Beheer en hergebruik

Het materiaal dat meemoo bewaart, komt van verschillende organisaties in de Vlaamse media, cultuur en overheid. Ook na digitalisering en import in onze systemen, blijven zij de eigenaar en beheerder van het materiaal. Daarom staan ze ook in voor een aantal kernprocessen in de levenscyclus:

  • Het uitvoeren van een kwaliteitscontrole op gedigitaliseerd materiaal;

  • Metadata toevoegen aan het materiaal;

  • Waardering en selectie binnen een collectie;

  • Het materiaal (her)gebruiken, door een export te nemen van een hogeresolutie- of lageresolutiekopie of door gebruik te maken van de technische interfaces.

Beheer via het meemoo-archiefsysteem

Om deze kernprocessen uit te voeren, kunnen archivarissen en collectiebeheerders van onze contentpartners terecht op het meemoo-archiefsysteem. Dat systeem bevat ondermeer een mediaspeler om het materiaal te bekijken en een zoekinterface om het materiaal terug te vinden. Alle metadata, inclusief de reeds besproken PREMIS-data die opslaat welke gebruiker of welke applicatie welke actie uitvoerde op welk bestand, zijn beschikbaar via deze applicatie.

Metadata

Eén van de belangrijkste elementen voor hergebruik van het materiaal is de inhoudelijke metadata die bij de bestanden hoort. Een bestand dat niet omschreven is, kan niet teruggevonden worden. Om de collecties over alle contentpartners heen uniform doorzoekbaar te maken, ontwikkelde meemoo in samenspraak met de contentpartners een metadatamodel. De lijst met de beschikbare velden, de mapping van die velden naar bestaande standaarden en de interpretatie van deze velden, vind je hier.

Contentpartners zijn verantwoordelijk voor het toevoegen van metadata op het gearchiveerde materiaal binnen het metadatamodel. Omdat het volume materiaal echter zo groot is, zal meemoo in de toekomst ook technieken onderzoeken zoals spraakherkenning of crowdsourcing om metadata aan te maken.

Hergebruik op grotere schaal via API’s

Om hergebruik op grotere schaal te organiseren voorziet meemoo technische interfaces of API’s. Hier wordt opnieuw zoveel mogelijk gewerkt met open en welomschreven standaarden. De API’s worden door contentpartners ingezet om de eigen collecties te ontsluiten via de eigen website of andere platformen. Zo maakt het Industriemuseum gebruik van de interface om hun digitaal geboren én gedigitaliseerde materiaal op een flexibele, automatische manier op hun platform te tonen. Ook meemoo zelf gebruikt de API’s, bijvoorbeeld om materiaal beschikbaar te maken op een platform als Het Archief voor Onderwijs. Een overzicht van de beschikbare API’s vind je hier.