Migratie en capaciteitsuitbreiding in het meemoo-archiefsysteem

18 jun 2020

Archiveren is een werkwoord: dat betekent dat ons archiefsysteem geen plaats is waar bestanden verstoffen. Om de leesbaarheid - en daarmee de toegankelijkheid - van de content te garanderen en om de capaciteit van het archief te vergroten, beginnen we deze zomer aan een grote storagemigratie.

De inhoud van het meemoo-archiefsysteem blijft groeien. We digitaliseren nieuwe audiovisuele dragers en dragertypes en nemen digitale collecties binnen. Elk jaar komt er ongeveer 2 PB aan materiaal bij in ons archiefsysteem. Aan dit tempo zou de maximumcapaciteit van onze archiefinfrastructuur tegen het einde van 2020 bereikt worden.

Bovendien heeft LTO-tape als opslagmedium een eindige levensduur. Daarom grijpen we in in de bestaande archiefinfrastructuur.

Deze ingreep betekent niet dat we meer infrastructuur gaan aankopen, maar net gaan voortbouwen op eerder gedane investeringen. We blijven de bestaande tape-infrastructuur gebruiken maar schakelen over van LTO6-tapes naar LTO8. Op die eerste soort kan je zo’n 2,5 TB per tape kwijt. Bij LTO8 is dat 12TB per tape. Hierdoor stijgt onze opslagcapaciteit met factor 4 tot 5 en kan deze in de toekomst groeien tot meer dan 70 PB. 

Hoe pakken we deze storagemigratie aan?

Omdat niet alle tapes even oud zijn en we pas willen migreren als de nood er effectief is, gaan we gefaseerd te werk. Sinds de zomer van 2020 wordt al het nieuwe materiaal dat bij meemoo binnenstroomt al op deze nieuwe LTO8-tapes bewaard. Reeds gearchiveerd materiaal wordt vanaf november per organisatie gemigreerd. Zo starten we dit jaar met de regionale omroepen en gaan we in 2021 van start met materiaal van onze andere contentpartners. Onze accountmanagers nemen contact op met die organisaties die binnenkort aan de beurt zijn. Volgens de huidige planning zal de totale migratie van het materiaal dat reeds bij ons opgeslagen is, zes jaar in beslag nemen.

Voor contentpartners met jpeg2000-masters in hun collectie, combineren we dit met een migratie van archiefformaat: we zetten bestanden in JPEG2000 in MXF om naar FFV1 in MKV. Daarover lees je hier meer. Ook deze organisaties worden hiervoor in 2021 apart gecontacteerd.

Heb je een vraag?
Contacteer Matthias Priem
Manager Archivering
We halen de pagina op, even geduld...