CultURIze (webservice)

Het belang van persistente URI’s kan bij het duurzaam online toegankelijk maken van erfgoed niet overschat worden. Om ook kleinere erfgoedorganisaties hierin te ondersteunen, zagen CultURIze en CultURIze-webservice het levenslicht.

CultURIze is een tool en een werkproces waarmee je gemakkelijk manueel persistente URI's kan aanmaken en objecten duurzaam identificeren op het web. Met de CultURIze webservice kan dit bovendien op een geautomatiseerde manier. De tools lossen het probleem van linkrot op, waarbij niet-persistente links gebruikt worden en de verwijzing naar een bepaald webadres dus doodloopt.

Manueel persistente URI's maken met CultURIze

CultURIze is een nieuwe, gebruiksvriendelijkere versie van de eerdere Resolvertool. De tool werd oorspronkelijk ontwikkeld i.s.m. met Open Knowledge Belgium. CultURIze ondersteunt de implementatie van de visienota ‘Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk’ door het poolen van digitale infrastructuur. De tool stelt kleinere cultuurorganisaties in staat om hun collecties vindbaar te maken op het semantisch web.

Persistente URI’s aanmaken gebeurt in vier stappen, waarbij gebruik wordt gemaakt van

  1. een spreadsheet waarin de persistente URI’s worden verzameld

  2. een desktopapp om de spreadsheet om te zetten in een .htaccess file

  3. een GitHub-repository

  4. van waaruit een Apache-webserver automatisch geconfigureerd kan worden.

Op de Engelstalige wiki vind je meer informatie over inspiratie en beheer van de tool, en een gebruikershandleiding. Je kan de laatste versie van CultURIze hier downloaden. Ontwikkelaars kunnen de broncode gebruiken en aanpassen op maat, of bijdragen aan het opensourceproject. Daarvoor verwijzen we door naar de GitHub-pagina.

geautomatiseerdeURIs

Geautomatiseerd URI's genereren met CultURIze web

Wil je een stap verder gaan in de persistente identificatie van de entiteiten waarover je informatie beheert, dan kan je dit proces automatiseren met CultURIze web. Om de geautomatiseerde workflow op te zetten heb je het volgende nodig:

  1. een collectiebeheersysteem waarin je metadata over cultureelerfgoedobjecten optekent;

  2. een integratieplug-in, die de communicatie tussen je collectiebeheersysteem en de CultURIze webservice verzorgt;

  3. een eigen webserver waarop je de CultURIze webserver installeert.

Deze Engelstalige wiki helpt je op weg. Ontwikkelaars kunnen terecht op deze GitHub-pagina