Open Belgium

  • Verslag

Op 4 maart 2019 maakte meemoo, samen met de Vlaamse Kunstcollectie (VKC) en de Koning Boudewijnstichting (KBS), een tussenstand op wat betreft open data in de cultureelerfgoedsector op de jaarlijkse conferentie Open Belgium.

In onze presentatie Shifting minds in the cultural sector verwezen we niet enkel naar onze eigen verwezenlijkingen, maar ook naar die van individuen of instellingen in de cultureelerfgoedsector die geïnspireerd door of met ondersteuning van meemoo stappen hebben gezet naar een opendatabeleid.

Tim Schrijnemans, 2019, CC BY SA 4.0

Open Belgium is een jaarlijkse bijeenkomst met presentaties en debatten rond open data op zowel Belgisch als Europees niveau. Ze omvat zowel nationale als internationale keynotes, casestudy's en workshops rond nieuwe ontwikkelingen en best practices. Het doel was de opendatagemeenschap op de hoogte te houden van wat er roert in de culturele sector. Deze opendatagemeenschap hield zich in 2019 vooral bezig met overheids- en mobiliteitsdata. Tijdens het slotwoord van de conferentie kreeg onze bijdrage bijzondere aandacht. Men gaf ook het signaal dat we vooral moeten blijven informeren over wat er op het vlak van open data in de culturele sector gebeurt!

Na de publicatie van de visienota 'Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk' van toenmalig Vlaams minister van cultuur Sven Gatz, ligt de basis voor een gedragen opendatabeleid in de cultuursector op tafel. Om deze intentie ook te vertalen in concrete acties zette meemoo in 2018, naast het bepleiten van open data, steeds meer in op trainingen met hands-on workshops. Deze trainingen draaien rond zowel de basisprincipes van open data als rond tools, platformen en strategieën om erfgoeddata online te ontsluiten.

Daarnaast wilden we ons platform op de conferentie delen met twee andere instellingen die in 2018 belangrijk werk rond open data in de erfgoedsector hebben verzet. Toenmalig meemoo-medewerker Olivier Van D'huynslager vertelde over zijn opdracht voor de Koning Boudewijnstichting om haar collectie, die in langdurige bruiklenen over verschillende collecties verspreid zit, een grotere online uitstraling te geven. Matthias Vandermaesen van de Vlaamse Kunstcollectie vertelde over Datahub en Arthub, projecten die toegang naar en (her-)gebruik van Vlaamse digitale erfgoedcollecties moeten faciliteren.

Bekijk onze presentatie:

We halen de pagina op, even geduld...