2020 in’t kort: archivering

2020 was een onvergetelijk jaar met uitdagingen allerhande, daar kunnen we niet omheen. We bleven echter niet bij de pakken zitten: terwijl ons archief flink bleef aangroeien legden we onder andere de basis voor een herwerkt metadatamodel en herbekeken we onze opslagmethode.

… in cijfers

Onze contentpartners staan voor heel wat uitdagingen bij het duurzaam bewaren van het eigen materiaal. Gelukkig kunnen zij steeds bij ons aankloppen om hun kostbare objecten veilig te stellen. In 2020 verwelkomden we meer dan 970.000 nieuwe objecten. Daarmee kende ons archiefsysteem een groei van 2,48 PB. Om dat tastbaar voor je te maken: in 2,48 PB kan je 115.000 uur aan mediabestanden kwijt en daar bovenop nog eens 650.000 foto’s! Ter referentie: een jaar bestaat uit maar liefst 8.700 uren.

Bovendien overschreden we in 2020 de historische kaap van 5 miljoen gearchiveerde objecten! Op 31 december 2020 klokte ons archiefsysteem zelfs in op een totaal van 5,2 miljoen objecten, goed voor 16,3 PB. Dat komt neer op een groei van 18% ten opzichte van 2019.

Deze groei kunnen we toeschrijven aan onze digitaliseringsprojecten en aan de instroom van digitaal geboren materiaal en reeds gedigitaliseerde archiefcollecties. Over digitalisering in 2020 lees je hier meer. Het tweede luik, instroom uit digitale collecties, zorgde in 2020 voor het overgrote deel van de groei van ons meemoo-archiefsysteem en was goed voor 2,04 PB.

Zowel VRT als Plantentuin Meise lieten in 2020 een aanzienlijk aantal objecten uit digitale collecties instromen. De 163.000 objecten die we van VRT verwelkomden namen iets meer dan 1,9 PB in, de impressionante 580.000 plantenscans van Plantentuin Meise telden op tot 60 TB.

… in dienstverlening

Zoals je hierboven al kon lezen groeide het meemoo-archiefsysteem dankzij de collecties van onze contentpartners flink aan. We stonden hen in dit coronajaar dan ook extra bij. Zo bezorgden we onze contentpartners bijvoorbeeld exports van metadatasets. Onze contentpartners konden zo blijven werken aan de metadatering van hun collecties.

We gingen in 2020 bovendien aan de slag met de inventarisering van het aantal formaten in het archief. Zo kunnen onze contentpartners makkelijker aan de slag bij het selecteren van archiefformaten die kunnen instromen in ons archiefsysteem. Aan een eerste rapport over de verdeling van MIME-types werd in 2020 naarstig gewerkt. Daarnaast voerden we een analyse uit rond meer gedetailleerde rapportage. Een uitbreiding van deze rapporten volgt in 2021.

Opslagtechnologie is voortdurend in verandering. Daarom werd de kostenbijdrage voor onze contentpartners in 2020 opnieuw berekend. Dit leidde tot een verlaagd tarief voor de contentpartners.

Een andere belangrijke verandering in onze dienstverlening, meegenomen in deze nieuwe kostenberekening? In 2020 schakelden we van LTO6-tapes over naar een nieuwe generatie tapes: LTO8. Concreet kunnen we op één LTO8-tape bijna 12 TB extra materiaal bewaren. Zo stijgt onze opslagcapaciteit van 17 PB naar 70 PB. Sinds juni 2020 wordt het nieuwe materiaal op LTO8-tapes weggeschreven. Het proces voor de migratie van bestaand materiaal werd uitgewerkt in 2020 en zal gradueel gebeuren. In 2021 vangen we alvast aan met de regionale omroepen.

… in metadata

Naast audio-, video- en grafische bestanden verzamelen wij ook de metadata van onze meer dan 160 contentpartners. Dankzij metadata wordt materiaal makkelijker vindbaar en doorzoekbaar, onmisbaar dus voor onze diverse ontsluitingsplatfomen. Echt uniform komt deze belangrijke informatie momenteel niet binnengestroomd. Daarom maakten we werk van een roadmap voor metadata. Hierin focussen we op vijf ambitieuze horizons:

  1. de meetbare kwaliteit van metadata;

  2. de herziening van het metadatamodel;

  3. duurzame data-integraties;

  4. de infrastructuur;

  5. de verankering van dit model in het lokaal netwerk van cultureel erfgoed.

Dit traject loopt van 2020 tot 2023. Een eerste versie van de rapportering rond de aanwezigheid van metadata werd opgeleverd en bevatte een analyse van de huidige metadata en de kwaliteit ervan. De planning voor het hele traject kan je hieronder vinden.

Deze roadmap werd voorgesteld aan onze contentpartners op ons virtuele partnerevent in november 2020.

We archiveerden in 2020 heel wat materiaal. Bij meemoo willen we samen met onze contentpartners het hergebruik van dit bij ons gearchiveerde materiaal in al zijn vormen stimuleren. Ook in 2020!

>> Lees alles over interactie in 2020