Publicaties

Hier verzamelen we verschillende publicaties die je verder kunnen helpen in je digitale archiefpraktijk. Je vindt hier rapporten, verslagen, aanbestedingsdossiers en techblogs van meemoo.
Titel Publicatiedatum Type Categorieën

Eindrapport Digitalisering U-Matic-cassettes (digitaliseringsproject 1)

2017 Rapport Digitaliseren

Aanbestedingsdossier digitaliseringsproject 6: kleine hoeveelheden weinig voorkomende dragers

2017 Aanbestedingsdossier Digitaliseren

Eindrapport digitalisering draadspoel (digitaliseringsproject 2)

2016 Rapport

Eindrapport digitalisering VCR (digitaliseringsproject 2)

2016 Rapport Digitaliseren

Eindrapport digitalisering audiocassettes (digitaliseringsproject 1)

2016 Rapport Digitaliseren

Eindrapport digitalisering wasrol (digitaliseringsproject 2)

2016 Rapport Digitaliseren

Aanbestedingsdossier digitaliseringsproject 4: VHS

2016 Aanbestedingsdossier Digitaliseren

Aanbestedingsdossier digitaliseringsproject 5: Lak- en schellakplaten

2016 Aanbestedingsdossier Digitaliseren

Aanbestedingsdossier digitaliseringsproject: Aangetaste Film 2

2016 Aanbestedingsdossier Digitaliseren

'Deponering van digitale publicaties - een wettelijk kader voor België' door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek

2016 Rapport Digitaal archiveren Rechten & privacy

Eindrapport Gemeenschappelijke Thesaurus voor Uniforme Ontsluiting

2015 Rapport Digitaal archiveren Metadata

Eindrapport digitalisering Betamax (digitaliseringsproject 2)

2015 Rapport Digitaliseren

Eindrapport digitalisering openspoelvideo (digitaliseringsproject 2)

2015 Rapport Digitaliseren

Aanbestedingsdossier digitaliseringsproject: Aangetaste Film 1

2015 Aanbestedingsdossier Digitaliseren

Eindrapport haalbaarheidsstudie Unified Thesaurus

2014 Rapport Digitaal archiveren Metadata
In december 2016 werd de digitalisering van U-Matic-cassettes, onderdeel van meemoo's eerste digitaliseringsproject, afgerond.
Dit aanbestedingsdossier heeft betrekking op de digitalisering van verschillende, weinig voorkomende dragers. Samen zijn de types goed voor 3.800 dragers die bij 56 verschillende partners bewaard worden.
In de zomer van 2016 werd de digitalisering van deze drager, onderdeel van meemoo's tweede digitaliseringsproject, afgerond.
Eind 2016 werd de digitalisering van VCR-cassettes, onderdeel van meemoo's tweede digitaliseringsproject, afgerond.
De digitalisering van de audiocassettes, onderdeel van meemoo's eerste digitaliseringsproject, werd eind februari 2016 afgerond.
In de zomer van 2016 werd de digitalisering van deze drager, onderdeel van meemoo's tweede digitaliseringsproject, afgerond.
Dit aanbestedingsdossier heeft betrekking op de digitalisering van bijna 27.000 VHS-cassettes van 94 contentpartners.
Dit aanbestedingsdossier heeft betrekking op de digitalisering van schellak- en lakplaten; populair voor commerciële muziek en radio-opnames uit de eerste helft van de twintigste eeuw.
Dit dossier gaat over een tweede aanbesteding voor de digitalisering van aangetaste films.
Meemoo was partner van dit project, dat een vervolg is op de haalbaarheidsstudie ‘Deponering van digitale publicatie uit Vlaanderen’ in 2014.
Tussen september 2015 en juni 2016 voerden we samen met Beeld en Geluid onderzoek uit naar de mogelijkheid van een gemeenschappelijke thesaurus.
De digitalisering van Betamax-cassettes, onderdeel van meemoo's tweede digitaliseringsproject, werd afgerond in juli 2015.
In juli 2015 werd de digitalisering van de openspoelvideo, onderdeel van meemoo's tweede digitaliseringsproject, afgerond.
Dit dossier gaat over een eerste aanbesteding voor de digitalisering van aangetaste films.
In de loop van 2013 en 2014 onderzochten we met iMinds (nu imec) en enkele spelers uit de erfgoed- en cultuursector de haalbaarheid van een eengemaakte thesaurus, in het Unified Thesaurus-project.

Zoeken op CEST

Op projectcest.be vind je hoe je standaarden kan gebruiken bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van je digitale erfgoedcollecties.

Zoeken op TRACKS

Op projecttracks.be vind je hoe je als kunstenaar of kunstenorganisatie met tools en richtlijnen aan archief- en collectiezorg kan doen.