Rapport: hoe digitaal matuur zijn Vlaamse culturele organisaties?

27 jan 2022

In 2019 lanceerde meemoo de Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit op vraag van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Met deze online tool kunnen organisaties uit het brede culturele veld inschatten hoe digitaal volwassen ze zijn. Inmiddels zijn we drie jaar verder. Hoog tijd voor een analyse!

Op www.digitalematuriteit.be komen organisaties aan de hand van 47 stellingen te weten hoe goed ze scoren op het vlak van digitale maturiteit. Ze kunnen hun score meteen vergelijken met andere organisaties uit de sector én tips en tricks oppikken om hun digitale maturiteit op te krikken. Handig!

Sinds de lancering vulden heel wat organisaties de tool in, al dan niet anoniem. Bij meemoo bewaren we het overzicht over al deze data. We maakten een uitgebreide analyse op basis van de antwoorden van organisaties die de Zelfevaluatietool volledig én niet-anoniem invulden. Benieuwd hoe digitaal matuur culturele organisaties zichzelf inschatten?

Meemoo-collega Bart Magnus tijdens een begeleide invulsessie

Een blik op de cijfers

Tussen januari 2019 en december 2021 vulden 52 organisaties de tool volledig en niet anoniem in. Vier daarvan gingen er zelfs een tweede keer voor. De gemiddelde score is 57 op 100.

Bibliotheken en kunstenorganisaties scoren zichzelf opvallend hoger dan andere cultureelerfgoedorganisaties. Collectiebeherende organisaties scoren zichzelf dan weer aan de lage kant. Opvallend? Hoe kleiner de organisatie, hoe beter de score. Kleine organisaties schatten zichzelf bovengemiddeld digitaal matuur in.

Sterktes

Uit de ranking van de stellingen en de toelichtingen die organisaties vrijblijvend geven bij hun antwoord, kunnen we heel wat afleiden. Zo zetten de meeste organisaties vandaag al volop in op de volgende vlakken:

  • zichtbaarheid op hun eigen online communicatiekanalen;

  • digitaal werken (geen verrassing in deze thuiswerktijden);

  • omgang met interne informatie en privacy.

Werk aan de winkel

Het allerbelangrijkste zijn natuurlijk de werkpunten. Daarom zoomen we dieper in op de vijf laagstscorende stellingen. Op de volgende vlakken valt er voor organisaties nog heel wat winst te behalen:

Stelling 20. Mijn organisatie biedt digitale tools aan die haar doelgroepen in staat stellen om op een gebruikersvriendelijke manier digitale inhoud te creëren. De doelgroepen participeren zo digitaal, en worden co-creator.

Online participatie en cocreatie van doelgroepen staan bij de meeste organisaties niet hoog op de agenda. Het is een gebied waar tot nu toe hoogstens wat mee wordt geëxperimenteerd.

Stelling 27. Mijn organisatie geeft duidelijk aan of de online inhoud die ze ter beschikking stelt hergebruikt mag worden, en onder welke voorwaarden.

Dit bevestigt dat veel cultuurorganisaties nog te weinig aandacht besteden aan correcte informatie over de hergebruiksvoorwaarden van hun online content. De respondenten geven aan dat dit vaak ligt aan softwarebeperkingen of een gebrek aan kennis over dit thema. Een wake-up call!

Stelling 4. In mijn organisatie begrijpt iedereen die er professioneel werkzaam is het beleid rond de digitale werking van de organisatie.

Veel organisaties geven aan dat niet iedereen in hun team in dezelfde mate mee is met het digitaal beleid. Vaak zijn er binnen de organisatie zelf grote verschillen te bespeuren.

Stelling 5. Mijn organisatie heeft een actieve digitale bewaarstrategie die vertaald is in acties om belangrijke digitale documenten voor een lange termijn te bewaren en toegankelijk te maken.

Intern documentbeheer staat voor veel organisaties nog in zijn kinderschoenen. Een aantal respondenten geven aan dat ze op dit vlak ad hoc te werk gaan zonder doordachte strategie. Bij anderen is er wel een plan, maar schort het eerder aan de implementatie.

Stelling 12. Mijn organisatie heeft een goed zicht op de (veranderende) digitale noden, wensen en behoeften van haar doelpubliek met betrekking tot haar kernactiviteiten.

Sommige organisaties zijn al bezig met de noden van hun doelpubliek, bij anderen staat dit nog te weinig op de radar. Externe oorzaken, zoals de coronamaatregelen, zorgen er wel voor dat dit bij een aantal organisaties in een stroomversnelling komt.

Wil je weten hoe jouw organisatie het doet op vlak van digitale maturiteit? Doe de test.

We halen de pagina op, even geduld...