Publicaties

Hier verzamelen we verschillende publicaties die je verder kunnen helpen in je digitale archiefpraktijk. Je vindt hier rapporten, verslagen, aanbestedingsdossiers en techblogs van meemoo.
Titel Publicatiedatum Type Categorieën

Publiekdomeindag 2022

10/2/2022 Verslag Toegang & hergebruik Rechten & privacy

Rapport: hoe digitaal matuur zijn Vlaamse culturele organisaties?

27/1/2022 Rapport Digitale strategie

Aanbestedingsdossier GIVE-glasplatenproject

2022 Aanbestedingsdossier Digitaliseren

Aanbestedingsdossier GIVE-krantenproject Primeur

2022 Aanbestedingsdossier Digitaliseren

Aanbestedingsdossier nitraatfilm

2022 Aanbestedingsdossier Digitaliseren

Aanbestedingsdossiers GIVE-Topstukkenproject

2022 Aanbestedingsdossier Digitaliseren

Verslag: doelgroepen onder de loep met customer journeys

12/2021 Verslag Toegang & hergebruik

Loketvragen uitgespit: wat zijn ze, wie stelt ze en waarover gaan ze?

30/11/2021 Rapport Waarderen & selecteren Digitaliseren Digitaal geboren materiaal Digitaal archiveren Toegang & hergebruik Linked (open) data Rechten & privacy Digitale strategie Metadata

Rapport: Zoek-en bouwopdrachten op Het Archief voor Onderwijs

9/2021 Rapport Toegang & hergebruik

Metadataroadmap: de route naar een verbeterde metadatainfrastructuur

7/2021 Rapport Metadata

Bootcamp open culturele data 2021 in ‘t kort

5/2021 Verslag Linked (open) data

Stageverslag: achter de schermen bij FAME

4/2021 Verslag Toegang & hergebruik Metadata

Beheer je digitale collectie met meemoo-tools

4/2021 Verslag Digitaliseren Digitaal geboren materiaal Toegang & hergebruik Linked (open) data Digitale strategie Metadata

Publiekdomeindag 2021

2/2/2021 Verslag Toegang & hergebruik Rechten & privacy

Rapport: fase 2 van ons foto-onderzoek

1/2021 Rapport Digitaliseren
10/2/2022
  • Verslag

Publiekdomeindag 2022

Elk jaar biedt Publiekdomeindag de erfgoedsector een platform om hun vorderingen, uitdagingen en visie te delen op de ontsluiting van collecties die niet langer auteursrechtelijk beschermd zijn. In 2022 organiseerden we op 10 februari 2022 een webinar, samen met de KBR, Wikimedia België, de Universiteitsbibliotheek Gent en Collectie van de Gentenaar.
In 2019 lanceerde meemoo de Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit op vraag van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Met deze online tool kunnen organisaties uit het brede culturele veld inschatten hoe digitaal volwassen ze zijn. Inmiddels zijn we drie jaar verder. We maakten een uitgebreide analyse op basis van de antwoorden van organisaties die de Zelfevaluatietool volledig én niet-anoniem invulden.
Dit aanbestedingsdossier heeft betrekking op de digitalisering van glasplaten in het kader van het GIVE-glasplatenproject. We lanceerden deze aanbesteding in 2022 en gunden het project aan GMS.
Dit aanbestedingsdossier heeft betrekking op de digitalisering van kranten in het kader van het GIVE-krantenproject Primeur (in samenwerking met VEB).
2022
  • Aanbestedingsdossier

