Publicaties

Hier verzamelen we verschillende publicaties die je verder kunnen helpen in je digitale archiefpraktijk. Je vindt hier rapporten, verslagen, aanbestedingsdossiers en techblogs van meemoo.
Titel Publicatiedatum Type Categorieën

Eindrapport digitaliseringsproject SIRDUKE

11/7/2022 Rapport Digitaliseren Digitaal archiveren Toegang & hergebruik

Verslag: focusdag SCALA & digitale archiverings-oplossingen voor de cultureelerfgoedsector

28/4/2022 Verslag Digitaal archiveren

Loketvragen uitgespit: wat zijn ze, wie stelt ze en waarover gaan ze?

30/11/2021 Rapport Waarderen & selecteren Digitaliseren Digitaal geboren materiaal Digitaal archiveren Toegang & hergebruik Linked (open) data Rechten & privacy Digitale strategie Metadata

Leren archiveren: een stageverslag rond de archivering van sociale media

2021 Verslag Digitaal geboren materiaal Digitaal archiveren Rechten & privacy Digitale strategie Metadata

Collegagroep Digitale Collectieregistratie

1/2020 Verslag Digitaal archiveren Linked (open) data Digitale strategie Metadata

Colloquium Saving the Web

12/2019 Verslag Digitaal geboren materiaal Digitaal archiveren Toegang & hergebruik Digitale strategie

Symposium No Time to Wait

12/2019 Verslag Digitaliseren Digitaal archiveren

Studiedag Linking The Past

12/2019 Verslag Digitaal archiveren Toegang & hergebruik Linked (open) data

Conferentie Archiving 2019

5/2019 Verslag Digitaal archiveren

JHOVE Hack Week

5/2019 Verslag Digitaal archiveren

Archivematica Camp

5/2018 Verslag Digitaal archiveren

Resultaten onderzoek FFv1 en MKV

24/4/2017 Techblog Digitaal archiveren

Rapport: Studie naar het herformatteren van het meemoo-archiefsysteem

2017 Rapport Digitaal archiveren

'Deponering van digitale publicaties - een wettelijk kader voor België' door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek

