Archivematica Camp

  • Verslag

Van 11 tot 13 april 2018 nam meemoo-medewerker Bert Lemmens (als PACKED) deel aan het tweede Europese Archivematica Camp. Dat vond plaats in het Amsterdamse Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en had als doel (potentiële) Archivematica-gebruikers met elkaar in contact te brengen, ervaringen uit te wisselen en de nieuwe ontwikkelingen in de software uit de doeken te doen.

Archivematica is een opensourcesoftwarepakket voor digitale preservering. Meemoo onderzocht samen met zeven cultureelerfgoedorganisaties (AIDA) hoe Archivematica ingezet kan worden om digitale collecties te bewaren.

Deelnemers Archivematica Camp Amsterdam 2018; beeld: Ross Spencer; bron: IISG.nl.

Na een oriëntatiedag werd er dieper ingegaan op zaken als de samenstelling van AIPs (Archival Information Packages) en DIPs (Dissemination Information Packages), de microservices-opzet van Archivematica, de koppeling met opslagsystemen, het zelf kunnen inrichten van workflows, het kunnen doorvoeren van het eigen bestandsformatenbeleid, de uitrol (deployment) van de software en de inrichting van het technisch en functioneel beheer.

Onze meemoo-collega Bert Lemmens noteerde een aantal zaken die relevant zijn voor de werking van meemoo en voor zijn doelgroepen:

  • Er was heel veel aandacht voor de integratie van Archivematica met verschillende opslagsystemen en ontsluitingsplatformen, hoe je die koppelingen realiseert en hoe je de werklast over verschillende systemen verdeelt.

  • Artefactual, het Canadese bedrijf achter Archivematica, voorziet zelf koppelingen met een aantal opslagsystemen (Amazon, Locks, iRODS), met DAM-systemen (Samvera) voor het toegankelijk maken van content, en met archiefbeheersystemen (ArchiveSpace).

  • Het Nederlandse bedrijf Picturae gaat, als herverkoper van Archivematica, de software voor het Regionaal Archief Alkmaar implementeren. Een interessante casus: Picturae biedt Nederlandstalige ondersteuning, maar zal het product dat Picturae aanbiedt synchroon lopen met de ontwikkeling van het basispakket door Archivematica?

  • Archivematica heeft een verlanglijstje van features die ze graag wil ontwikkelen, maar zoekt sponsors: IISG financiert een deduplicatiemodule en ook de mogelijkheid om vanuit Archivematica een IIIF-manifest te genereren.

  • Verder werd er ook gepraat over het archiveren van complexe digitale objecten (i.p.v. enkel afzonderlijke bestanden zoals nu) en het gebruik van PREMIS voor het documenteren van relaties en andere technische componenten.

  • Tenslotte werd Binder gedemonstreerd. Binder is een prototype van een preservation system voor musea. Het is een soort fork van Archivematica die de aanpassingen bevat die Artefactual voor MoMA heeft gemaakt. Binder is geconfigureerd voor het preserveren van mediakunst.

Volgens Wim Lowet van het Architectuurarchief Vlaanderen was de concrete aanleiding voor hun deelname aan het Archivematica Camp dat het samen met zes andere cultureelerfgoedorganisaties en meemoo Archivematica zou uittesten als voorbeeldoplossing voor een digitaal depot, in het kader van het pilootproject 'Gedeelde infrastructuur voor de preservering van digitale tekstbestanden' van de Werkgroep Private Archieven (WPA).

Robert Gilesse van de gastorganisatie IISG schreef een uitgebreid verslag van de driedaagse in het Engels. Je vindt in zijn verslag ook heel wat interessante en verhelderende slides uit de sessies.

We halen de pagina op, even geduld...