Bewaren: hoe en waar doen we het?

Meemoo staat in voor de duurzame opslag van het aangeleverde archiefmateriaal. We zorgen ervoor dat de bestanden niet verloren kunnen gaan en dat ze bit voor bit intact blijven.

Onze archiefinfrastructuur

Om het archiefmateriaal veilig op te slaan bewaren we drie kopieën ervan op drie verschillende locaties. Die locaties zijn gekozen met aandacht voor geografische spreiding: van alle archiefmasters bewaren we in ons datacenter in Gent en in Oostkamp telkens één kopie. Een derde kopie staat offline in een daarvoor speciaal uitgeruste voormalige atoombunker.

De archiefmasters worden weggeschreven op tape-infrastructuur: een duurzame, open en kostenefficiënte opslag die zeer geschikt is voor grote volumes archiefmateriaal. Ook hier kozen we voor een open technologie die brede ondersteuning geniet. Concreet betekent dit dat een archivaris met een lokale tapedrive en laptop met vrij beschikbare software de bestanden van de tape kan lezen.

Van de lageresolutiekopieën worden twee kopieën bewaard. De eerste wordt op servers opgeslagen in één van onze datacenters en is online beschikbaar. Deze kopie wordt gebruikt om het materiaal te bekijken in het archiefsysteem of online te ontsluiten. De tweede kopie fungeert als backup en wordt bewaard op cloudinfrastructuur. Al deze opslagcomponenten hebben een eindige levensduur. Bovendien biedt de technologie steeds nieuwe mogelijkheden. Daarom is de hele infrastructuur modulair opgebouwd. Zo kunnen we vervanging voorzien van die componenten waarvoor het eind van de levensduur in zicht komt, of waarvoor betere of meer kostenefficiënte oplossingen beschikbaar worden.

Controle van het opgeslagen materiaal

Alle opslagmedia worden gemonitord door een aantal softwarecomponenten. Zo wordt iedere keer als een bestand gelezen of aangepast wordt, de integriteit van het bestand gecontroleerd aan de hand van de checksum en wordt ook de kwaliteit van de tape en tapedrive nagekeken. Andere opslagmedia hebben gelijkaardige processen, die er telkens op gericht zijn om fouten snel te detecteren, de impact van de fouten te minimaliseren en ze - waar mogelijk automatisch - te herstellen.

Net als bij het importproces worden acties op het archiefmateriaal (bijvoorbeeld het wegschrijven van een archiefmaster naar een nieuw opslagmedium) opgeslagen als een PREMIS-evenement en duurzaam bewaard als metadata bij de bestanden.

Leesbaarheid van de bestanden

Dragertypes ontworpen voor audiovisuele inhoud hebben vaak verschillende formaten en hun eigen speler. Bij digitaal materiaal is dat niet anders. Er bestaan op dit moment tientallen, zoniet honderden verschillende formaten voor audiovisueel materiaal. Om een specifiek formaat af te kunnen spelen is telkens ook een geschikte speler nodig. Het formaat van een bestand wordt bij het importeren opgeslagen als metadata. Zo kunnen we de levensvatbaarheid van de verschillende formaten die we bewaren in het oog houden. Zo nodig kan een bestand - in nauwe samenspraak met de contentpartners - omgezet worden naar een ander formaat. Als de archiefmaster in een ongecomprimeerd of lossless gecomprimeerd formaat is opgeslagen, kan dit zonder verlies van informatie.

Voor de langetermijnbewaring van het materiaal is gezorgd. Tijd om er ook iets mee te doen.