Publicaties

Hier verzamelen we verschillende publicaties die je verder kunnen helpen in je digitale archiefpraktijk. Je vindt hier rapporten, verslagen, aanbestedingsdossiers en techblogs van meemoo.
Titel Publicatiedatum Type Categorieën

Eindrapport digitalisering VCR (digitaliseringsproject 2)

2016 Rapport Digitaliseren

Eindrapport digitalisering audiocassettes (digitaliseringsproject 1)

2016 Rapport Digitaliseren

Eindrapport digitalisering wasrol (digitaliseringsproject 2)

2016 Rapport Digitaliseren

Aanbestedingsdossier digitaliseringsproject 4: VHS

2016 Aanbestedingsdossier Digitaliseren

Aanbestedingsdossier digitaliseringsproject: Aangetaste Film 2

2016 Aanbestedingsdossier Digitaliseren

Eindrapport Gemeenschappelijke Thesaurus voor Uniforme Ontsluiting

2015 Rapport Digitaal archiveren Metadata

Eindrapport digitalisering openspoelvideo (digitaliseringsproject 2)

2015 Rapport Digitaliseren

Eindrapport digitalisering Betamax (digitaliseringsproject 2)

2015 Rapport Digitaliseren

Aanbestedingsdossier digitaliseringsproject: Aangetaste Film 1

2015 Aanbestedingsdossier Digitaliseren

'Deponering van digitale publicaties uit Vlaanderen' door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek

2014 Rapport Digitaal archiveren

Aanbestedingsdossier digitaliseringsproject 3: Digital Betacam

2014 Aanbestedingsdossier Digitaliseren

Eindrapport haalbaarheidsstudie Unified Thesaurus

2014 Rapport Digitaal archiveren Metadata

Aanbestedingsdossier digitaliseringsproject 2: VCR

2014 Aanbestedingsdossier Digitaliseren

Aanbestedingsdossier digitaliseringsproject 2: audio-cd-r

2014 Aanbestedingsdossier Digitaliseren

Aanbestedingsdossier digitaliseringsproject 2: draadspoelopnames

2014 Aanbestedingsdossier Digitaliseren
Eind 2016 werd de digitalisering van VCR-cassettes, onderdeel van meemoo's tweede digitaliseringsproject, afgerond.
De digitalisering van de audiocassettes, onderdeel van meemoo's eerste digitaliseringsproject, werd eind februari 2016 afgerond.
In de zomer van 2016 werd de digitalisering van deze drager, onderdeel van meemoo's tweede digitaliseringsproject, afgerond.
Dit aanbestedingsdossier heeft betrekking op de digitalisering van bijna 27.000 VHS-cassettes van 94 contentpartners.
Dit dossier gaat over een tweede aanbesteding voor de digitalisering van aangetaste films.
Tussen september 2015 en juni 2016 voerden we samen met Beeld en Geluid onderzoek uit naar de mogelijkheid van een gemeenschappelijke thesaurus.
In juli 2015 werd de digitalisering van de openspoelvideo, onderdeel van meemoo's tweede digitaliseringsproject, afgerond.
De digitalisering van Betamax-cassettes, onderdeel van meemoo's tweede digitaliseringsproject, werd afgerond in juli 2015.
Dit dossier gaat over een eerste aanbesteding voor de digitalisering van aangetaste films.
Meemoo was betrokken partner bij het verkennend onderzoek over 'Deponering van digitale publicaties uit Vlaanderen'. In 2014 werd het eindrapport gepubliceerd door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.
Dit aanbestedingsdossier heeft betrekking op de digitalisering van Digital Betacam-cassettes.
In de loop van 2013 en 2014 onderzochten we met iMinds (nu imec) en enkele spelers uit de erfgoed- en cultuursector de haalbaarheid van een eengemaakte thesaurus, in het Unified Thesaurus-project.
Dit aanbestedingsdossier heeft betrekking op de digitalisering van 594 VCR-cassettes van 12 cultureelerfgoedinstellingen en één omroep.
Dit aanbestedingsdossier heeft betrekking op de digitale transfer van 1.209 audio-cd-r’s vanaf 2014.
Dit aanbestedingsdossier heeft betrekking op de digitalisering van draadspoelopnames; de gemagnetiseerde draad of wire recording is dunner dan een menselijk haar en wel twee kilometer lang

Zoeken op CEST

Op projectcest.be vind je hoe je standaarden kan gebruiken bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van je digitale erfgoedcollecties.

Zoeken op TRACKS

Op projecttracks.be vind je hoe je als kunstenaar of kunstenorganisatie met tools en richtlijnen aan archief- en collectiezorg kan doen.