemaakt door middel van een API. Ook de gebruiksvriendelijkheid ging erop vooruit door de toevoeging van een Wysiwyg-editor.

Vraagstukken om op te lossen

Vandaag is CEST opnieuw aan vernieuwing toe. We willen het platform in 2023 optimaliseren om nog beter aan de noden van onze gebruikers tegemoet te komen. Daarom maken we dit jaar werk van een denkoefening, waarbij we ook onze communicatiestrategie rond kennisdeling onder de loep nemen. Blijft CEST een zelfstandig kennisplatform, of wordt de toolbox onderdeel van de meemoo-website?

Omdat we de vernieuwing van CEST doordacht willen aanpakken, maakten we vorig jaar alvast werk van een voorbereidend onderzoek. Aan de hand van een online vragenlijst, persoonlijke interviews en een Google Analytics-analyse brachten we het gebruik van het kennisplatform én de tevredenheid van gebruikers in kaart. Vandaag delen we enkele bevindingen.

Cijfers om trots op te zijn

Sinds de lancering heeft CEST al bijna 90.000 gebruikers op weg geholpen. Samen zorgden ze in ruim 140.000 sessies voor meer dan een half miljoen paginaweergaven. Doorheen de jaren vertellen de cijfers bovendien een positief verhaal: zowel het aantal gebruikers, het aantal sessies als het aantal (unieke) paginaweergaven zijn in de afgelopen 10 jaar sterk gestegen.

In 2021 alleen al vonden bijna 13.891 gebruikers hun weg naar het platform, goed voor ruwweg 66.000 paginaweergaven. Voor de meeste gebruikers blijft het trouwens niet bij één bezoek: het aantal sessies (21.897) ligt een pak hoger dan het totaal aantal gebruikers. Vorig jaar klikten gebruikers per bezoek gemiddeld door naar 3 pagina's en bleven ze twee en half minuten hangen.

Pluimen én werkpunten

In november 2021 vulden 54 CEST-gebruikers een online bevraging in, waaronder ook een aantal meemoo-medewerkers. In 28 vragen deelden ze hun ervaringen met het kennisplatform. Een dertigtal respondenten gaven meer woord en uitleg tijdens persoonlijke interviews. Uit hun antwoorden kunnen we opmaken dat het kennisplatform over het algemeen als waardevol wordt ervaren. Ook de structuur, met name de samenhang en indeling, zitten wel snor.

Op het vlak van looks is er volgens de respondenten nog wat werk aan de winkel: de Wiki-omgeving en de visuele stijl worden niet door iedereen gesmaakt. Ook de zoekfunctie en de doorzoekbaarheid van de inhoud is een werkpunt. Genoteerd!

De volgende stappen

De komende maanden gaan we intern aan de slag met de resultaten van het onderzoek. Op basis daarvan zullen we beslissen hoe we de vernieuwing van het platform en de strategie rond kennisdeling zullen vormgeven. Eens we alles op een rijtje hebben, hoor je het hier natuurlijk als eerste.

Het onderzoeksrapport krijgt binnenkort een plaats op CEST zelf. Zo kan onze aanpak ook andere organisaties inspireren.

We halen de pagina op, even geduld...