Publicaties

Hier verzamelen we verschillende publicaties die je verder kunnen helpen in je digitale archiefpraktijk. Je vindt hier rapporten, verslagen, aanbestedingsdossiers en techblogs van meemoo.
Titel Publicatiedatum Type Categorieën

Verslag Studiedag Persistente Identificatie

20/9/2023 Verslag Digitale strategie

Bootcamp open culturele data 2023 in't kort

15/9/2023 Verslag Linked (open) data

Aanbestedingsdossier Vlaamse Erfgoeddatabank

6/7/2023 Aanbestedingsdossier Toegang & hergebruik Digitale strategie Metadata

Verslag Collegagroep Digitale Collectieregistratie

14/6/2023 Verslag Digitale strategie Metadata

De ethiek van open sharing

6/6/2023 Techblog Toegang & hergebruik Rechten & privacy

De 3D-digitalisering van erfgoedobjecten: hoe ga je aan de slag?

24/4/2023 Techblog Digitaliseren

Verslag: OSLO-proefprojecten in de Collectie van de Gentenaar

14/3/2023 Verslag Linked (open) data

Publiekdomeindag 2023

9/3/2023 Verslag Toegang & hergebruik Rechten & privacy

Onderzoek en ontwikkeling leerlingentoegang 2017-2020

26/1/2023 Rapport Toegang & hergebruik

Aanbestedingsdossier metadatainfrastructuur

1/12/2022 Aanbestedingsdossier Metadata

Vlaams filmerfgoed in kaart

27/10/2022 Whitepaper Digitaliseren

Verslag: rond de tafel over de toekomst van de Vlaamse erfgoeddatabanken

25/10/2022 Verslag

Bootcamp Open Culturele Data 2022 in 't kort

27/9/2022 Verslag Linked (open) data

Eindrapport digitaliseringsproject SIRDUKE

11/7/2022 Rapport Digitaliseren Digitaal archiveren Toegang & hergebruik

Verslag: FAME-studiedagen

30/6/2022 Verslag
Na 10 jaar onderzoek naar en projecten rond persistente identificatie vonden we het hoog tijd voor een studiedag. Want wat is er sinds 2013 gebeurd rond persistente identificatie in de erfgoedsector? Waar staat de sector vandaag en wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? Op 19 september kwamen we samen met tal van deelnemers uit archieven, bibliotheken en musea om dit vraagstuk te ontleden.
In april en mei 2023 vond de 6e editie van het bootcamp open culturele data plaats. Deze keer namen we 13 deelnemers uit de cultureelerfgoedsector bij de hand om hen vertrouwd te maken met de principes van open culturele data én samen in te zoomen op de praktijk. Bijzonder dit jaar? In samenwerking met Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) organiseerden we in het kader van het bootcamp een Vlaams-Nederlandse kennisuitwisselingsdag over linked data.
Dit dossier heeft betrekking op de selectie van de Vlaamse Erfgoeddatabank, een nieuw centraal beheerd collectiebeheersysteem met bijhorende dienstverlening.
Op 16 maart 2023 kwam de collegagroep digitale collectieregistratie voor de elfde keer samen. Deze keer op het menu? Vier collega’s uit de cultureelerfgoedsector deelden de resultaten van hun afgelopen registratieprojecten, die meemoo begeleidde in het kader van de inhaalbeweging digitale collectiedata. Daarnaast stonden de thema’s beeldherkenning en de creatie en ontsluiting van 3D-modellen in de kijker.
Bij meemoo geloven we dat materiaal meer waarde krijgt door het te delen, en ook steeds meer Vlaamse actoren en instellingen hebben open sharing op hun radar staan. Maar wat met de diverse ethische vraagstukken die al snel opduiken? Als dienstenorganisatie bieden wij de nodige ondersteuning, en dat doen we niet alleen. Samen met een (inter)nationaal netwerk bedenken we duurzame oplossingen. Zo was meemoo de afgelopen maanden actief in de Creative Commons Ethics of Open Sharing-werkgroep.Het resultaat? Een kaartspel om het gesprek rond ethiek aan te knopen binnen je organisatie, en je kritische denken aan te scherpen. En dat op een laagdrempelige manier. 
Hoewel musea en erfgoedorganisaties momenteel al volop hun analoge collectie aan het digitaliseren zijn, is het creëren van digitale 3D-modellen van collectiestukken nog een vrij onontgonnen terrein. Dankzij het GIVE-Topstukkenproject kregen we de kans om een groot aantal sculpturen die als topstuk erkend zijn, te digitaliseren in 3D. In deze techblog gaan we dieper in op een mogelijke werkwijze en praktisch stappenplan, gebaseerd op onze concrete ervaring uit dit eerste project. Hierin staan praktische haalbaarheid, duurzame archivering en een zo ruim mogelijke (her)bruikbaarheid van de digitale kopieën voorop.
De implementatie van de Vlaamse domeinoverschrijdende uitwisselingsstandaard OSLO (kort voor Open Standaarden voor Linkende Organisaties) roept voor erfgoedinstellingen veel vragen op. Om van OSLO een levende en door de Vlaamse erfgoedsector gedragen standaard te maken, gingen we er in het project Collectie van de Gentenaar (CoGent) mee aan de slag. De kennis die in het project verzameld werd, gebruikten we om 3 instellingen te begeleiden bij hun eigen OSLO-opstart. Vandaag brengen we verslag uit.
9/3/2023
  • Verslag

