Digitale instroom

Net als papier of andere analoge dragers wacht ook digitale bestanden een onzekere toekomst als er niet voldoende aandacht gaat naar hun bewaring. De volumes van digitale collecties, de infrastructuur waarop ze bewaard worden en de kennis erover stellen contentpartners voor een uitdaging op het vlak van duurzame bewaring. Meemoo heeft daarom de werking digitale instroom in het leven geroepen voor zijn contentpartners.

Digitale collecties kunnen even divers zijn als analoge collecties en kunnen zowel het resultaat zijn van digitalisering als digitaal ontstaan (of 'digitaal geboren') zijn. Het kan bijvoorbeeld om video’s en geluidsfragmenten gaan, maar ook om foto’s, games, GIF’s, teksten, sociale media, of geografische kaarten.

Uit een bevraging van onze partners in 2016 bleek dat 75% van de respondenten geïnteresseerd was in duurzame opslag voor hun digitale collecties. Voor 10% van hen was die opname in het meemoo-archiefsysteem zelfs heel dringend.

Afbeelding: 'BalticServers Data Center', 2013, BalticServers.com, CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl)

Om die nood aan duurzame bewaring op te vangen, begonnen we de jaren daarna een aantal pilootprojecten rond digitale instroom:

  • Een van die pilootprojecten was de bewaring van digitaal beeld en geluid van VRT. Dagelijks produceren zij 3TB aan materiaal. Sinds 2016 stroomt dit continu binnen in het meemoo-archiefsysteem. Samen met een kopie van het archiefmateriaal van voor 2016, zorgt dit voor 8PB aan VRT-materiaal dat digitaal zijn weg vond naar ons archiefsysteem. Daarmee bewaren we een kopie van zo goed als het hele VRT-archief.

  • Een ander pilootproject dat de basis legde voor de zogenaamde batch intake was de instroom (en ontsluiting) van de digitale collecties van het Industriemuseum en het Huis van Alijn.

  • Een derde pilootproject vond plaats met de regionale omroep Focus-WTV en gaf mee vorm aan de continue instroom. Kom hier meer te weten over het verschil tussen batch intake en continue instroom.

Na deze verschillende pilootprojecten werkten we een gestroomlijnd proces uit voor de instroom van digitale collecties van onze contentpartners. Zo vonden in 2020 bijna 1 miljoen objecten hun weg naar meemoo’s archiefsysteem via digitale instroom! Lees hier over welke bestandstypes en -formaten het ging.

Om de instroom van onze verschillende contentpartners behapbaar te houden, hebben we ons in de eerste fase gericht op enkelvoudig, stilstaand en audiovisueel beeldmateriaal. Dat betekent dat het om objecten gaat die uit één foto-, video- of geluidsbestand bestaan (ook wel de essence genoemd), inclusief de bijbehorende metadata. Sinds 2020 maken we werk van een aanpak voor meervoudige objecten, die eind 2022 in een standaardproces zou moeten uitmonden. Dit zijn objecten waarbij meerdere bestanden samen één geheel of ‘intellectuele entiteit’ vormen, zoals kranten, foto’s van de voor- en achterkant van eenzelfde postkaart of meerdere foto’s van hetzelfde 3D-object (bijvoorbeeld een fiets).