Digitaal archiveren

Staat een digitaal bestand garant voor een duurzame bewaring? Iedereen die al eens problemen had met een defecte harde schijf weet intussen dat digitale bestanden - meer nog dan analoog materiaal - fragiel zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld onleesbaar worden door fouten op de opslagmedia, het ontbreken van correcte software om het bestand te lezen of onvoorziene omstandigheden zoals een brand of een natuurramp.

Een backup maken van het materiaal is al een stap in de goede richting. Digitaal archiveren gaat nog een stuk verder en moet ervoor zorgen dat we het audiovisueel materiaal van onze partners onveranderd en voor altijd kunnen bewaren. Dat maakt nieuw leven mogelijk voor het materiaal: we kunnen het gaan beheren én hergebruiken.

Infrastructuur

Onze infrastructuur voor de duurzame opslag van materiaal en de processen is zo opgebouwd dat we verschillende uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Om dataverlies te voorkomen, bewaren we van al het materiaal van onze contentpartners meerdere kopieën op meerdere locaties. Voor alle componenten van die bewaringsinfrastructuur stellen we hoge eisen en hebben we processen die controleren of de aanwezige bestanden ongewijzigd zijn en leesbaar blijven.

Processen

Duurzame bewaring gaat echter verder dan dit: ook aan de processen voor import en beheer van het materiaal stellen we hoge eisen. De bestanden worden gecontroleerd voor ze geïmporteerd worden in het meemoo-archiefsysteem. Contentpartners beheren ze en voorzien ze van metadata, zodat het op veel manieren opnieuw gebruikt kunnen worden. Schaalbare processen voor de import, export en het beheer van het materiaal zijn essentiële schakels om van duurzame bewaring te kunnen spreken. In samenspraak met de contentpartners en experten uit de sector werken we deze processen uit en volgen we de correcte uitvoering op.

Dans is een levende kunst, die zich moeilijk laat vatten in notatie. Een correcte en duurzame archivering van onze opnames is daarom voor ons een absolute prioriteit. De specifieke expertise van meemoo en hun hulp bij de digitalisering zijn voor Rosas van onschatbare waarde.”

- Dansorganisatie Rosas, contentpartner sinds 2016

Heb je een vraag?
Contacteer Matthias Priem
Manager Archivering