Publicaties

Hier verzamelen we verschillende publicaties die je verder kunnen helpen in je digitale archiefpraktijk. Je vindt hier rapporten, verslagen, aanbestedingsdossiers en techblogs van meemoo.
Titel Publicatiedatum Type Categorieën

Bootcamp Open Culturele Data 2022 in 't kort

27/9/2022 Verslag Linked (open) data

Eindrapport digitaliseringsproject SIRDUKE

11/7/2022 Rapport Digitaliseren Digitaal archiveren Toegang & hergebruik

Verslag: FAME-studiedagen

30/6/2022 Verslag

Gezichtsherkenning: welke juridische en ethische aspecten brengt het met zich mee?

29/4/2022 Techblog Rechten & privacy Metadata

Verslag: focusdag SCALA & digitale archiverings-oplossingen voor de cultureelerfgoedsector

28/4/2022 Verslag Digitaal archiveren

Eindrapport digitalisering kwartduim audiotapes (digitaliseringsproject 1)

8/4/2022 Rapport Digitaliseren

Digitalisering versus digitale migratie

5/4/2022 Techblog Digitaliseren Digitaal geboren materiaal

Verslag pilootprojecten uit ‘Tools voor het bewust omgaan met auteursrechten en gebruiksbeperkingen op culturele content’

11/3/2022 Verslag Rechten & privacy

Publiekdomeindag 2022

10/2/2022 Verslag Toegang & hergebruik Rechten & privacy

Rapport: hoe digitaal matuur zijn Vlaamse culturele organisaties?

27/1/2022 Rapport Digitale strategie

Aanbestedingsdossier GIVE-glasplatenproject

2022 Aanbestedingsdossier Digitaliseren

Aanbestedingsdossier GIVE-krantenproject Primeur

2022 Aanbestedingsdossier Digitaliseren

Aanbestedingsdossiers GIVE-Topstukkenproject

2022 Aanbestedingsdossier Digitaliseren

Aanbestedingsdossier nitraatfilm

2022 Aanbestedingsdossier Digitaliseren

Verslag: doelgroepen onder de loep met customer journeys

12/2021 Verslag Toegang & hergebruik
In mei 2022 vond een jubileumeditie van het Bootcamp Open Culturele Data plaats. Voor de vijfde keer op rij mochten we heel wat deelnemers uit de cultureelerfgoedsector (weer fysiek!) ontvangen voor vijf goed gevulde dagen. Na afloop keerden ze naar huis met een rugzak vol kennis over open culturele data en hoe deze binnen hun instelling en sector toegepast kunnen worden.
In dit rapport blikken we terug op SIRDUKE, het project waarin beschadigde lakplaten optisch gedigitaliseerd werden. Voor dit project, dat liep van november 2020 tot oktober 2021, bundelden we de krachten met Gecko, VRT en INA. 
30/6/2022
  • Verslag

Verslag: FAME-studiedagen

In het voorjaar van 2022 organiseerden we drie studiedagen rond het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie in de cultureelerfgoedsector. De drie centrale thema's waren de juridische en ethische aspecten, de uitdagingen bij opschaling en de impact op collectieregistratie. Lees het verslag van de studiedagen hier.
Van een groot aantal collecties is er vandaag nauwelijks beschrijvende metadata voorhanden. Dit beperkt niet alleen de vind- en doorzoekbaarheid van deze collecties, maar ook het (her)gebruik ervan. Gezien handmatige metadatacreatie een erg tijdrovende klus is, onderzoeken we in twee projecten de mogelijkheden van artificiële intelligentie bij automatische metadatacreatie. Met dergelijke technologieën moet echter op een voorzichtige manier omgesprongen worden. Daarom gaan we in deze techblog dieper in op juridische en ethische uitdagingen.
De eerste fase van SCALA, het pilootproject rond duurzame bewaring van digitale privaatrechtelijke archieven, is afgerond. Als afsluiter en aanzet voor de vervolgfase organiseerde het AIDA-netwerk (de negen instellingen achter SCALA) op 26 april een focusdag, om ideeën uit te wisselen over de archivering en preservering van digitaal geboren archieven en collecties. Vandaag brengen we verslag uit.
In dit rapport blikken we terug op de digitalisering van de kwartduim audiotapes. Deze digitalisering liep tot juli 2019 en maakte deel uit van meemoo’s eerste digitaliseringsproject.
Op het eerste zicht is het onderscheid tussen analoog en digitaal voor de hand liggend, maar in de praktijk is dat niet altijd het geval. De term 'digitalisering' dekt bijgevolg niet altijd de lading en wordt wel vaker verkeerd gebruikt. In deze techblog scheppen we duidelijkheid over de terminologie door een duikje te nemen in de geschiedenis.
Gebruiksbeperkingen en een tekort aan goede rechtenmetadata belemmeren nog te vaak de online toegang en het vrij hergebruik van digitale culturele content. Daarom zetten we in 2019-2020 een project op poten om tools te creëren die culturele organisaties hierbij helpen. In dit verslag ontdek je meer over de 6 pilootprojecten en concrete uitdagingen waarmee we aan de slag gingen.
10/2/2022
  • Verslag

Publiekdomeindag 2022

Elk jaar biedt Publiekdomeindag de erfgoedsector een platform om hun vorderingen, uitdagingen en visie te delen op de ontsluiting van collecties die niet langer auteursrechtelijk beschermd zijn. In 2022 organiseerden we op 10 februari 2022 een webinar, samen met de KBR, Wikimedia België, de Universiteitsbibliotheek Gent en Collectie van de Gentenaar.
In 2019 lanceerde meemoo de Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit op vraag van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Met deze online tool kunnen organisaties uit het brede culturele veld inschatten hoe digitaal volwassen ze zijn. Inmiddels zijn we drie jaar verder. We maakten een uitgebreide analyse op basis van de antwoorden van organisaties die de Zelfevaluatietool volledig én niet-anoniem invulden.
Dit aanbestedingsdossier heeft betrekking op de digitalisering van glasplaten in het kader van het GIVE-glasplatenproject. We lanceerden deze aanbesteding in 2022 en gunden het project aan GMS.
Dit aanbestedingsdossier heeft betrekking op de digitalisering van kranten in het kader van het GIVE-krantenproject Primeur (in samenwerking met VEB).
Deze aanbestedingsdossiers hebben betrekking op de digitalisering van topstukken in het kader van het GIVE-Topstukkenproject. We lanceerden deze aanbestedingen in 2022.
2022
  • Aanbestedingsdossier

Aanbestedingsdossier nitraatfilm

Dit aanbestedingsdossier heeft betrekking op de digitalisering van nitraatfilm. We lanceerden deze aanbesteding in 2022 en gunden het project aan het Britse R3store Studios.
Bij meemoo bouwen we momenteel aan een nieuw overkoepelend platform dat op termijn onze andere gebruikersplatformen zal vervangen. Daarmee willen we een breed publiek bereiken, onder wie heemkundigen en wetenschappelijk onderzoekers. In het voorjaar van 2021 staken we samen met onze contentpartners de koppen bij elkaar om de noden en wensen van deze twee doelgroepen uit te tekenen. In dit verslag lees je hoe we te werk gingen én reiken we je handvaten aan om zelf aan de slag te gaan.

Zoeken op CEST

Op projectcest.be vind je hoe je standaarden kan gebruiken bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van je digitale erfgoedcollecties.

Zoeken op TRACKS

Op projecttracks.be vind je hoe je als kunstenaar of kunstenorganisatie met tools en richtlijnen aan archief- en collectiezorg kan doen.