'Deponering van digitale publicaties - een wettelijk kader voor België' door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek

  • Rapport

Dankzij het wettelijk depot ontvangt de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) een exemplaar van elke gedrukte Belgische publicatie. In tegenstelling tot de meeste Europese landen, is in België het deponeren van online publicaties echter niet verplicht. De KBR liet weten dat ze in samenwerking met de gemeenschappen een wetgevend initiatief rond digitale deponering wilde opstarten en coördineren. Naar aanleiding hiervan voerden we verder onderzoek uit zodat de KBR over voldoende informatie beschikt voor een wetgevend initiatief.

Meemoo was partner van dit project, dat een vervolg is op de haalbaarheidsstudie ‘Deponering van digitale publicatie uit Vlaanderen’ in 2014.

We halen de pagina op, even geduld...