Aanbestedingsdossier nitraatfilm

Dit aanbestedingsdossier heeft betrekking op de digitalisering van nitraatfilm. We lanceerden deze aanbesteding in 2022 en gunden het project aan het Britse R3store Studios.
Deze aanbestedingsdossiers hebben betrekking op de digitalisering van topstukken in het kader van het GIVE-Topstukkenproject. We lanceerden deze aanbestedingen in 2022.
Bij meemoo bouwen we momenteel aan een nieuw overkoepelend platform dat op termijn onze andere gebruikersplatformen zal vervangen. Daarmee willen we een breed publiek bereiken, onder wie heemkundigen en wetenschappelijk onderzoekers. In het voorjaar van 2021 staken we samen met onze contentpartners de koppen bij elkaar om de noden en wensen van deze twee doelgroepen uit te tekenen. In dit verslag lees je hoe we te werk gingen én reiken we je handvaten aan om zelf aan de slag te gaan.
Ieder jaar vallen er meer loketvragen in onze virtuele postbus. In 2020 ontvingen we zelfs bijna 300 adviesvragen van meer dan 150 vraagstellers. Wie er zoal bij ons aanklopt, welke vragen ze hebben en hoe deze vraagstellers onze dienstverlening ervaren? We doen het van a tot z voor je uit de doeken.
Om in te spelen op de noden uit het onderwijs blijven we sleutelen aan Het Archief voor Onderwijs. Daarom onderzochten we met de steun van VLAIO de mogelijkheden van zoek- en bouwopdrachten in de nieuwe leerlingenruimte, en peilden we naar de tevredenheid van leerkrachten met ons onderwijsplatform.
Metadata zijn de motor voor verschillende vormen van ontsluiting en ze maken het mogelijk voor contentpartners om hun eigen archiefmateriaal te cureren. Ook voor meemoo zijn metadata cruciaal voor de creatie en uitvoering van efficiënte interne processen en dienstverlening.
Deze zomer organiseerden we een vierde succesvolle editie van het bootcamp rond open culturele data. Sinds de start namen ruim vijftig geïnteresseerden uit de cultureelerfgoedsector deel. Zij hebben nu de kennis in huis om terug na te denken over open culturele data en de toepassing ervan in hun sector.
Stage volgen bij meemoo in het kader van je bijscholing? Clara Van Gompel bewijst dat het kan. Overdag werkt ze als collectiemedewerker basisregistratie bij Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis. ‘s Avonds is ze student Informatiebeheer: Archief en Bibliotheek aan de Erasmushogeschool in Brussel. Voor haar stage klopte ze aan bij meemoo, waar ze een zestal weken het team Expertise mocht vervoegen.
Op donderdag 25 maart organiseerde meemoo voor de derde maal een coachingdag tools. Verschillende medewerkers van team expertise hielden hun agenda vrij om erfgoedwerkers te begeleiden bij het gebruik van tools die je vooruithelpen bij het beheer van digitaal erfgoed. Op het menu stonden zowel tools die meemoo zelf ontwikkelde als gratis opensourcetools van derden die een rol vervullen in de cruciale (deel)processen in een digitale collectiewerking.
2/2/2021
  • Verslag

Publiekdomeindag 2021

Jaarlijks biedt het initiatief Publiekdomeindag de erfgoedsector een platform om elkaar te inspireren met acties om werken in het publiek domein te ontsluiten. De KBR, MSK Gent, het Jakob Smitsmuseum, het archeologisch depot Raakvlak, Mu.ZEE, FOMU, het Vlaams Architectuurinstituut en meemoo presenteerden op 2 februari 2021 hun verwezenlijkingen en plannen om toegang tot erfgoedcollecties waarop geen intellectuele eigendomsrechten (meer) rusten, te vergroten.
In 2019 startten we het onderzoek naar hoe een massadigitaliseringstraject van analoge fotocollecties er voor meemoo eventueel zou kunnen uitzien, in functie van de noden in de cultuur-, media- en overheidssector. Na een terreinverkenning onderzochten we ook de randvoorwaarden en haalbaarheid voor de digitalisering en archivering van Vlaamse fotocollecties. Dit resulteerde in 10 concrete voorstellen.

Zoeken op CEST

Op projectcest.be vind je hoe je standaarden kan gebruiken bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van je digitale erfgoedcollecties.

Zoeken op TRACKS

Op projecttracks.be vind je hoe je als kunstenaar of kunstenorganisatie met tools en richtlijnen aan archief- en collectiezorg kan doen.