Publiekdomeindag 2023

Publiekdomeincollecties zijn collecties die online ontsloten mogen worden. Daarom zijn ze de uitgelezen plek om te beginnen met je opendatabeleid. Sinds 2018 biedt Publiekdomeindag de erfgoedsector jaarlijks een platform om zijn vorderingen, uitdagingen en visies te delen op de ontsluiting van collecties die niet langer auteursrechtelijk beschermd zijn. Dit jaar organiseerden we op 15 februari een fysieke editie samen met de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), Wikimedia België en de Universiteitsbibliotheek Gent. 
Samen met het onderwijsveld werken we voortdurend aan nieuwe ontwikkelingen voor Het Archief voor Onderwijs. Aan de leerlingenruimte voor het secundair onderwijs, dat we lanceerden in september 2020, ging een uitgebreid onderzoek vooraf. In dit verslag vind je de bevindingen en de conclusies voor de verdere ontwikkeling van het platform.
1/12/2022
  • Aanbestedingsdossier

Aanbestedingsdossier metadatainfrastructuur

Dit dossier heeft betrekking op de softwareoplossing en bijkomende diensten voor een metadatainfrastructuur.
27/10/2022
  • Whitepaper

Vlaams filmerfgoed in kaart

Een tussentijdse balans van sectoroverschrijdende filmregistratie. Reportages, documentaires, reisverslagen, amateurfilms… Het zijn waarschijnlijk niet de eerste zaken waar je aan denkt als je ‘film’ hoort. Toch maakt dit type film, net zo goed als bioscoopfilms, onderdeel uit van ons collectieve geheugen. Om het culturele filmerfgoed bewaard in archieven, musea, erfgoedbibliotheken, kunstenorganisaties en overheidsinstellingen te redden, is een overkoepelend registratietraject opzetten en daarvoor het juiste partnerschap aangaan, van uitzonderlijk belang.
In het voorjaar van 2022 organiseerde het projectteam van het erfgoeddatabankenproject een reeks focusgroepen (maar liefst 18 rond 8 thema’s!), gevolgd door drie bijeenkomsten van de klankbordgroep. Enkele centrale thema’s waren beeldbeheer, beheer van bibliotheekcollecties, het gebruik van open data en heel wat meer. Het verslag van die bijeenkomsten en welke vervolgacties we plannen lees je hieronder.
In mei 2022 vond een jubileumeditie van het Bootcamp Open Culturele Data plaats. Voor de vijfde keer op rij mochten we heel wat deelnemers uit de cultureelerfgoedsector (weer fysiek!) ontvangen voor vijf goed gevulde dagen. Na afloop keerden ze naar huis met een rugzak vol kennis over open culturele data en hoe deze binnen hun instelling en sector toegepast kunnen worden.
In dit rapport blikken we terug op SIRDUKE, het project waarin beschadigde lakplaten optisch gedigitaliseerd werden. Voor dit project, dat liep van november 2020 tot oktober 2021, bundelden we de krachten met Gecko, VRT en INA. 
30/6/2022
  • Verslag

Verslag: FAME-studiedagen

In het voorjaar van 2022 organiseerden we drie studiedagen rond het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie in de cultureelerfgoedsector. De drie centrale thema's waren de juridische en ethische aspecten, de uitdagingen bij opschaling en de impact op collectieregistratie. Lees het verslag van de studiedagen hier.

Zoeken op CEST

Op projectcest.be vind je hoe je standaarden kan gebruiken bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van je digitale erfgoedcollecties.

Zoeken op TRACKS

Op projecttracks.be vind je hoe je als kunstenaar of kunstenorganisatie met tools en richtlijnen aan archief- en collectiezorg kan doen.