Digitaliseren van foto: een onderzoekstraject

Onze contentpartners hebben naast audiovisueel materiaal ook heel wat foto’s in hun collectie. Sinds maart 2019 onderzoeken we of en hoe we onze kennis rond massadigitalisering kunnen aanwenden voor het digitaliseren van foto’s. Digitale fotocollecties kunnen al sinds 2019 bij ons terecht via de instroom van digitale collecties.

Album met negatieven Stadsarchief Kortrijk

Analoge fotocollectie Huis van Alijn

Het onderzoek rond fotodigitalisering heeft een technische en inventariserende focus. Belangrijk is om aansluiting te vinden bij bestaande expertisenetwerken. Er is zowel nationaal als internationaal al heel wat kennis opgebouwd, dus hoeven wij het warm water niet opnieuw uit te vinden.

Het eerste jaar van ons onderzoek - van maart 2019 tot mei 2020 - wilden we te weten komen welke kennis voorhanden is, waar de noden liggen en wat nu precies die ‘representatieve’ Vlaamse fotocollecties zijn. Dit deden we door:

  • bestaande expertisenetwerken te verkennen, zowel nationaal als internationaal;

  • de definiëring en identificatie op vlak van materialen, technieken en ‘representativiteit’;

  • een inventarisatie van de omvang, de toestand en de activiteiten met betrekking tot de fotocollecties in de domeinen Cultuur, Media en Overheid.

De resultaten hiervan werden gebundeld in een overzichtsrapport.

Vanaf mei 2020 onderzoeken we hoe de digitalisering en de duurzame archivering van de in kaart gebrachte collecties er zouden kunnen uitzien. Een stuurgroep met vertegenwoordigers van contentpartners en experten begeleidt het volledige project.

Wat als mijn fotocollectie niet kan wachten?

Eens ons onderzoek afgerond is, moet er bekeken worden of we een rol kunnen opnemen in de operationalisering van de fotodigitalisering. Moet de fotocollectie van jouw organisatie dringend gedigitaliseerd worden en wil je daar zelf een project voor opstarten? Lees er dan zeker de richtlijnen op de projectwebsite CEST op na. Hier wordt telkens met een minimum richtlijn en een aanbevolen richtlijn gewerkt. Zo kan je zelf beslissen wat voor jouw collectie een werkbare praktijk is.

Heb je een vraag?
Contacteer Loes Nijsmans
Manager Digitalisering & Acquisitie