2016 Rapport Digitaal archiveren Rechten & privacy

Eindrapport Gemeenschappelijke Thesaurus voor Uniforme Ontsluiting

2015 Rapport Digitaal archiveren Metadata
In dit rapport blikken we terug op SIRDUKE, het project waarin beschadigde lakplaten optisch gedigitaliseerd werden. Voor dit project, dat liep van november 2020 tot oktober 2021, bundelden we de krachten met Gecko, VRT en INA. 
De eerste fase van SCALA, het pilootproject rond duurzame bewaring van digitale privaatrechtelijke archieven, is afgerond. Als afsluiter en aanzet voor de vervolgfase organiseerde het AIDA-netwerk (de negen instellingen achter SCALA) op 26 april een focusdag, om ideeën uit te wisselen over de archivering en preservering van digitaal geboren archieven en collecties. Vandaag brengen we verslag uit.
Ieder jaar vallen er meer loketvragen in onze virtuele postbus. In 2020 ontvingen we zelfs bijna 300 adviesvragen van meer dan 150 vraagstellers. Wie er zoal bij ons aanklopt, welke vragen ze hebben en hoe deze vraagstellers onze dienstverlening ervaren? We doen het van a tot z voor je uit de doeken.
Bij meemoo zitten we niet stil. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan allerlei projecten, waarvoor we gelukkig regelmatig op de hulp van leergierige stagiair(e)s kunnen rekenen. Tara Adamczyk is 20 jaar en volgt de graduaatsopleiding Informatiebeheer: Bibliotheek en Archief aan Arteveldehogeschool. In het kader van haar opleiding liep ze twee maanden stage bij het team Expertise van meemoo.
Op 6 december 2019 kwam de collegagroep digitale collectieregistratie voor de vierde keer samen. Meemoo-medewerkers verzorgden er drie parallelle workshops en twee plenaire presentaties. Erfgoedwerkers stelden er ook hun nieuwe gesubsidieerde projecten voor.
Op 18 oktober 2019 vond het colloquium ‘Saving the Web: the Promise of a Belgian Web Archive’ plaats in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Het colloquium werd georganiseerd door de onderzoekers van het PROMISE-onderzoeksproject. Dit project, dat van start ging in 2017, heeft tot doel om een federale strategie voor het bewaren van het Belgische web uit te werken. Meemoo-collega Rony Vissers was aanwezig.
Op 4, 5 en 6 december 2019 ging de vierde editie van No Time To Wait door in Boedapest. No Time To Wait is een jaarlijks symposium ontstaan als onderdeel van het Europese PREFORMA-project. Meemoo was hierin betrokken als partner. De workshops en presentaties op het symposium behandelen onderwerpen zoals open standaarden, open media, en het gebruik van de formaten FFV1 en Matroska in audiovisuele digitalisering. Meemoo-medewerker Lode Scheers was aanwezig en bracht verslag uit.
De projectpartners van ADOCHS (Auditing Digital Outputs in the Cultural Heritage Sector), een project met ondersteuning van BELSPO (federaal wetenschapsbeleid), organiseerden op 22 november 2019 een studiedag over linked data in de Koninklijke Bibliotheek. Meemoo-medewerker Bart Magnus stak er zijn licht op.
Van 14 tot 17 mei vond in Lissabon de conferentie Archiving 2019 plaats, de jaarlijkse afspraak van grote erfgoedinstellingen en professionals uit de digitale beeldindustrie die zich met de preservering van digitale beelden bezig houden. Onze meemoo-collega Bert Lemmens was aanwezig en bracht verslag uit.
5/2019
  • Verslag

JHOVE Hack Week

Van 8 tot 12 april 2019 vond de JHOVE Hack Week plaats. Dit event werd georganiseerd door de Open Preservation Foundation (OPF) met als doel JHOVE te verbeteren in het belang van zijn gebruikers. JHOVE is een opensourcetool voor bestandsidentificatie en -validatie voor digitale preservering.
5/2018
  • Verslag

Archivematica Camp

Van 11 tot 13 april 2018 nam meemoo-medewerker Bert Lemmens (als PACKED) deel aan het tweede Europese Archivematica Camp. Dat vond plaats in het Amsterdamse Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en had als doel (potentiële) Archivematica-gebruikers met elkaar in contact te brengen, ervaringen uit te wisselen en de nieuwe ontwikkelingen in de software uit de doeken te doen.
In 2013 koos meemoo samen met de contentpartners uit de erfgoedsector voor MXF als container en JPEG2000 als encodering voor de archiefmasters. De technologische ontwikkeling op het vlak van audiovisuele codecs staat echter niet stil. In deze blogpost lichten we de resultaten van een verkennend onderzoek over MKV en FFv1 dat meemoo in de marge van het Preforma-project uitvoerde in samenwerking met het toenmalige PACKED vzw en MediaArea.
Meemoo zoekt altijd naar duurzame en kwalitatieve bewaar- en toegangsformaten. In dit rapport delen we onze bevindingen over het herformatteren van jpeg2000/mxf-bestanden in ons archiefsysteem.
Meemoo was partner van dit project, dat een vervolg is op de haalbaarheidsstudie ‘Deponering van digitale publicatie uit Vlaanderen’ in 2014.
Tussen september 2015 en juni 2016 voerden we samen met Beeld en Geluid onderzoek uit naar de mogelijkheid van een gemeenschappelijke thesaurus.

Zoeken op CEST

Op projectcest.be vind je hoe je standaarden kan gebruiken bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van je digitale erfgoedcollecties.

Zoeken op TRACKS

Op projecttracks.be vind je hoe je als kunstenaar of kunstenorganisatie met tools en richtlijnen aan archief- en collectiezorg kan doen.