Zelf aan de slag met onze expertisetools

  • Verslag

Bij meemoo zijn we trots op onze goedgevulde toolbox waarmee we jou en je werking kunnen ondersteunen. Om organisaties op weg te helpen met specifieke tools, organiseerden we op 22 oktober 2020 een eerste coachingdag. De expertisetools DPF Manager, CultURIze en de Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit stonden centraal.

Deelnemers konden zelf aangeven bij welke tools ze extra begeleiding wensten en waar ze tegenaan botsten. Zo konden we ondersteuning op maat voorzien, door de collega’s die de tools beheren.

DPF Manager

De DPF Manager is een validatietool met een gebruiksvriendelijke grafische gebruikersinterface die controleert of TIFF-bestanden beantwoorden aan de specificaties van het TIFF-bestandsformaat. Over deze tool kwamen de meeste vragen binnen, telkens naar aanleiding van een project dat gesubsidieerd wordt op basis van het Cultureelerfgoeddecreet of het subsidiereglement voor in­haal­be­we­ging di­gi­ta­le col­lec­tie­da­ta.

Zeven deelnemers uit drie organisaties kregen een inleiding over het wat en waarom van bestandsvalidatie en over de DPF Manager zelf. Daarna gingen we met één van hen concreter in op hoe bestandsvalidatie in hun project uitgevoerd kan worden.

Meer weten?

CultURIze

Met CultURIze kan je gemakkelijk persistente URI's aanmaken en objecten duurzaam identificeren op het web. Die nood aan persistente identificatie van objecten uit hun collectie en de beelden ervan leeft zeker bij collectiebeherende instellingen. Deelnemers van M Leuven volgden de coaching voor deze tool en werken momenteel aan een traject waarbij hun nieuwe digitale infrastructuur wordt uitgetekend. Daarbij hebben ze nood aan persistente URI’s om de applicaties met elkaar te laten communiceren. Ook bij het opzetten van hun nieuwe website moeten data en beelden online voorzien worden van persistente URI’s. Het collectiebeheersysteem van het museum biedt hiervoor geen oplossing dus kijken ze richting CultURIze.

We hebben de vier stappen van de CultURIze-workflow en de tool zelf gedemonstreerd. Daarna bespraken we de praktische toepassing ervan bij het museum in detail. De volgende stappen zijn aan Museum M, al blijven we hen opvolgen bij het gebruik van deze tool.

Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit

Digitale vraagstukken komen vanuit verschillende hoeken op culturele organisaties af, zoals hun aanbod, hun publiekswerking of hun interne processen. Collega’s komen en gaan, waardoor bepaalde kennis en expertise soms moeilijk vast te houden of up-to-date te houden is. Taken met betrekking tot digitale aspecten van de werking moeten binnen de organisatie dan weer verdeeld worden. Herkenbaar?

De Zelfevaluatietool kan organisaties helpen om even stil te staan bij al deze vraagstukken en er intern een gesprek over te hebben. Het gebruik ervan nodigt uit om een algemeen beeld te vormen van hun sterke punten en hun werkpunten en om na verloop van tijd hun progressie te monitoren.

Deze tool is geen “moeilijke” tool en vergt geen technische kennis. Er is wel een goed zicht nodig op het digitale reilen en zeilen binnen je organisatie. De begeleiding bestond er daarom uit om samen de stellingen te doorlopen, een eerste klankbord te zijn voor de specifieke uitdagingen waarmee een organisatie te maken heeft en mogelijke manieren aan te reiken om ze aan te pakken.

Heb je vragen over deze coachingdag of één van bovenstaande tools? Neem dan contact op met rony.vissers@meemoo.be.

Heb je een vraag?
Contacteer Rony Vissers
Manager Expertise
We halen de pagina op, even geduld...